Segurtasun Saila

Konpartitu

Eusko Legebiltzarra 2016. Hautesleei zuzendutako gida

Hautesleei zuzendutako gida

Hautesleen Eskubideak

 1. Botoa ematea eskubidea da, eta askea da. Ezin da inor behartu edo baldintzatu, botoa modu zehatz batean ematera. Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan botoa emateko eskubidea baliatu nahi bada, beharrezkoa da EAEko herritarren egoera politikoa izatea (hots, EAEko udalerri batekoa izatea), 18 urte izatea, Espainiako Estatuko nazionalitatea izatea eta Euskal Autonomia Erkidegoko hautesleen erroldan agertzea.
 2. Botoa sekretua eta pertsonala da. Inork ezin du bozkatu gure ordez.
 3. Adinez nagusia den edozein pertsonak, EAEko udalerri batean bizi bada, eskubidea dauka hautesleen erroldan jasota egoteko, eta, hortaz, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan botoa emateko. Berari dagokion udalean abuztuaren 8tik 15era erakutsiko dute errolda; beraz, inskribatuta dagoen ziurtatu ahal izango du. Ez badago, udalean egin ahal izango du erroldan agertzeko erreklamazioa.
 4. Mahaian duten erroldan ez agertu arren, hautesleek botoa emateko eskubidea dute, baldin eta mahaiko buruari erakusten badiote epai judiziala edo erroldan alta emateko errolda-ziurtagiri berezia, Hautesle Erroldaren Bulegoaren Probintzia Ordezkaritzak emana.
 5. Hautesle guztiek eskubidea dute hauteskunde-kabina erabiltzeko, hala nahi badute. Kabinan bakarrik egoteko aukera izango dute, botoa hautatzeko.
 6. Hautesleek ez badakite irakurtzen, edo, muga fisikoak direla eta, ezin badute boto-papera hautatu edo ezin badiote eman mahaiko buruari, konfiantzazko pertsona bati laguntza eskatu ahal izango diote, botoa aurrez aurre emateko; edo Braille sisteman idatzitako botoa erabili ahal izango dute.
 7. Botoa aurrez aurre eman duten hautesleek eskubidea dute hauteskunde-mahaiak egiten duen hautesleen zerrenda zenbakidunean beren izen-abizenak ondo idatzi dituzten ziurtatzeko.
 8. Hautesleek eskubidea dute hauteskunde-mahaietan kexak edo erreklamazioak aurkezteko, baina soilik beste hautesle baten nortasunari buruzkoak, beren nortasunari buruzkoak, edo mahaiak ukatzen badio botoa emateko eskubidea.
 9. Hautesleek baldin badakite bozketa-egunean (irailaren 25a) botoa eman behar duten herrian ez direla egongo, gaixorik egongo direla edo boto presentziala ematea oztopatzen duen desgaitasun fisikoren bat izango dutela, botoa posta bidez emateko eskubidea dute.
 10. EAEko hautesle egoiliarrek eskubidea dute botoa atzerritik emateko, baldin eta atzerrian iraunkorki bizi badira, eta atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan baldin badaude.
 11. EAEko hautesle-erroldan inskribatuta dauden hautesleek eskubidea dute botoa atzerritik posta bidez emateko, baldin eta atzerrian aldi baterako bizi badira, eta EAEko hautesle-erroldan inskribatuta badaude.
 12. Eusko Legebiltzarreko  hauteskundeetan botoa emateko ordutegia eta lan-egutegia bat baldin badatoz, hautesleek eskubidea dute gehienez lau orduko baimen ordaindua jasotzeko. Horretarako, hautesleek mahaiko buruari eskatu ahal izango diote botoa eman dutela ziurtatzeko agiria.
 13. Hautesle guztiak mahai bakoitzeko boto-kontaketa publikora bertaratu ahal izango dira. Irailaren 25ean egingo da, arratsaldeko zortzietatik aurrera.

Hautesleen betebeharrak

 1. Hautesleek boto bat baino gehiago ezin dute eman. Botoa emango dute dagokien hauteskunde-mahaian.
 2. Hautesleek hauteskunde-mahai batean, mahaiko buruaren aurrean, boto presentziala eman ahal izateko, honako agiri ofizialetako bat aurkeztu behar izango dute: NANa, pasaportea edo gidabaimena, baldin eta titularraren argazkia jasota badago, agiria iraungita egon arren (baina ez dira onartuko fotokopiak edo NANa berritzeko frogagiria).
 3. Botoa posta bidez ematea eskatu duten hautesleek ezin izango dute boto presentziala eman dagokien hauteskunde-mahaian.
 4. Hautesleak ezin dira sartu mahaia dagoen lokalera, baldin eta armarik edo arma gisa erabil daitekeen objekturik badaramate.
 5. Bozketa-egunean, hauteskunde-mahaietara sartzeko guneetan ezin da egon lokalera sartzea edo botoa ematea oztopatzen duen talderik.
 6. Bozketa egunean ezin da egin hautagai-zerrenden aldeko propagandarik, ez hauteskunde-lokal edo -kolegioetan, ezta hauteskunde-mahaietan edo haien inguruetan ere.

Nabarmenduak

Twitter

 • Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeetan, 1980an, hautesbarruti bakoitzean 20 legebiltzarkide aukeratu behar ziren, hau da, Euskadin guztira 60. Hurrengo hauteskunde guztietan, aldiz, kopurua 25ekoa izan zen, aldatu gabe, hau da, Euskadin guztira 75.
 • Euskadiko Autonomia Estatutua 1979an onartu zenetik, Eusko Legebiltzarrerako 11 hauteskunde egin dira guztira, urte hauetan: 1980, 1983, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005, 2009, 2012 eta 2016an.
 • Bozketa-egunean hauteskunde-mahaietako titular edota ordezko izendatutako kideak ez badaude, dagokion agintaritzak aginduko du mahaia dagoen lokalean dauden hautesleak hauteskunde-mahaietako kide izan daitezela.
 • Legediaren arabera, 2016ko hauteskunde autonomikoetarako indarrean egongo den hautesle-errolda 2016-ekainaren-01eko datan dagoena izango da, hau da, hauteskunde-deialdia egin baino bi hilabete lehenagokoa.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako indarrean dagoen hautesle-erroldaren arabera,  hautesle gutxien dituzten udalerriak hauek dira: Araban Añana, 138 erroldatu dituena; Bizkaian: Arakaldo, 114 erroldatu dituena eta Gipuzkoan: Orexa, 88 errodatu dituena.
 • Estatuko Gobernuak deitutako hauteskundeetan hautesbarruti probintzialetan probintziako hauteskunde-batzordeak aritzen dira eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan horien izena lurralde historikoko hauteskunde-batzordea da.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hiru lurralde historikoko hauteskunde-batzordeek probintziako hauteskunde-batzordeen eskumen berberak izaten dituzte eta osatzeko modua ere bera da, salbuespen batekin: lurralde historikoko hauteskunde-batzorde bakoitzean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak kide bat izendatzen du  hitz egiteko eskubidearekin, baina boto emateko eskubiderik gabe.
 • Hauteskunde autonomikoetan artekari izan ahal izateko, hauteslea ere izan beharra ez da legezko baldintza izan Eusko Legebiltzarrerako lau hauteskundetan (2005, 2009, 2012 eta 2016 urteetakoetan). Horien aurreko hauteskunde autonomikoetan legez ezartzen zen artekari izan ahal izateko Euskadin hauteslea ere izan behar zela.
 • Krisi ekonomikoa dela eta, 2016ko hauteskunde autonomikoetan gutxienez eserleku bat lortzen duten hautagai-zerrendei ematen zaizkien  hauteskundeetarako diru-laguntzen zenbatekoa izoztuta geratuko da, hala ezartzen duelako 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako kanpainan berrikuntza esanguratsu bat dago; izan ere, legeak agintzen duenaren arabera, EITBn gutxienez eztabaida bat eta elkarrizketa bat egin behar dira, hizkuntza ofizialetako bakoitzean (euskaraz eta gaztelaniaz) aurreko Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza lortu zuten antolakunde politiko guztietako hautagaiekin.
 • 2016ko hauteskunde autonomikoetara aurkezten diren alderdi politikoek hauteskunde-gastua gutxitu beharko dute. Zehazki, hauteskunde-gastuaren muga %15 murriztu behar da, 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak ezartzen duenaren arabera.
 • Estatuko hauteskundeetan eta beste Autonomia Erkidegoetako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda bateko kide guztiak emakumeak badira, hautagai-zerrenda hori ez da onartzen. Hauteskundeei buruzko euskal Legeak, ordea, 2005eko hauteskunde autonomikoez geroztik, hautagai-zerrenda horiek onartzen ditu.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hauteskunde-mahaietako titular eta ordezko izateko izendatutako kideak, 2006 eta 2016 urteen artean, mahaiko kideak gutxienez 3 aldiz izan badira, hori alega dezakete hauteskunde-mahaian ez egoteko arrazoi gisa.
 • 2009ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeez geroztik, Euskadiko egoiliarren hautesle-erroldan dauden pertsonek, bozketa-egunean aldi baterako atzerrian bizitzen badaude, posta bidez bozka dezakete. Horren aurretik, pertsona horiek bozkatu nahi bazuten, Euskadira etorri behar zuten beren hauteskunde-mahaian bozkatzera; bestela, atzerrian zeudela, ezin baitzuten bozkatu.
 • Hauteskunde-mahai batean gutxienez 500 hauteslek bozka dezakete eta gehienez 2000.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariak, bokalak eta beren ordezkoak, bozketa-egunean, hauteskunde-mahaiko kide gisa dituzten eginkizunak betetzera ez joatea  hauteskunde-delitua da eta  3 hilabetetik urtebetera arteko espetxealdi-zigorra edo 6 eta 24 hilabete bitarteko isuna jaso dezakete
 • 2012ko hauteskunde autonomikoez geroztik, bozketako gutun-azala hautestontzian ez du hauteskunde-mahaiko lehendakariak sartzen, hautesleak berak baizik.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariek, bokalek eta artekariek bozkatu nahi badute, azkenak izango dira bozkatzen.
 • Estatuko hauteskundeetan hauteskunde-prozesuaren barruko epe guztiak luzaezinak dira eta egun naturaletan neurtzen dira, hau da, jaieguna izan zein ez izan, egun guztiak zenbatzen dira. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, ordea, aurreko aipamenaren gaineko salbuespen bat dago, hauteskundeetako emaitzen boto-kontaketa orokorra bozketa-egunaren ondorengo bosgarren egun baliodunean egiten baita.
 • Hauteskunde-mahai bakoitzeko emaitzen aktak biltzen dituzten gutun-azalak hauteskunde-batzordeei emateko sistema Estatuko hauteskundeetan eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan desberdina da. Euskadiko hauteskunde autonomikoetan gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeek izendatutako funtzionarioek jaso behar dituzte bozketa-egunaren ondorengo egunean eta horretarako, Ertzaintzaren laguntzarekin, Lehen Auzialdiko Epaitegira edo Bake Epaitegira joan behar dute, gutun-azalak hor daude eta. Estatuko hauteskundeetan, ordea, gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeetara Lehen Auzialdiko epaileek edo Bake Epaitegiko epaileek eramaten dituzte bozketa-egunean bertan eta Correos-eko langileek hurrengo egunean.
 • Hauteskundeen legeari buruzko 2011. urteko aldaketaren ostean, atzerrian bizi diren hautesleen posta bidezko botoen kopurua murriztu da, bozkatu ahal izateko aldez aurretik eskatu behar baita. Izan ere, 2012ko azken hauteskunde autonomikoetan, atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan (AEHE) 56.640 hautesle zeuden eta  posta bidez 4.043k (%7,14) baino ez zuten bozkatu; 2009ko hauteskunde autonomikoetan, aldiz, AEHEn 43.660 hautesle zeuden eta horietatik 7.377k (%16,9) bozkatu zuten. Gehiago izan ziren, 2012ko hauteskundeen aurretik posta bidez bozkatu ahal izateko ez baitzen aldez aurretik eskatu behar.
 • Euskadin bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan 1980ko hauteskunde autonomikoetan 1.554.527 pertsona zeuden eta 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan 1.718.696, hau da, %9,55 hautesle gehiago.
 • 2011 urtearen ondoren, hauteskunde-mahaietako kide izateko izendatutako hautesleek entzuteko desgaitasunen bat badaukate, nahi izanez gero, beren eginkizunak betetzeko  Eusko Jaurlaritzak zeinu-mintzaira euskaraz zein gaztelaniaz interpretatzeko jarriko duen doako zerbitzua erabil dezakete.
 • 2009ko eta 2012ko hauteskunde autonomikoetan, Eusko Jaurlaritzak ikusteko desgaitasuna zeukaten hautesleek hauteskunde-mahaietan bertan bozkatu ahal izateko sistema martxan jarri zuen, braille botoaren bidez. 2009an eta 2012an sistema hori 60 hauteslek erabili zuten.
 • 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan parte hartzerik handiena udalerri hauek izan zuten: Araban Zalduondok (%84,11),  Bizkaian Arantzazuk (%86,41) eta Gipuzkoan Orexak (%89,89). Eta parte hartzerik txikiena udalerri hauek: Araban Bernedok (%53,85), Bizkaian Sestaok (%60,64) eta Gipuzkoan Belauntzak (%55,14).
 • Zinegotziek alkatea hautatzeko orduan, boto-berdinketa badago, hori, legez, zozketaren bidez konpontzen da.
 • Azken hiru urteetan (2015, 2014 eta 2013) Euskadiko udalerrietan guztira 18 herri-galdeketa egin dira.
 • 2012, 2009 eta 2005 urteetako Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, Espainian bizi diren egoiliarrek posta bidez bozkatu ahal izateko egindako eskaera onartu gehien 2005 urtean izan ziren, guztira 49.864 eta gutxien 2009an, guztira 43.168 izan baitziren.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda gehien 1990eko hauteskundeetan Bizkaian aldarrikatu ziren (19 hautagai-zerrenda); eta hautagai-zerrenda gutxien 2001eko hauteskundeetan Araban (7 baino ez).
 • Eusko Legebiltzarrean izan diren hamar legegintzaldietatik lehenengoan (1980tik 1984ra) onartu ziren lege-proiektu gehien, 57 guztira eta legebiltzarreko taldeek proposatutako lege-proposamen gehien ere bai, guztira 53 onartu ziren eta.

Azken aldaketako data: