Hezkuntza Saila

Ikastetxearen irakasgai propioak. 2022-2023 ikasturtea Batxilergoko 2. Maila

  • Ikastetxeek irakasgai propioen eskaintza taxatu ahalko dute, antolakuntzaren eta langilearen aldetik dituzten aukeren arabera.
  • Irakasgai hauek ez dira kontuan hartuko sustapenerako, titulaziorako edo espedientearen batez besteko nota kalkulatzeko.
  • Irakasgai propioak eman ahal izateko, ikastetxeek baimena eskatu behar diote Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritzari.

Ikastetxeek EZ dute baimena eskatu behar hurrengo ikasgaiak eskaini eta emateko:

Laborategi-teknikak; Euskal Herriko Historia; Argazkigintza; Pintura; Musika-informatika; Aljebra eta kalkulua; Elektronika; Gizarte-antropologia; Ahozko komunikazioa atzerriko hizkuntzan; Zuzenbidea; Euskal literatura eta espainiar literatura XX. mendean; Ordenagailuz lagundutako marrazketa eta diseinua (2. mailan); Jarduera fisikoa, aisia eta osasuna (2. mailan); Giza fisiologia eta anatomia (2. mailan); Mekanika (2. mailan). Ikasgai horien curriculumak argitaratuta daude 2010eko uztailaren 26ko Aginduan (EHAA, 2010-09-10). Ikastetxeek euren proposamen curricularra egokitu beharko dute oraingo Batxilergoaren curriculum. berriak dituen ezaugarriei