Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Profesionalen gaikuntza, ohiko galderak

 

 1. ZER DA EZOHIKO GAIKUNTZA?

Mendekotasunaren arretarako zerbitzuren batean lanena ari diren pertsonei zuzendutako ezohiko prozesu bat da; ez dute beharrezko prestakuntzarik, baina bai esperientzia jakin bat (3 urte, azken 12 urteetan gutxienez 2000 ordu lan eginda), edo eskatutako gutxieneko esperientziarik izan gabe ere, aritu dira lanean eta gutxienez egiaztatu nahi diren konpetentzia profesionalekin erlazionatutako 300 orduko prestakuntza jaso dute azken 12 urteetan. 

 1. ZERTARAKO BALIO DU EZOHIKO GAIKUNTZAK? 

Ezohiko gaikuntzak behin betiko gaikuntzak dituen ondorio berberak ditu, eta, horrenbestez, Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren zerbitzuetan lanean jarraitzeko gaikuntza ematen du, langilearen lan-bizitzaren amaiera bitarte. 

Gaikuntza hau ez da titulu akademiko baten pareko, ez eta profesionaltasun-ziurtagiri baten pareko ere; ematen da egiaztatutako zerbitzuek 2017ko abenduaren 31tik aurrera langile gaituak izateko duten betebeharra bete dezaten. 

Ezohiko gaikuntzak Espainiako Estatu osorako balio du. 

 1. ZER DA BEHIN-BEHINEKO GAIKUNTZA? 

Mendekotasunaren arretarako zerbitzuren batean lanean ari diren pertsonei zuzendutako ezohiko prozesu bat da; ez dute eskatzen zaien beharrezko prestakuntzarik, baina bai esperientzia jakin bat (gutxienez egun 1 eta 3 urte baino gutxiago, azken 12 urteetan). 

 1. ZERTARAKO BALIO DU BEHIN-BEHINEKO GAIKUNTZAK? 

Behin-behineko gaikuntzak aldi baterako gaikuntzaren ondorioak ditu, eta, horrenbestez, Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren zerbitzuetan lanena jarraitzeko gaikuntza ematen du, gehienez ere 5 urterako. (2022ko abenduaren 31ra bitarte). 

Aldi baterako denboraldi horretan behin-behineko gaikuntza duten guztiek konpromisoa hartu behar dute, erantzukizunpeko adierazpen bidez, 2022ko abenduaren 31ra bitarte lanbide-esperientzia ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozesuetan parte hartzeko (prestakuntza-saioak) edo lanbide-ziurtagiriekin erlazionatutako edo lanbide-prestakuntzako tituluak eskuratzeko prestakuntza jasotzeko. 

Behin-behineko gaikuntzak Espainiako Estatu osorako balio du. 

 1. ZER AGIRI AURKEZTU BEHAR DITUT?

 

 1. Ezohiko gaikuntza eskatzeko, agiri hauek aurkeztu behar dira:
 • Eskabide-eredua. Enplegu eta Gizarte Politiken Sailaren web ataritik deskargatu daiteke: Eskabide-eredua (PDF, 987 KB)
 • NANaren edo AIZren kopia
 • Lan-bizitzari buruzko
 • Enpresa-ziurtagiria. Hor agertu behar da gaitu nahi den lanbide-kategoriarekin erlazionatutako zer funtzio egin diren. Bestela, lan kontratuen kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira, eskatzen den lan-esperientzia egiazta
 • Konpetentzia profesionalekin erlazionatutako prestakuntzaren ziurtagiria; gutxienez, 300 orduko prestakuntza jaso dela egiaztatu beharko da. Ziurtagiri hori 3 urteko esperientzia edo gehiagokoa egiaztatu ezin denean bakarrik aurkeztu beharko da, baldin eta azken 12 urteetan gutxienez 2000 ordu lan egin badira, dagokion lanbide-kategorian.

 

 1. Behin-behineko gaikuntza eskatzeko, agiri hauek aurkeztu behar dira:
 • Eskabide-eredua. Enplegu eta Gizarte Politiken Sailaren web ataritik deskargatu daiteke: Eskabide-eredua (PDF, 987 KB)
 • NANaren edo AIZren kopia
 • Lan-bizitzari buruzko
 • Erantzukizunpeko adierazpena (DOCX, 56 KB)
 • Enpresa-ziurtagiria. Hor agertu behar da gaitu nahi den lanbide-kategoriarekin erlazionatutako zer funtzio egin diren. Bestela, lan kontratuen kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira, eskatzen den lan-esperientzia egiazta

Interesdunak Administrazioari informazioa biltzeko baimena ematen  badio eskabidean, ez du NANa edo AIZ aurkeztu beharrik izango.

 Eskabidea sinatu egin behar da.

