Ekonomia eta Ogasun Saila

Ekonomiaz aldizkariaren argitalpenaren profila

HELBURUEN DEKLARAZIOA

Ekonomiaz sei hilean nazioarteko behingo aldizkaria da, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Sailak argitaratua, eta bere helburu nagusia analisia eta eztabaida ekonomikoa bultzatzea da, herrialdeko ikuspuntuarekin eta arreta berezia jarrita eremu aplikatuan eta euskal ekonomian. Helburu hori lortzeko, hiru lanbide nagusiak finkatzen ditu: a) unibertsitateko ikerketa zientifikoa sustatzea, arreta berezia ipiniz Ekonomiaren, Erakundeen eta Sektore Publikoko Administrazioaren eremuetan; b) landutako arloetan lortutako emaitzen kalitatezko dibulgazioa egitea; c) ekonomiaren arloan erabaki publikoak hartzeko prozesuaren arrazionaltasuna hobetzen laguntzea, azalpenak, oinarriak eta datuak emanez administrazio publikoen eta, bereziki, EAEko administrazioaren politika ekonomikoen diseinua, gauzatzea eta ebaluazioa babesteko.

1985ean sortu zenetik, Ekonomiaz hainbat alditatik igaro da: lehenengoa hiru hilabetekaria zen; oinarrizko eta egoeraren araberako analisiak egiten zituen, eta oso lotuta zegoen euskal ekonomiari. Gero, lau hilabetekari bihurtu zen; kalitatezko argitalpenaren profil sendo batekin, ikerketa eta argitalpenaren etikoak, ebaluaketaren prozesua eta kudeaketa profesional egokiak alderdi gakoak izan dira. Alde horiek eraman dute Ekonomiaz aldizkaria ez soilik argitalpenaren munduan sendotzera, baizik eta erreferentzia-puntu izatera, ekonomia zientziaren eremuaren ikuspuntutik. 2014tik aurrera sei hilabetekaria izango denez, hirugarren aldia hasten da, ezaugarriokin: kalitatezko zientzia-dibulgazioaren eta lan akademikoaren zorroztasuna betetzeaz gain, betiere hizkuntza ulerterraza erabiliz, eztabaida ekonomikoan interesa duen irakurle orok ulertu ahal dezan, ekonomiaren benetako arazoekin konprometitzea eta ekintza publikorako ondorio praktikoak eskuratzea.

Horretarako, Ekonomiaz-ek, batetik, puri-purian dauden gaiak aztertuko ditu, epe laburrerako ikuspegiarekin; bestetik, epe ertain eta luzerako azterketa ekonomikoak egiteko tresna denez, etorkizunean ere eragina izaten saiatzen da. Hori dela eta, jakintzaren abangoardiatik ahalik eta hurbilen ipintzen da Ekonomiaz, nazioarteko ikuspegitik eremu akademiko eta politikoan interes eta arreta bereziak izan litzaketen gaiak ere azalduz.

Ekonomiari buruzko euskal aldizkaria da bere azpititulua, eta, horrekin, azpimarratu nahi izan da azterketa lurralde naturalaren eremura bakarrik mugatzen ez den arren, euskal ekonomiaren ezagutza, garapenaren ikuspegia eta eskualdeko berrikuntza beti izan behar direla kontuan.

Aldizkariaren edukia lantzeko, gai nagusi bat hautatzen da, eta horren inguruan antolatzen dira artikuluak. Gaiok hautatzeko, garrantzi eta egokitasun irizpideak hartzen dira kontuan: hautatutako gaiak unean-unean eztabaida akademiko, politiko eta sozialean puri-purian daudenak izan ohi dira. Gainera, "Beste kolaborazio batzuk" atala ere badu aldizkariak. Bertan "beren-beregi eskatu ez diren" lan originalak argitaratzen dira, benetako ekonomian eta ikerketa akademikoan interesgarriak diren gaiei buruz, Euskal Herriari zehazki lotutakoak.

EKONOMIAZ aldizkariak eskatu ez diren entsegu laburrak edo policy letters ez ditu normalean argitaratzen. Hala ere, argitalpen prozesuan zehar gai monografikoei buruzko ideiak, argibideak edo gomendioak (3-4 orrialdekoak) bidali nahi badituzu, ekonomiaz@euskadi.eus helbidera igorri mezu. Aldizkariaren Zuzendaritza Exekutiboaren esku geratuko da argitalpenaren inguruko erabakia.

ARGITARATZE-KUDEAKETA

Ekonomiaz aldizkariaren kudeaketa, argitaratze-politikaren funtsezko elementuetako bat dela, organo biren ardura da: Erredakzio Kontseiluarena eta Zuzendaritza Exekutiboarena. Lehenengoaren ardura argitalpenaren profila mantentzea da, baita ikerketa-gai nagusiak hautatzea, aholkularitza zientifiko orokorra ematea eta ikerketa-zentroekin eta unibertsitateekin harremanak izatea ere. Kontseilu horretako kideak printzipio hauei jarraituz hautatzen dira: bikaintasun profesionala eta akademikoa, ikertzeko gaitasuna, zuzendaritza-lanetan izandako esperientzia eta aldizkari zientifikoen argitalpenean izandako esperientzia. Zuzendaritza Exekutiboaren ardura hautaketa eta ebaluazio-prozesuen funtzionamendu egokia egitea da, ekindako parekoen ebaluazio anonimoko sisteman oinarrituta (peer review), baita azken lanak argitaratzea ere. Azkenik, Aholku Batzordeak Erredakzio Batzordeari laguntza eta aholkua emateko funtzioa du, aldizkariaren kalitatea eta nazioarteko proiekzioaren ikuspuntuei dagokienez, Zuzendaritza Exekutiboarekin elkarlan estuan.

Ekonomiaz Latindex aldizkari-katalogoaren barruan dago, eta bertan nazioarteko irizpideen arabera aurretiaz hautatu eta sailkatutako aldizkariak bakarrik sar daitezke, irizpide horiek Latindex sistemak aurretiaz egiaztatu eta erabakitako argitaratze-kalitateari buruzkoak direla. Irizpideok DICE (Giza eta Gizarte Zientzien eta Zientzia Juridikoen Espainiako Aldizkarien Zabalkundea eta Argitaratze Kalitatea) datu-baseak erabiltzen ditu, eta bere helburua da kalitateari estuen lotutako Giza eta Gizarte Zientzien Espainiako aldizkarien argitaratze-ezaugarri batzuk ezagutu eta kontsultatzeko modua erraztea. CINDOC (Informazio eta Dokumentazio Zientifikoko Zentroa) eta ANECA (Kalitate eta Ziurtapenaren Ebaluazio Agentzia Nazionala) izenekoek kudeatzen dute DICE datu-basea.

Ekonomiari buruzko lehen herena eragin handienetako aldizkari bizi onenen artean dago Ekonomiaz,INRECSek (Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa) eta RESHek (Giza eta Gizarte Zientzien Espainiako aldizkariak). Halaber, CARHUS Plus + 2014, CIRC. Aldizkari zientifikoetan bete-beteko saikapena (D balioa baino handiagoa), Dialnet, EconLit, LATINDEX (katalogoa), MIAR SHERPA / RoMEO eta DOAJ delakoan (Directory of Open Access Journals) ere badago, RePec izenekoan ere, sarrera irekiko mundu-mailako liburutegi digital handienean, alegia, baita 2018ko uztailetik Scopus-ean.

400 aleko tiradak egiten dira, bezero publikoen eta pribatuen artean, administrazioetan, fakultateetan, unibertsitateetan, aholkularitza-etxeetan, enpresetan eta partikularren artean banatzeko.

SARBIDE IREKIKO POLITIKA

Ekonomiaz aldizkariaren monografikoetako artikulu guztiak (testu osoak) sarbide irekikoak eta dohainekoak dira gure web-orrian: Web Ekonomiaz. (Budapest Open Access Initiative, BOAI) Budapesteko Sarbide Irekiko Ekimenari jarraiki. Ekonomiaz aldizkariak ez du artikuluak bidaltzeagatik kobratzen, ezta argitalpenarengatik ere. APC (Article Processing Charges) gabeko aldizkaria da.

Azken aldaketako data: