Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Ezohiko gaikuntza

 • Bete eskabidea-orria (PDF, 987 KB)*  (*Agiri hau ikusteko, erabili Adobe programa. Internet Explorer nabigatzaileak zuzenean irekiko du eskaera-orria. Bestelako esploratzaileak erabiliz gero, ireki ahal izateko, gorde artxiboa zure ordenagailuan eta ondoren ireki.)
  • Bertan adierazten den dokumentazioa aurkeztu:
     1. Soldatako langileak.
      • Gizarte Segurantzako Diruzaintzaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatutako mutualitatearen ziurtagiria; bertan, enpresaren izena, kategoria eta kontratazio-aldia zehaztu behar dira.
      • Lan-kontratua edo enpresaren edo enplegu-emailearen ziurtagiria, zeinetan zehaztu behar baita aldien iraupena eta garatutako jarduera.
     2.  Langile autonomoa edo norberaren konturako langilea.
      • Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzan dagokion araubidean alta-egoeran egon den aldiak adierazita.
      • Garatutako jardueraren eta aldiaren deskribapena.
     3.  Langile boluntarioak edo bekadunak.
      • Erakundearen ziurtagiria, berariaz adierazten dituena garatutako jarduerak eta eginkizunak, urtea eta horretan emandako orduak. 
  • NAN/AIZren kopia konpultsatua, hura egiaztatzeko baimena eman ez bada.
  • Lan-bizitzaren justifikazioa:
  • Prestakuntzaren justifikazioa (3 urteko esperientzia edo gehiagokoa egiaztatu EZIN denean BAKARRIK aurkeztu beharko da, baldin eta azken 12 urteetan gutxienez 2000 ordu lan egin badira, dagokion kategoria profesionalean). 

  EZOHIKO GAIKUNTZA-PROZESUA

  Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila Eusko Jaurlaritza Donostia – San Sebastian kalea 1 01010 Vitoria-Gasteiz

  Edo Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako ZUZENEAN Arreta Zerbitzuan aurkeztu:

  • Bizkaia: Kale Nagusia 85
  • Gipuzkoa: Andia 13
  • Araba: Ramiro Maeztu 10, beheko solairua

  Edo, bestela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean zehaztutako edozein lekutan

  Ziurtagiriak:

  Azken aldaketako data: