Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Ezohiko gaikuntza

* Agiri hau ikusteko, erabili Adobe programa. Internet Explorer nabigatzaileak zuzenean irekiko du eskaera-orria. Bestelako esploratzaileak erabiliz gero, ireki ahal izateko, gorde artxiboa zure ordenagailuan.

 • Bidali bertan zehazten den dokumentazioa:
  • Inoren konturako langileak.
   • Gizarte Segurantzako Diruzaintzaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edota afiliatuta dagoen mutualitatearen ziurtagiria: enpresa, kategoria eta kontratazio-aldia adierazita.
   • Jorratutako jarduera eta iraupena adierazten duen lan-kontratua edo enpresaren ziurtagiria
  • Langile autonomoak eta norberaren konturako langileak.
   • Gizarte Segurantzako Diruzaintzaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzaren dagokion erregimenaren altako epeak adierazten dituena.
   • Zehaztu gauzatutako jarduera eta epeak
  •  Langile boluntarioak edo bekadunak.
   • Erakundearen ziurtagiria, non egindako jarduerak eta funtzioak, urtea eta horretara emandako ordu kopurua beren-beregi jasotzen baitira.
  • Ez badu egiaztapena baimendu, NANaren/AIZren kopia konpultsatua
  • Lan-ibilbidearen justifikazioa
 • Formazioaren justifikazioa (Aurkeztu SOILIK, 3 urte edo gehiagoko esperientzia pilatua EZ baduzu, gutxienez 2000 lanordu eginak, azken 12 urteetan dagokion kategoria profesionalean)
  • Dagokien konpetentzia profesionalen formazioaren ziurtagiria, gutxienez 300 ordukoa.

Eskabidea bete ondoren, duzun esperientzia eta prestakuntza egiaztatzen duen dokumentazioarekin batera inprimatu eta aurkeztu:

EZOHIKO GAIKUNTZA-PROZESUA

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila Eusko Jaurlaritza Donostia – San Sebastian kalea 1 01010 Vitoria-Gasteiz

 Edo Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako ZUZENEAN Arreta Zerbitzuan aurkeztu:

Bizkaia: Kale Nagusia 85

Gipuzkoa: Andia 13

Araba: Ramiro Maeztu 10, beheko solairua

Edo, bestela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean zehaztutako edozein lekutan

Ziurtagiriak:

Azken aldaketako data: