Segurtasun Saila

Konpartitu

Datu babesa Hautesgunen

Hautesgune aplikazioan tratatzen diren datu pertsonalei buruzko lege-informazioa.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), betez, Hautesgune aplikazioan egiten diren datu pertsonalen tratamenduekin lotutako informazio-klausulen berri ematen da:

Azken aldaketako data: