Segurtasun Saila

Konpartitu

Eusko Legebiltzarra 2016. Egutegiak gertaerak nagusiak

Egutegiak

Deialdia

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Deialdiko dekretua Abuztuaren 1a ELHL, 46
Hauteskundeen deialdia EHAAn argitaratzea Abuztuaren 2a ELHL, 46

Hauteskunde-batzordeak

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
LHHBen eta EHBen osaera LHAOetan argitaratzea (agintaldiaren luzapena) Abuztuaren 11a baino lehen ELHL, 31.3

Hauteskunde-garaian errolda zuzentzea

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Hauteskunde-errolda udaletan eta kontsuletxeetan erakustea Abuztuaren 8tik 15era HAOLO, 39.2
HEBPOan egindako erreklamazioak udaletan eta kontsuletxeetan aurkeztea Abuztuaren 8tik 15era HAOLO, 39.3.
Errolda arrazoirik gabe handitzea salatzeko erreklamazioak hautagai-zerrendetako ordezkariek aurkeztea HEBPOan Abuztuaren 8tik 15era HAOLO, 39.4
HEBPOak erreklamazioak ebaztea Abuztuaren 16tik 18ra HAOLO, 39.6
Erreklamaziogileei, udaletara eta kontsuletxeetara ebazpenen berri bidaltzea Abuztuaren 19a HAOLO, 39.6
Erroldaren zuzenketak udaletan eta kontsuletxeetan erakustea Abuztuaren 19a HAOLO, 39.6
HEBPOaren ebazpenen aurkako errekurtsoak administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea Abuztuaren 20tik 24ra HAOLO, 40.1.
Errekurtso bakoitzaren ebazpenak, epaitegian Abuztuaren 25etik 29ra HAOLO, 40.2.
Epaia jakinaraztea interesdunari, Udalari, Kontsuletxeari eta HEBPOari Abuztuaren 29a HAOLO, 40.2.
HEBPOak hautesleei errolda-txartela bidaltzea. Abuztuaren 29a HAOLO, 39.7.

Hauteskunde-errolda eskatzea eta entregatzea hautagai-zerrendetako ordezkariei

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Hautagai-zerrendetako ordezkariek (behin izendatuta) hauteskunde-erroldaren ale bat eskatzea HEBPOari Abuztuaren 13tik 22ra HAOLO, 41.5
HEBPOak hauteskunde-erroldaren ale bat ematea hautagai-zerrendetako ordezkariei (hautagai-zerrendak aldarrikatu ondoren). Abuztuaren 30etik aurrera HAOLO, 41.5

Barrutiak sailkatzea: hauteskunde-atalak eta -mahaiak

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Hauteskunde-atalak, -lokalak eta -mahaiak LHAOetan argitaratzea eta udaletan erakustea Abuztuaren 8a ELHL, 38.1
Atalen, lokalen eta mahaien banaketari buruzko erreklamazioak aurkeztea LHHBan Abuztuaren 9tik 14ra ELHL, 38.2
LHHBak erreklamazioak ebaztea Abuztuaren 15etik 19ra ELHL, 38.2
Atalen, lokalen eta mahaien behin betiko zerrenda udaletan erakustea eta internet bidez zabaltzea Abuztuaren 15etik 24ra ELHL, 38.3

Hauteskunde-mahaiak osatzea

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Mahaietako kideak izendatzeko zozketa egitea udaletan Abuztuaren 27ik 31ra ELHL, 43.2, 3 eta 4
Mahaietako kideen izendapena jakinaraztea eta jarraibideei buruzko gidaliburua entregatzea Irailaren 1etik 3ra ELHL, 44.1
Mahaietako kideek EHBan desenkusak alegatzea, mahaietako kide ez izateko Irailaren 4tik 10era ELHL, 44.1
EHBak ebaztea, eta, hala badagokio, ordezkapena jakinaraztea lehen ordezkoari Irailaren 11tik 15era ELHL, 44.1
Mahaikideek EHBari jakinaraztea ezin direla kargua betetzera joan Irailaren 16tik 21era ELHL, 44.2
Epe hori amaitu ondoren, EHBari jakinaraztea kargua betetzera joateko bat-bateko ezintasuna

Irailaren 25a

(8:00 orduak baino lehen)
ELHL, 44.2

Ordezkariak, Administratzaileak, Artekariak eta Ahaldunak

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Alderdi politikoek hautagai-zerrendetako ordezkari nagusiak izendatzea AEHBan Abuztuaren 3tik 10era ELHL, 48.4
Ordezkari nagusiak AEHBan izendatzea hautagai-zerrendetako ordezkariak Abuztuaren 3tik 12ra ELHL, 48.5
AEHBak bere barrutiko hautagai-zerrendetako ordezkarien izenak LHHBari jakinaraztea Abuztuaren 13tik 14ra ELHL, 48.6
Hautagai-zerrendetako ordezkariek pertsona eskudunak izendatzea EHBan Irailaren 19a baino lehen ELHL, 48.8
Administratzaile orokorrak AEHBan izendatzea Abuztuaren 3tik 12ra ELHL, 139.4
Ordezkari nagusiak edo lurraldeko ordezkariek lurraldeko administratzaileak eta ordezkoak izendatzea LHHBan Abuztuaren 17tik 22ra ELHL, 139.5
Hautagai-zerrendako ordezkariak artekarien izendapena egitea Abuztuaren 30etik irailaren 22ra ELHL, 92.4
EHBak mahaietara bidaltzea artekarien 3. eta 4. taloi-orriak

Irailaren 25a

(8:00 orduak baino lehen)
ELHL, 92.8
Ahaldunak izendatzea Abuztuaren 30etik irailaren 25era ELHL, 94.4

Hautagai-zerrendak

Hautagai-zerrendetan hautatu ezin diren kideen dimisioa aurkeztea LHHBanAbuztuaren 3tik 22raELHL, 4.4
Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Koalizioen osaera AEHBari eta LHHBari jakinaraztea Abuztuaren 3tik 12ra ELHL, 49.2
Hautagai-zerrendak LHHBan aurkeztea Abuztuaren 17tik 22ra ELHL, 50.1
Aurkeztutako hautagai-zerrendak EHAAn argitaratzea Abuztuaren 24a ELHL, 56.1
LHHBak hautagai-zerrendetako dokumentazioa AEHBari bidaltzea Abuztuaren 23a ELHL, 56.1
LHHBak biltzea, hautagai-zerrendetako dokumentazioa aztertzeko Abuztuaren 23a ELHL, 57.2
AEHBa biltzea, hautagaien balizko bikoiztasunak ziurtatzeko eta jakinarazteko Abuztuaren 23tik 26ra ELHL, 57.1
LHHBak ordezkariei jakinaraztea aurkitutako edo salatutako irregulartasunak Abuztuaren 25etik 26ra ELHL, 57.2
Irregulartasunak zuzentzea Abuztuaren 27tik 28ra ELHL, 57.2
LHHBak hautagai-zerrendak aldarrikatzea Abuztuaren 29a ELHL, 60
EHAAn argitaratzea hautagai-zerrenda aldarrikatuak Abuztuaren 30a ELHL, 62
LHHBak boto-paperen ereduak ematea hautagai-zerrenda aldarrikatuei Abuztuaren 30etik 31ra HAOLO, 70.4
Errekurtsoa administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea Abuztuaren 31tik irailaren 1era ELHL, 67 1. eta 67.2
Errekurtsoaren ebazpen judiziala Irailaren 2tik 3ra ELHL, 67.3
Konstituzio Auzitegian babes-errekurtsoa aurkeztea Irailaren 4tik 5era ELHL, 67.4
Babes-errekurtsoa ebaztea Irailaren 6tik 8ra ELHL, 67.4

Hauteskunde-garaian botere publikoei ezarritako debekuak

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Aginte publikoei debekatzea publizitateko edo komunikazioko erakunde-kanpainak egitea, salbu eta interes publikoa babesteko eta zerbitzu publikoak egoki egiteko ezinbestekoak diren jarduketak Abuztuaren 2tik irailaren 25era ELHL, 68 bis
Aginte publikoei debekatzea lortutako emaitzak edo betetako helburuak ekitaldietan aipatzea, bai eta hautagai-zerrendetako adierazpenak edo irudiak erabiltzea ere. Abuztuaren 2tik irailaren 25era ELHL, 68 bis
Aginte publikoei debekatzea obra eta zerbitzu publikoen inaugurazio-ekitaldiak egitea; hala ere, funtzionatzen has daitezke Abuztuaren 2tik irailaren 25era ELHL, 68 bis

Hautagaien kanpaina, hauteskundeak egin aurretik

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Aurrekanpaina: hautagaiei debekatzea hauteskunde-propagandako ekintzak egitea karteletan, merkataritza-euskarrietan edo hedabideetan. Abuztuaren 2tik irailaren 8ra ELHL, 71 /
HAOLO, 53

Hauteskunde-kanpainako propaganda eta ekitaldiak

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Udalek EHBei egitea kartelak jartzeko deia Abuztuaren 3tik 9ra ELHL, 75.3
EHBak ordezkariei jakinaraztea zer leku dituzten kartelak jartzeko Abuztuaren 31a ELHL, 75.5
Udalek EHBari jakinaraztea, eta EHBak LHHBei jakinaraztea zer lokal eta leku publiko dauden, kanpaina-ekitaldiak egiteko Abuztuaren 3tik 12ra ELHL, 76.1
LHAOetan argitaratzea kanpainarako zer lokal eta leku dauden Abuztuaren 3tik 17ra ELHL, 76.2
Ordezkariek EHBan eskatzea kanpainarako lokalak eta lekuak Abuztuaren 3tik irailaren 1ra ELHL, 76.2
EHBak hautagai-zerrendei esleitzea lokal eta leku publikoak, bai eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea ere Irailaren 2a ELHL, 76.3
Hautagai-zerrendei buruzko hauteskunde-propaganda postaz bidaltzeko paketeak postetxean uztea Abuztuaren 31tik irailaren 13ra PRE 1407/2016 Agindua,, posta-zerbitzuak dituen betebeharrei buruzkoa

Hauteskunde-kanpaina

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Hauteskunde-kanpaina Irailaren 9tik 23ra ELHL, 68.2
Hauteskunde-inkestak argitaratzeko, zabaltzeko edo birsortzeko debekua

Irailaren 20tik 25era
(20:00 orduak baino lehen)

ELHL, 87.7
Gogoeta-eguna Irailaren 24a ELHL, 71.3

Hauteskunde-gastuetako diru-laguntzak

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Ogasun Saileko arduradunaren agindua, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legean ezarritako diru-laguntzak eta zenbatekoak eguneratzeari buruzkoa Abuztuaren 3tik 9ra ELHL, 4. xedapen gehigarria
AEHBari eta LHHBei jakinaraztea administratzaile orokorrek ireki dituzten kontuen zenbakia eta hautagai-zerrendak Abuztuaren 3tik 24ra ELHL, 141.1
AEHBan eskatzea hauteskunde-gastuetako diru-laguntzaren % 30 aurreratzea Abuztuaren 21etik 23ra ELHL, 144.3
Ogasun Saileko arduradunak ematea hauteskundeetako diru-laguntzen lehen aurrerakina Abuztuaren 31tik irailaren 8ra ELHL 144.4

Espainiako egoiliarrek botoa posta bidez ematea

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Hautesleak botoa posta bidez emateko eskatzea Abuztuaren 2tik irailaren 15era HAOLO, 72 a)
HEBPOak hautesleei bidaltzea posta bidez bozkatzeko dokumentazioa Irailaren 5etik 18ra HAOLO, 73.2
Botoa posta bidez mahaira bidaltzea Irailaren 5etik 22ra
(2016-09-21eko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da)
HAOLO, 73.3

Gaixorik dauden edo desgaitasunak dituzten Espainiako estatuko egoiliarrek botoa posta bidez ematea

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Gaixorik dagoen edo desgaitasuna duen pertsonak botoa posta bidez emateko eskaera egitea, notario bidez baimendutako pertsona baten bitartez Abuztuaren 2tik irailaren 15era HAOLO, 72.c)
LHHBak egiaztatzea botoa posta bidez emateko eskaeretan lehen adierazitako baldintzak betetzen diren Abuztuaren 2tik irailaren 15era HAOLO, 72.c)
LHHBak, lehen adierazitakoak egiaztatu ondoren, dagokion HEBPOra itzuliko ditu eskaerak Irailaren 18a baino lehen 605/1999 ED, 8.3 artikulua
HEBPOak erroldako inskripzio-ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa igortzea hautesleak adierazitako helbidera Irailaren 5etik 18ra HAOLO, 73.1 eta 2
Botoa posta bidez mahaira bidaltzea

Irailaren 5etik 22ra
(2016-09-21eko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da)

HAOLO, 73.3

Itsasoan diren langileek botoa posta bidez ematea (HAOLO, 74 eta 605/1999 ED (9.1 art.))

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Botoa posta bidez emateko eskaera itsasontzitik egitea: erradiotelegrafia, posta elektroniko edo fax bidez Abuztuaren 2tik irailaren 15era 605/1999 ED, 9.2, 3 eta 4 artikuluak
HEBPOak dokumentazioa bidaltzea, itsasoan den pertsonak adierazitako portura, armadoreari, kontsignatarioari edo itsasontzira Irailaren 5etik 18ra 605/1999 ED, 9.5
Itsasoan den pertsonak botoa posta bidez bidaliko du mahaira, estatuko edozein portutatik Irailaren 5etik 21era 605/1999 ED, 9.6

Atzerrian aldi baterako bizi diren egoiliarrek posta bidez bozkatzea (kanpoan oporrengatik, ikasketengatik, negozioengatik baldin badira, eta, betiere, Espainiako Estatuko egoiliarren hautesle-erroldan ageri badira)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Posta bidez botoa emateko eskaera kontsuletxeetan egitea, edo Kontsuletxeko Erregistroan «ez-egoiliar» inskribatzea

Abuztuaren 2tik irailaren 5era

2016-08-26ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da
HAOLO, 75.6
1621/2007 ED
HEBPOak hautesleen etxeetara bidaltzea bozkatzeko behar diren hauteskunde-dokumentuak

Abuztuaren 30etik irailaren 7ra
2016-08-26ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da

(1)
HAOLO, 75.6
1621/2007 ED
Hautesleek botoa posta bidez bidaltzea mahaira Abuztuaren 30etik irailaren 21era HAOLO, 75.6
1621/2007 ED

(1) Hautagaitzak deuseztatzeagatik inpugnaziorik egonez gero, epea irailaren 13ra arte luzatu daiteke

Atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren botoa (AEHE)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
HEBPOak AEHEan inskribatutako hauteslearen helbidera bidaltzea botoa eskatzeko inprimakia

Abuztuaren 2tik irailaren 5era

2016-08-26ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da
HAOLO, 75.1
Hautesleek HEBPOari bidaltzea botoa eskatzeko inprimakia

Abuztuaren 2tik irailaren 5era

2016-08-26ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da
HAOLO, 75.1
HEBPOak hautesleen etxeetara bidaltzea bozkatzeko behar diren hauteskunde-dokumentuak

Abuztuaren 30etik irailaren 7ra
2016-08-26ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatu egin da

 (2)
HAOLO, 75.2 eta 75.3
Hautesleek honela eman ahal dute botoa:
a) Hauteslea zer kontsuletxetan inskribatuta dagoen, kontsuletxe horretako bulegora posta ziurtatuz bidalita
b) Hauteslea zer kontsuletxetan inskribatuta dagoen, kontsuletxe horretako hautestontzian botoa utzita

Abuztuaren 31tik irailaren 20ra
Irailaren 21etik 25era, 20:00 orduak arte (EAEko ordutegia) 2016-09-07ko HBZren Erabakiaren arabera epea luzatuta

HAOLO, 75.4 eta 5
Kontsuletxeko bulegoek Kanpo Arazoetako Ministeriora bidaliko dituzte hautesleek hautestontzian sartutako gutun-azalak (betiere irailaren 25a arte postaz jasotakoak), baita kontsuletxeko funtzionarioak emandako akta ere Irailaren 26a HAOLO, 75.8
Atzerri Arazoetako Ministerioak LHHBetara bidaltzea hautesleek kontsuletxeetako hautestontzietan sartutako gutun-azalak eta kontsuletxeetan jasotako posta bidezko botoak Irailaren 26tik 27ra ELHL, 124.1 /
HAOLO, 75.10 eta 11

(2) Hautagaitzak deuseztatzeagatik inpugnaziorik egonez gero, epea irailaren 13ra arte luzatu daiteke

Atzerrian iraunkorki bizi diren (AEHE) baina hauteskunde-prozesuan Espainiako Estatuan aldi baterako dauden egoiliarren posta bidezko botoa

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Hautesleak posta bidez bozkatzeko eskaera egitea Espainiako Estatuko edozein posta-bulegotan

Abuztuaren 2tik irailaren 15era

HAOLO, 72.a)
HEBPOak erroldako inskripzio-ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa bidaltzea hautesleak adierazitako helbidera Irailaren 5etik 18ra HAOLO, 73.1 eta 2
Dagokion LHHBari bidaltzea posta bidezko botoa, hauteskunde-dokumentazioarekin batera Irailaren 5etik 21era HAOLO, 73.3

Ikusmen-desgaitasuna dutenentzako boto irisgarria (Braille sistema bidezko botoa)

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Ikusmen-desgaitasuna duenak Segurtasun Sailari telefonoz jakinaraztea, boto irisgarriaren prozedura erabiltzeko Abuztuaren 2tik 30era HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Segurtasun Sailak ikusmen-desgaitasuna duenari berrestea jakinarazpena jaso duela, eta baimena ematen zaiola, NANa aurkeztuta, bozketa-egunean dagokion mahaian Braillez idatzitako dokumentazioa jasotzeko Abuztuaren 3tik 31ra HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Hautagai-zerrenda aldarrikatuak eta hautagai-zerrendetako hautagaiak kontsultatzeko aukera, Segurtasun Sailaren webguneko formatu erabilgarrian, edo Segurtasun Sailak horretarako jarri duen doako telefono bidez

Abuztuaren 30etik irailaren 25era

HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Segurtasun Sailak, udalen bitartez, hauteskunde-mahaietara bidaltzea ikusmen-desgaitasunak dituztenek botoa eman ahal izateko behar dituzten Braille dokumentuak. Hauteskunde-kolegioetan leku irisgarri bat prestatuko da, dokumentazioa erabiltzean botoaren isilpekotasuna bermatzeko Azken eguna: irailaren 24a HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Boto-papera aukeratuta eta gutun-azalean sartuta, hautesleak botoa emango du dagokion mahaian Irailaren 25a HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED

Bozketa

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
9:00etatik 20:00etara Irailaren 25a ELHL, 46.3

Boto-kontaketa orokorra eta Eusko Legebiltzarreko kideak aldarrikatzea

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
LHHBek boto-kontaketa egitea Irailaren 30etik urriaren 4ra ELHL, 124.1
Ordezkariek LHHBan erreklamazioak aurkeztea Urriaren 1etik 5era ELHL, 128.3
LHHBak erreklamazioak ebaztea eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea Urriaren 2tik 7ra ELHL, 128.3
LHHBan errekurtsoa aurkeztea Urriaren 3tik 8ra ELHL, 128.4
LHHBak AEHBari espedientea bidaltzea Urriaren 4tik 9ra ELHL, 128.4
LHHBak ordezkariari jakinaraziko dio espedientea bidali duela, eta AEHBan agertzeko deia egingo dio Urriaren 5etik 10era ELHL, 128.4
Ordezkariek eta eskudunek AEHBan agertzea Urriaren 6tik 12ra ELHL, 128.4
AEHBak errekurtsoa ebaztea eta LHHBei horren berri ematea, hautetsiak aldarrikatzeko Urriaren 7tik 13ra ELHL, 128.4
LHHBek kargu hautetsiak aldarrikatzea Urriaren 15a baino lehen (1) ELHL, 129.1

(1) Hautetsiak aldarrikatzea: LHAOk: Araba urriaren 3a, Bizkaia urriaren 6a eta Gipuzkoa urriaren 5a.

Hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
LHHBan hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea, hautetsien aldarrikapenaren aurkakoa Urriaren 9tik 17ra HAOLO, 112.1.
Espedientea jurisdikzio-organoari bidaltzea (EAEAN) Urriaren 10etik 18ra HAOLO, 112.3.
Errekurtsogileen agerpena Urriaren 11tik 20ra HAOLO, 112.3.
Fiskaltzari eta alderdiei jakinaraztea, alegazioak egin ahal izateko Urriaren 12tik 21era HAOLO, 112.4
Alegazioak egitea Urriaren 13tik 25era HAOLO, 112.4
EAEANak frogaldia onartzea Urriaren 14tik 26ra HAOLO, 112.4
Frogaldia (hala dagokionean) Urriaren 15etik 29ra HAOLO, 112.5
EAEANak emandako epaia Urriaren 19tik 30era HAOLO, 113.1.
Interesdunei epaia jakinaraztea Urriaren 20tik 31ra HAOLO, 114.1
EAHBak eta LHHBek emaitzak EHAAn argitaratzea Urriaren 23a baino lehen (2) ELHL 131.1 eta 131.2

(2) EHAA: urriaren 13aLHAOk: Araba urriaren 17a, Bizkaia urriaren 18a eta Gipuzkoa urriaren 13a

Eusko Legebiltzarraren osaera

Gertaerak nagusiak Egutegia Lege - Oinarria
Legebiltzarra osatzeko eguna Urriaren 21a Eusko Legebiltzarraren Araudia, 4

Laburdurak:

EHAA = Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
LHAO =  Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala
EHE = Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
AEHE = Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle Errolda
HEBPO = Hautesle Erroldaren Bulegoaren Probintzia Ordezkaritza
AEHB = Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordea
LHHB =  Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea
EHB = Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
ELHL = Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea
HAOLO = Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
AALM = Atzerri Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioa
PRE AGINDUA = Presidentziako Ministerioaren Agindua
ED = Errege Dekretua
KA = Konstituzio Auzitegia
EAEAN = Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia

Nabarmenduak

Twitter

 • Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeetan, 1980an, hautesbarruti bakoitzean 20 legebiltzarkide aukeratu behar ziren, hau da, Euskadin guztira 60. Hurrengo hauteskunde guztietan, aldiz, kopurua 25ekoa izan zen, aldatu gabe, hau da, Euskadin guztira 75.
 • Euskadiko Autonomia Estatutua 1979an onartu zenetik, Eusko Legebiltzarrerako 11 hauteskunde egin dira guztira, urte hauetan: 1980, 1983, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005, 2009, 2012 eta 2016an.
 • Bozketa-egunean hauteskunde-mahaietako titular edota ordezko izendatutako kideak ez badaude, dagokion agintaritzak aginduko du mahaia dagoen lokalean dauden hautesleak hauteskunde-mahaietako kide izan daitezela.
 • Legediaren arabera, 2016ko hauteskunde autonomikoetarako indarrean egongo den hautesle-errolda 2016-ekainaren-01eko datan dagoena izango da, hau da, hauteskunde-deialdia egin baino bi hilabete lehenagokoa.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako indarrean dagoen hautesle-erroldaren arabera,  hautesle gutxien dituzten udalerriak hauek dira: Araban Añana, 138 erroldatu dituena; Bizkaian: Arakaldo, 114 erroldatu dituena eta Gipuzkoan: Orexa, 88 errodatu dituena.
 • Estatuko Gobernuak deitutako hauteskundeetan hautesbarruti probintzialetan probintziako hauteskunde-batzordeak aritzen dira eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan horien izena lurralde historikoko hauteskunde-batzordea da.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hiru lurralde historikoko hauteskunde-batzordeek probintziako hauteskunde-batzordeen eskumen berberak izaten dituzte eta osatzeko modua ere bera da, salbuespen batekin: lurralde historikoko hauteskunde-batzorde bakoitzean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak kide bat izendatzen du  hitz egiteko eskubidearekin, baina boto emateko eskubiderik gabe.
 • Hauteskunde autonomikoetan artekari izan ahal izateko, hauteslea ere izan beharra ez da legezko baldintza izan Eusko Legebiltzarrerako lau hauteskundetan (2005, 2009, 2012 eta 2016 urteetakoetan). Horien aurreko hauteskunde autonomikoetan legez ezartzen zen artekari izan ahal izateko Euskadin hauteslea ere izan behar zela.
 • Krisi ekonomikoa dela eta, 2016ko hauteskunde autonomikoetan gutxienez eserleku bat lortzen duten hautagai-zerrendei ematen zaizkien  hauteskundeetarako diru-laguntzen zenbatekoa izoztuta geratuko da, hala ezartzen duelako 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako kanpainan berrikuntza esanguratsu bat dago; izan ere, legeak agintzen duenaren arabera, EITBn gutxienez eztabaida bat eta elkarrizketa bat egin behar dira, hizkuntza ofizialetako bakoitzean (euskaraz eta gaztelaniaz) aurreko Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza lortu zuten antolakunde politiko guztietako hautagaiekin.
 • 2016ko hauteskunde autonomikoetara aurkezten diren alderdi politikoek hauteskunde-gastua gutxitu beharko dute. Zehazki, hauteskunde-gastuaren muga %15 murriztu behar da, 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak ezartzen duenaren arabera.
 • Estatuko hauteskundeetan eta beste Autonomia Erkidegoetako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda bateko kide guztiak emakumeak badira, hautagai-zerrenda hori ez da onartzen. Hauteskundeei buruzko euskal Legeak, ordea, 2005eko hauteskunde autonomikoez geroztik, hautagai-zerrenda horiek onartzen ditu.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hauteskunde-mahaietako titular eta ordezko izateko izendatutako kideak, 2006 eta 2016 urteen artean, mahaiko kideak gutxienez 3 aldiz izan badira, hori alega dezakete hauteskunde-mahaian ez egoteko arrazoi gisa.
 • 2009ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeez geroztik, Euskadiko egoiliarren hautesle-erroldan dauden pertsonek, bozketa-egunean aldi baterako atzerrian bizitzen badaude, posta bidez bozka dezakete. Horren aurretik, pertsona horiek bozkatu nahi bazuten, Euskadira etorri behar zuten beren hauteskunde-mahaian bozkatzera; bestela, atzerrian zeudela, ezin baitzuten bozkatu.
 • Hauteskunde-mahai batean gutxienez 500 hauteslek bozka dezakete eta gehienez 2000.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariak, bokalak eta beren ordezkoak, bozketa-egunean, hauteskunde-mahaiko kide gisa dituzten eginkizunak betetzera ez joatea  hauteskunde-delitua da eta  3 hilabetetik urtebetera arteko espetxealdi-zigorra edo 6 eta 24 hilabete bitarteko isuna jaso dezakete
 • 2012ko hauteskunde autonomikoez geroztik, bozketako gutun-azala hautestontzian ez du hauteskunde-mahaiko lehendakariak sartzen, hautesleak berak baizik.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariek, bokalek eta artekariek bozkatu nahi badute, azkenak izango dira bozkatzen.
 • Estatuko hauteskundeetan hauteskunde-prozesuaren barruko epe guztiak luzaezinak dira eta egun naturaletan neurtzen dira, hau da, jaieguna izan zein ez izan, egun guztiak zenbatzen dira. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, ordea, aurreko aipamenaren gaineko salbuespen bat dago, hauteskundeetako emaitzen boto-kontaketa orokorra bozketa-egunaren ondorengo bosgarren egun baliodunean egiten baita.
 • Hauteskunde-mahai bakoitzeko emaitzen aktak biltzen dituzten gutun-azalak hauteskunde-batzordeei emateko sistema Estatuko hauteskundeetan eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan desberdina da. Euskadiko hauteskunde autonomikoetan gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeek izendatutako funtzionarioek jaso behar dituzte bozketa-egunaren ondorengo egunean eta horretarako, Ertzaintzaren laguntzarekin, Lehen Auzialdiko Epaitegira edo Bake Epaitegira joan behar dute, gutun-azalak hor daude eta. Estatuko hauteskundeetan, ordea, gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeetara Lehen Auzialdiko epaileek edo Bake Epaitegiko epaileek eramaten dituzte bozketa-egunean bertan eta Correos-eko langileek hurrengo egunean.
 • Hauteskundeen legeari buruzko 2011. urteko aldaketaren ostean, atzerrian bizi diren hautesleen posta bidezko botoen kopurua murriztu da, bozkatu ahal izateko aldez aurretik eskatu behar baita. Izan ere, 2012ko azken hauteskunde autonomikoetan, atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan (AEHE) 56.640 hautesle zeuden eta  posta bidez 4.043k (%7,14) baino ez zuten bozkatu; 2009ko hauteskunde autonomikoetan, aldiz, AEHEn 43.660 hautesle zeuden eta horietatik 7.377k (%16,9) bozkatu zuten. Gehiago izan ziren, 2012ko hauteskundeen aurretik posta bidez bozkatu ahal izateko ez baitzen aldez aurretik eskatu behar.
 • Euskadin bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan 1980ko hauteskunde autonomikoetan 1.554.527 pertsona zeuden eta 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan 1.718.696, hau da, %9,55 hautesle gehiago.
 • 2011 urtearen ondoren, hauteskunde-mahaietako kide izateko izendatutako hautesleek entzuteko desgaitasunen bat badaukate, nahi izanez gero, beren eginkizunak betetzeko  Eusko Jaurlaritzak zeinu-mintzaira euskaraz zein gaztelaniaz interpretatzeko jarriko duen doako zerbitzua erabil dezakete.
 • 2009ko eta 2012ko hauteskunde autonomikoetan, Eusko Jaurlaritzak ikusteko desgaitasuna zeukaten hautesleek hauteskunde-mahaietan bertan bozkatu ahal izateko sistema martxan jarri zuen, braille botoaren bidez. 2009an eta 2012an sistema hori 60 hauteslek erabili zuten.
 • 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan parte hartzerik handiena udalerri hauek izan zuten: Araban Zalduondok (%84,11),  Bizkaian Arantzazuk (%86,41) eta Gipuzkoan Orexak (%89,89). Eta parte hartzerik txikiena udalerri hauek: Araban Bernedok (%53,85), Bizkaian Sestaok (%60,64) eta Gipuzkoan Belauntzak (%55,14).
 • Zinegotziek alkatea hautatzeko orduan, boto-berdinketa badago, hori, legez, zozketaren bidez konpontzen da.
 • Azken hiru urteetan (2015, 2014 eta 2013) Euskadiko udalerrietan guztira 18 herri-galdeketa egin dira.
 • 2012, 2009 eta 2005 urteetako Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, Espainian bizi diren egoiliarrek posta bidez bozkatu ahal izateko egindako eskaera onartu gehien 2005 urtean izan ziren, guztira 49.864 eta gutxien 2009an, guztira 43.168 izan baitziren.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda gehien 1990eko hauteskundeetan Bizkaian aldarrikatu ziren (19 hautagai-zerrenda); eta hautagai-zerrenda gutxien 2001eko hauteskundeetan Araban (7 baino ez).
 • Eusko Legebiltzarrean izan diren hamar legegintzaldietatik lehenengoan (1980tik 1984ra) onartu ziren lege-proiektu gehien, 57 guztira eta legebiltzarreko taldeek proposatutako lege-proposamen gehien ere bai, guztira 53 onartu ziren eta.

Azken aldaketako data: