Departamento de Cultura y Política Lingüística

Quiénes somos

RESPONSABLE:

Dona Gil – Teléfono: 945019527 - Correo electrónico: a-gil@euskadi.eus

ARQUITECTOS:

Itziar Echevarria – Teléfono: 945019492 – Correo electrónico: i-echevarriamartinez@euskadi.eus

Iñaki Echeveste – Teléfono: 945019496 – Correo electrónico: i-echeveste@euskadi.eus 

Goretti Fariñas – Teléfono: 945019486 – Correo electrónico: mg-farinas@euskadi.eus 

José Ignacio Martínez de Luco – Teléfono: 945019529 – Correo electrónico: ji-luco@euskadi.eus

ARQUEÓLOGOS:

Armando Llamosas – Teléfono: 945019526 - Correo electrónico: a-llamosas@euskadi.eus

Mª José Arostegi– Teléfono: 945019493 – Correo electrónico: mj-arostegi@euskadi.eus

COMUNICACIÓN: 

Amaia Goikoetxea – Teléfono: 945019519 - Correo electrónico: a-goikoetxea@euskadi.eus

TÉCNICA PATRIMONIO:

Maite Izquierdo – Teléfono: 945016945 - Correo electrónico: mt-izquierdo@euskadi.eus

ADMINISTRACIÓN:

Marta Menéndez – Teléfono: 945019490 - Correo electrónico: m-menendez@euskadi.eus 

Merche Prieto – Teléfono: 945019490 – Correo electrónico: zentroa@euskadi.eus 

Ramón Suinaga – Teléfono: 945019494 – Correo electrónico: r-suinaga@euskadi.eus