 1. ESKA DEZAKET GAIKUNTZA GAUR EGUN LANEAN ARI EZ BANAIZ ERE? 

Bai; 2017ko abenduaren 31n ezohiko gaikuntza edo  behin-behineko gaikuntza  eskatzeko baldintzak betetzen dituen edonork eska dezake gaikuntza, gaur egunean lanean ez ibiliagatik edo beste lanbide kategoria batean egonagatik ere. 

 1. ZER EPE DUT GAIKUNTZETAKO BAT ESKATZEKO? 

Eskaera edozein unetan egin daiteke, baita 2017ko abenduaren 31ren ondoren ere, baina horietako bakoitza eskatzeko baldintzak 2017ko abenduaren 31n eduki beharko dira beteta. 

 1. 3 URTEKO ESPERIENTZIA 2018KO EKAINAREN 27AN BETETZEN BADUT, ESKA DEZAKEN EZOHIKO GAIKUNTZA? 

Ez; 3 urteko esperientzia (2.000 ordu) gehienez ere 2017ko abenduaren 31rako eduki behar da. Kasu horretan, behin-behineko gaikuntza eska dezakezu; horretarako, adierazitako prozedurari jarraitu behar diozu (prestakuntzaren bidezkoari); beranduenera 2022ko abenduaren 31rako eskuratuko zenuke egiaztapena. 

 1. ESKA DEZAKET EZOHIKO GAIKUNTZA ETA JARRAITU PARTE HARTZEN ABIAN JARTZEN DIREN EGIAZTAPEN-PROZESUETAN EDO DAGOENEKO DEITUTA DAUDENETAN? 

Bai; ezohiko gaikuntzak ez du zerikusirik egiaztapen-prozedurarekin (prestakuntza- baliabidea), eta biak eskuratzeko aukera dago . 

 1. IVAC-EEI-K (LH) KONPETENTZIA PROFESIONALAK AITORTZEKO DEITUTAKO PRESTAKUNTZA-GAILUAN IZENA EMANDA NAGO. EZOHIKO EDO BEHIN-BEHINEKO GAIKUNTZA ESKATU BEHAR DUT LANEAN JARRAITU AL IZATEKO? 

Ez. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza eta Gizarte Zerbitzuen Sailen arteko erabaki bati esker ofizioz eman daiteke ezohiko edo behin-behineko gaikuntza, dagokiona, gailu horretan onartu diren egunen arabera. Zenbat egun onartu diren langileak, izena eman zuenean, adierazitako posta-helbidera bidaliko dira. 

 1. GAUR, 2018KO IRAILAREN 3A DA; GARBIKETA-KONTRATUA BUKATZEN ZAIT ETA ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILE GISA LAN EGITEKO URTEBETEKO KONTRATUA ESKAINI DIDATE, BAINA EZ DUT EREMU HORRETAKO ESPERIENTZIARIK. HAS NAITEKE LANEAN ETA BEHIN-BEHINEKO GAIKUNTZA ESKATU, EGIAZTAPENA LORTZEN DUDAN BITARTEAN? 

Ez; behin-behineko gaikuntza eskatzeko langileak 2017ko abenduaren 31ren aurretik izan behar du esperientzia gaikuntza eskatu nahi duen kategoria horretan.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera mendekotasunaren arretarako zerbitzuren batean lan egiteko, 2017ko abenduaren 31 baino lehenagotik egiaztatutako esperientziarik ez badago, ezinbestekoa izango da lanbide-titulua edo lanbide-kategoria bakoitzari dagokion profesionaltasun-ziurtagiria izatea.

 1. ZER TITULUK EDO ZIURTAGIRIK EGIAZTATZEN DUTE PRESTATUA NAGOELA GEROKULTORE, ZAINTZAILE, ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILE EDO LAGUNTZAILE PERTSONAL IZATEKO? 
 • Gizarte-zentro edo -erakundeetan zerbitzuak ematen dituzten zaintzaileek eta gerokultoreek titulu eta ziurtagiri hauen bidez egiaztatu behar dute mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan laguntza soziosanitarioa emateko prestakuntza profesionala dutela:
  1. Erizaintzako Zainketa Osagarrietako Teknikari Titulua (LOGSE)
  2. Klinikako Teknikari Laguntzaile Titulua (LH-I)
  3. Psikiatriako Teknikari Laguntzaile Titulua (LH-I)
  4. Erizaintzako Teknikari Laguntzaile Titulua (LH-I)
  5. Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonei Arreta Egiteko teknikaria (LOE)
  6. Arreta Soziosanitarioko Teknikari Titulua (LOGSE)
  7. Gizarte-erakundeetan mendekotasuna duten pertsonei arreta soziosanitarioa emateko Profesionaltasun-ziurtagiria.
  8. Gizarteratzeko Goi-mailako Teknikari Titulua, erabaki hau argitaratzen den egunean zaintzaile edo gerokultore gisa lanean ari badira. 
 • Mendekotasuna duten pertsonen laguntzaile pertsonal gisa ari direnek eta etxez etxeko laguntzaileek titulu edo ziurtagiri hauen bidez egiaztatu behar dute pertsonei etxean laguntza soziosanitarioa emateko lanbide-prestakuntza dutela:
  1. Erizaintzako Zainketa Osagarrietako Teknikari Titulua (LOGSE)
  2. Klinikako Teknikari Laguntzaile Titulua (LH-I)
  3. Psikiatriako Teknikari Laguntzaile Titulua (LH-I)
  4. Erizaintzako Teknikari Laguntzaile Titulua (LH-I)
  5. Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonei Arreta Egiteko teknikaria (LOE)
  6. Arreta Soziosanitarioko Teknikari Titulua (LOGSE)
  7. Gizarte-erakundeetan mendekotasuna duten pertsonei arreta soziosanitarioa emateko Profesionaltasun-ziurtagiria.
  8. Pertsonei arreta soziosanitarioa etxean emateko Profesionaltasun-ziurtagiria.
  9. Etxez Etxeko Laguntzailearen Profesionaltasun-ziurtagiria.
  10. Gizarteratzeko Goi-mailako Teknikari Titulua, erabaki hau argitaratzen den egunean laguntzaile pertsonal edo etxez etxeko laguntzaile kategorietan lanean ari badira. 

