Ekonomia eta Ogasun Saila

Aseguru-artekarien, berraseguru-artekarien eta bertako goi-kargudunen administrazio-erregistro berezia

Deskribapena


Aseguru-bitartekariak eta berraseguru-bitartekariak, helbide soziala eta jarduera-eremua Euskal Autonomia Erkidegoan badute, Aseguru-bitartekarien, berrasuguru-artekarien eta haien goi-kargudunen Administrazio Erregistro Berezian inskribatu behar dira, jarduerak hasi aurretik inskribatu ere. Eusko Jaurlaritzako Finantza Politikako Zuzendaritzak eramaten du erregistro hori.

Pertsona juridikoak izanez gero, administratzaileak eta zuzendaritza-taldeko kideak inskribatu beharko dira, bitartekaritza-jardueren erantzuleak baitira.

Hona Aseguru-bitartekarien, berrasuguru-artekarien eta haien goi-kargudunen Administrazio Erregistro Bereziaren funtzioak:

 1. Aipatu erregistroan aseguru-bitartekari gisa inskribatzeko behar diren baldintzak ziurtatzea, inskribatzea eta ziurtatzea.
 2. Aseguru-bitartekarien Urteko Estatistika eta Kontabilitate Deklarazioa jasotzea.
 3. Inskripzioa lortzeko kontuan hartutako zirkunstantzietan eta aurkeztutako dokumentuetan izaten diren aldaketak baimentzea eta idatzirik jasotzea.

Erregistroan inskripzioa

Euskal Autonomia Erkidegoan aseguru-bitartekaritzan jardun nahi duten pertsona guztiak, fisikoak zein juridikoak izan, Aseguru-bitartekarien, berraseguru-artekarien eta haien goi-kargudunen Administrazio Erregistro Berezian inskribatu behar dira, jarduerak hasi aurretik inskribatu ere.


Erregistroan jasotako datuen aldaketa

Erregistroan inskribatuta dauden aseguru-bitartekariek eta berraseguru-artekariek erregistroa egunean eramateko behar den dokumentazioa eta informazioa eman behar dute.

Horretarako, inskripzioa lortzeko kontuan hartutako zirkunstantzietan eta aurkeztutako dokumentuetan izaten diren aldaketei buruzko dokumentuak, datuak eta gainerako informazioak bidaliko dizkiote Eusko Jaurlaritzako Finantza Politikako Zuzendaritzari.

Aldaketa datuak erregistroarenak goi-karguei buruzkoak, bazkideak txartelarekin adierazgarria, egoitza sozial, titular bezeroarentzako arreta-zerbitzuko edo bezeroko defendatzailekoa, harpidetzako eta lotutako aseguru-agenteko kontratu egiteko eta desegiteko, izendapena, objektua, kapital soziala, bizileku jarduera, jardueragabetasuneko egoera


Erregistroan inskripzioa ezeztatzeko

Aseguru-artekariek, berraseguru-artekariek, agente partekatuek eta banku-aseguruen operadoreek, berariaz eskatu behar dute Aseguru-bitartekarien, berrasuguru-artekarien eta haien goi-kargudunen Administrazio Erregistro Berezitik inskripzioa ezeztatzeko.

Inskripzioa ezeztatzeak berarekin batera dakar aipatutako erregistrotik kanpo botatzea, baita aseguru-artekaritzako jarduerak garatzea debekatzea, salbu eta beste erregistro baimendutakoren batean inskribatuta egonez gero.

Halaber, Finantza Politikako Zuzendaritzak inskripzioa ezeztatzen duen ebazpenaren zabaldu ahalko du, aseguru- edo berraseguru- bitartekaritza lanetan jarraitzeko arriskua dagoela susmatuz gero.


Akzio edo partaidetzen transmisioaren baimena

Aseguru-artekaritzeen sozietateek botatako akzio edo partaidetzen-transmisioa adierazgarriko erregimena (% 10 edo gehiago) eragin ahal izan zuenaren gainean informatu behar izango dute.

Politika Finantzarioko Zuzendaritzaren aurreko baimena beharrezkoa izango da operazio hauek burutzeko.


Erregistroan datuetako ziurtatzea

Erregistroan jasotako datuei buruzko ziurtagiriak emateaz ere arduratzen da beste jarduera hauek guztiak egiten dituen erakundeak berak: erregistroa eramatea, jardueraren segimendua, ikuskaritza, espediente zigortzaileak izapidetzea eta aseguru-bitartekaritzaren gainerako lan exekutibo guztiak.


Urteko Estatistika-kontabilitateko fitxaketa-deklarazioa bidali

Aseguru-artekariek, berraseguru-artekariek eta banku-aseguruen operadore partekatuek bidali beharko diote Eusko Jaurlaritzako Finantza Politikako Zuzendaritzari, urte bakoitzeko apirilan, eta inskripzio-klabe bakoitzeko bat, urteko estatistika eta kontabilitateri buruzko informazioa, aurreko ekitaldiko itxialdikoa. Horren barruan sartu beharko dira, besteak beste, datu orokorren eta baldintzen deklarazioari buruzko datuak, antolakundearen egitura, enplegatuei eta kanpoko laguntzaileei ematen zaien prestakuntza-programa, bitartekotza-lanaren ondoriozko aseguruen edo berraseguruen poltsa, galeren eta irabazien kontua eta balantze laburtua, aplikagarriak diren xedapenen arabera.

Nori dago zuzenduta


 1. Pertsonak zein erakundeak izan, aseguru-artekariak eta berraseguru-artekariak, aseguru-agente partekatuak eta banku-aseguruen operadore partekatuak, helbidea eta jarduera-eremua Euskal Autonomia Erkidegoan badute.
 2. Pertsonak zein erakundeak izan, aseguru-agente esklusiboak eta banku-aseguruen operadore esklusiboak, betiere lan egiten duten aseguru-erakundea Eusko Jaurlaritzaren kontrolaren eta ikuskaritzaren pean badago.
 3. Aseguru-artekarientzat edo aseguru-agente partekatuentzat lan egiten duten laguntzaile-aholkulariak, betiere Eusko Jaurlaritzaren kontrolaren eta ikuskaritzaren pean badaude.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomia eta Ogasuna / Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza > Finantza Politikako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomia eta Ogasuna / Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza > Finantza Politikako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Harremanetarako posta elektronikoak: mediadoresdeseguros@euskadi.eus

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

 • Erregistroan inskripzioa: 0009402
 • Erregistroan jasotako datuen aldaketa: 0009403
 • Erregistroan inskripzioa ezeztatzeko: 0009401
 • Akzio edo partaidetzen transmisioaren baimena: 0009406
 • Erregistroan datuetako ziurtatzea: 0009407
 • Urteko Estatistika-kontabilitateko fitxaketa-deklarazioa bidali: 0009408

Erregistroan inskribatzeko eskaera


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskabideari buruzko berariazko ebazpena jakinarazteko, gehienezko epea, hiru hilabete izango da, inskribatzeko eskaera aurkeztu zen egunetik aurrera kontatzen hasita. Kasu honetan, erantzunik egon ezean, eskaera onartu dela ulertu behar da, agente esklusiboenak izan ezik.

 

Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Aldaketen komunikazioa


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskabideari buruzko berariazko ebazpena jakinarazteko, gehienezko epea, hiru hilabete izango da, inskribatzeko eskaera aurkeztu zen egunetik aurrera kontatzen hasita. Kasu honetan, erantzunik egon ezean, eskaera onartu dela ulertu behar da, agente esklusiboenak izan ezik.

 

Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Inskripzioa ezeztatzeko komunikatzea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Eskabideari buruzko berariazko ebazpena jakinarazteko, gehienezko epea, hiru hilabete izango da, inskribatzeko eskaera aurkeztu zen egunetik aurrera kontatzen hasita. Kasu honetan, erantzunik egon ezean, eskaera onartu dela ulertu behar da, agente esklusiboenak izan ezik.

 

Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Baimenaren eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzak gehienez hiru hilabete ditu proiektatutako akzioen edo partaidetzen transmisioaren aurka egin ahal izateko. Hori gertatuz gero, baliteke partaidetza nabarmenen araubidea sortzea. Kasu honetan, erantzunik egon ezean, eskaera ez dela onartu ulertu behar da.

Erregistroan datuetako ziurtagiriaren eskaera


GARATZEN

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Estatistika-kontabilitateko deklarazioa bidali


XML artxibo hori bidali aurretik, Administrazioak aseguru-bitartekarien eskura jartzen duen tresnaren bidez egin behar da aipatu artxiboa.

XML artxibo hori bidali aurretik, Administrazioak aseguru-bitartekarien eskura jartzen duen tresnaren bidez egin behar da aipatu artxiboa.