Ezohiko gaikuntza bat dutenak aurretik aipatutako titulu edo ziurtagiri bat balute bezala geratzen dira egiaztatuta lan-ondorioetarako. 

 1. GIZARTE-INTEGRATZAILEA NAIZ. NIRE TITULUAREKIN EGIAZTATUTA AL NAGO LAN EGITEKO? 

Gizarteratzeko Goi-mailako Teknikari titulua dutenek, baldin eta erabakia BOEn argitaratzen den egunean lanbide-kategoria hauetakoren batean lanean ari badira: laguntzaile pertsonal, etxez etxeko laguntzaile, gerokultore edo zaintzaile, gainerako titulu eta ziurtagiriek ematen dieten egiaztapen bera izango dute aurretik aipatutako kategorietako lanpostuetan jarduteko. 

Erabakia BOEn argitaratzen denean lanean ari ez badira, aurreko puntuan jasotako lanbide-titulu edo -ziurtagiriak eskuratuta egiaztatu beharko dute beren burua, edo, bestela, ezohiko edo behin-behineko gaikuntza eskatuta; dagokiona. 

 1. NOLA EGIAZTATU ESPERIENTZIA? 

Honela egiaztatu daiteke esperientzia: lan-bizitzaren bidez, enpresa-ziurtagirien bidez edo lan-kontratuen kopia konpultsatuen bidez. 

 1. NIRE KONTRATUAK ETXEKOAK IZAN BADIRA, AIPATU DIRENETATIK EDOZIEN GAIKUNTZA ESKA DEZAKET?

Bai. Ohikoa izaten da enplegatzaileek etxeko langilearen kontratua egitea, baina, benetan, laguntzaile pertsonal edo etxez etxeko laguntzaile lanak egitea. Kasu horietan enplegatzaileak ziurtatu behar du etxez etxeko laguntzaile edo laguntzaile pertsonal zereginak egin direla. 

Aurkezten den kontratuan zer funtzio edo zeregin egin diren aipatzen ez bada, kontratuaz gain beste agiri hauek ere aurkeztu beharko dira:

 • Enpresa-ziurtagiria edo enplegatzailearena, zeinetan berariaz agertu behar den zer funtzio edo zeregin izan diren eta zer alditan lan egin den. 

Enplegatzailea hil bada haren familiako batek egin dezake, behar bezala egiaztatuta. Agiri horiek eskuratu ezin badira soilik onartuko da eskatzailearen zinpeko deklarazioa.

 1. LANALDI PARTZIALEAN ARITU IZAN ZER EGIN DEZAKET? 

Ezohiko gaikuntza eskatzeko garrantzitsuena da azken 12 urteetan gutxienez 3 urte kontratatuta egon zarela egiaztatu ahal izatea, eta kontratu horien bidez lanean aritutako denbora gutxienez 2.000 ordu izatea. Lanaldi partzialean lan egiteak ez dio axola. 

 1. ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILE IZATEKO GAIKUNTZAK BALIO DU ZAINTZAILE EDO GEROKULTORE GISA LAN EGITEKO? 

Ez; etxez etxeko laguntzaile izateko gaikuntzak kategoria profesional  horretarako bakarrik balio du.

 1. ZAINTZAILE/GEROKULTORE IZATEKO GAIKUNTZAK BALIO DU ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILE GISA LAN EGITEKO? 

Ez; zaintaile/gerokultore izateko gaikuntzak kategoria profesional  horretarako bakarrik balio du. 

 1. NOLA LORTU LAN-BIZITZA? 

Online eska dezakezu Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoan: https://goo.gl/oqyzC9 edo Gizarte Segurantzaren bulegoetan bertan, bestela.

Azken aldaketako data: