Lehendakaritza

Ekintzak arloka

Ikuskapena

 1. Ikuskapen Plana emakume eta gizonen arteko soldata-arrakalari aurre egiteko.
 2. Ikuskapen-unitate espezifikoen bitartez, enpresetan soldaten auditoria sistema.
 3. Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren Genero Berdintasuneko lantaldea.
 4. Ikuskapen-arloko langileei prestakuntza berezia emateko programa.
 5. 39 enpresa aukeratuak 2. hiruhilekoan soldata-auditoriak egiteko: 19 Bizkaian, 11 Gipuzkoan eta 9 Araban.
 6. Eusko Jaurlaritzako Lan Ikuskaritzak "Generoagatiko soldata-diskriminazioaren gaineko kontrol publikoa" izeneko jardunaldia antolatu du Donostian.
 7. Eusko Jaurlaritzako Lan Ikuskaritzak jardunaldia antolatu du Bilbon: "Laneko ikuskaritza eta soldata-arrakalaren kontrako borrokan".
 8. Lan eta Justiziako sailburuak Lan Ikuskaritzak berdintasunaren arloan egindako jarduerak eta 2019an kontratazioan izandako iruzurraren aurkako ikuskapen-jardueraren emaitzak aurkeztu ditu.

Uztartze erantzunkidea

 1. Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren Genero Berdintasuneko lantaldea.
 2. Gobernu Kontseiluak onartu egin du Hezkuntza Sailera bideratutako guztizko zenbatekoa handitzea, besteak beste, Haurreskolak Partzuergoaren zerbitzua doakoa izan dadin 18.000 eurotik beherako errentetarako.
 3. Eusko Jaurlaritzak abian jarri ditu Euskal Administrazio Publikoko langileentzako guraso-baimen berriak: denak berdinak izango dira, bikotea osatzen duten bi pertsonentzat, 18 astekoak, % 100 ordainduak eta besterenezinak, eta aurrekontuan 6,5 milioi euroko eragina izango dute (gutxi gorabehera) eta 70.000 onuradun (gutxi gorabehera), Euskadiko Administrazio Orokorrean, Segurtasunean, Osakidetzan, Hezkuntzan eta Justizia Administrazioan lan egiten dutenak.
 4. 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, Familia eta Lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa, seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa duten langileentzat; zaintzarako lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa duten pertsonentzat Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideena; seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa duten langileak ordezteko; eta seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko. 2020ko aurrekontu-proiektuko zuzkidura, guztira: 53.145.650 euro
 5. Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio Lanbideren akordioari, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzak gehitzeko (kontrataziora bideratutako laguntzak, familia eta lana bateragarri egiteko politikaren esparruan, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileak ordezteko, seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko, Igoera: 214.000 euro/Guztira: 1.914.000 euro
 6. Gobernu Kontseiluak 0 eta 3 urte bitarteko haur-eskolen titular diren toki-korporazioei 2019-2020 ikasturterako diru-laguntzak emateko deialdia egiten duen Agindua onartu du (laguntza euskal familien bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateragarri egiteko funtsezko zerbitzua ematen duten haur-eskolen mantentze-kostuak finantzatzeko). Zenbatekoa: 3,5 milioi euro.
 7. Kontzilia30 programa aurkeztu da (30 ETEri laguntza teknikoa emateko proiektu pilotua) Kudeaketa Aurreratuaren Europar Astearen 25. kongresuaren barruan.
 8. Emakundek Nahiko programaren hezkidetza jardunaldia antolatu du: Zaintzarako hezkuntza.
 9.  2019-2020 ikasturtean titulartasun pribatuko Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskolei diru-laguntzak emateko deialdia egiten duen Agindua onartu du Gobernu Kontseiluak. Eskola horiek funtsezko hezkuntza-zerbitzua dira, eta euskal familien familia eta lana bateragarri egitea errazten dute. Zenbatekoa: 26,5 milioi euro
 10. Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak 3 jardunaldi antolatu ditu "Erantzunkidetasuneko eta denboraren erabileren aldaketarako politikak – Administrazio publikoen erronkak " gaiari buruz.
 11. AGINDUA, 2019ko azaroaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2019-2020 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei.
 12. Eusko Jaurlaritzak 24 astera arte igo du guraso-baimena guraso bakarreko familietan, Euskadiko Administrazio Orokorrean, Ertzaintzan, Osakidetzan, hezkuntzan eta justizian lan egiten duten 70.000 pertsonentzat, autonomia-erkidegoko sektore publiko osora zabaltzeko aukera emanez: erakundeak, sozietateak, fundazioak, partzuergoak, etab.
 13. Gobernu Kontseiluak oniritzia eman die Lanbidek familia eta lana bateragarri egiteko eta seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileak ordezkatzeko sustatutako laguntzei. 2020ko ekitaldirako zenbatekoa: 2.200.000 euro
 14. Eusko Jaurlaritzak etxeko eta laneko eginkizunak bateragarri egiteko laguntzak onartu ditu COVID-19ren harira. Berrogeialdi-egoerarako sorturiko ildo-berriak sartu dira. 

Hezkidetza

 1. EAE-ko hezkuntza sistemarako II. Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean.
 2. 2019-2020 ikasturtean STEAM-eko berrikuntza-proiektuak garatzeko. 
 3. Euskadiko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxeei 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egiteko deialdia egiten dien agindua onartu da (Guztira: 100.000 €- Irismena: Euskadiko 50 ikastetxe itundu).
 4. Lehendakariak amaiera eman dio Emakundek bultzatzen duen Nahiko programan 2017-2019 edizioan parte hartu duten ikasleen topaketari (4.000 ikaslek eta 900 irakaslek baino gehiagok landu dute hezkidetza azken bi urte hauetan).
 5. Euskadik STEAM hezkuntza bultzatzeko Europako proiektu berrian parte hartzen du, EU Stem Coalition izenekoan. Proiektu horren helburuetako bat Stem plataforma europarra sortzea da, bai eta jardunbide egokien trukea erraztea ere, besteak beste, gazteak – batez ere neskak – zientziaren eta teknologiaren esparruan karrera profesionalak garatzera animatzeko beharra azpimarratuz.
 6. Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saileko sailburu Arantza Tapiak "Industriaren erronkak: Gazteria eta generoa" hitzaldian parte hartu du.
 7. Hezkuntza Sailak bultzatutako STEAMsare programa abiarazi da, Euskadin Steam hezkuntza bultzatuko duen eskola, enpresa eta eragile zientifiko-teknologikoen sare bat sortzeko, besteak beste, emakume gazteen eta neskatoen bokazio zientifikoak bultzatzeko. Parte hartu duten ikastetxeak, guztira: 37/ Enpresak eta eragile sozioekonomikoak, guztira: 21
 8. Agindua, 2019ko urriaren 16koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2019-2020ko ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat.
 9. EBAZPENA, 2020ko martxoaren 2koa, Hezkuntzako sailburuordearena, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten diena, 2020-2021 ikasturtean STEAMen berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. 2020-2021 ikasturterako zenbatekoa: 275.000 €.
 10. EHAAn argitaratu da Hezkuntzako sailburuordearen 2020ko otsailaren 21eko Ebazpena, 2019-2020 ikasturterako udal-haur-eskoletarako diru-laguntzen zerrenda argitaratzen duena.
 11. EHAAn argitaratu da Hezkuntzako sailburuordearen 2020ko otsailaren 21eko Ebazpena, haur-eskola pribatuentzako 2019-2020 ikasturterako diru-laguntzen zerrenda argitaratzen duena.
 12. Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman die, Hezkuntza Sailaren bitartez, LHko itunpeko ikastetxeetako irakasleak prestatzeko ikastaroetarako laguntzei. Besteak beste, lanbide-orientazioari buruzko prestakuntza-jarduerak eta STEAM kultura indartzen duten ekintzak bultzatuko dira. Zenbatekoa: 169.000 €.
 13. Gobernu Kontseiluak, Hezkuntzako sailburuak proposatuta, Euskadiko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxeei 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetan hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egiteko deialdia egiteko Agindua onartu du. Zenbatekoa: 100.000 € (itunpeko 50 ikastetxe). Orain arte diruz lagundutako jarduera-proiektuak: 379.
 14. Hezkuntzako sailburuaren 2020ko apirilaren 21eko Agindua EHAAn argitaratu da non Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzetarako deialdia egiten den, 2020-2021 ikasturtean irakasleak prestatzeko jarduerak egin ditzaten, eta lehentasunezko ekintza gisa ezartzen dira irakaskuntzan genero-ikuspegia txertatzeko, emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzeko eta/edo indarkeria desagerrarazteko jarduerak. Zenbatekoa: 169.600 euro.
 15. EHAAn argitaratu da Hezkuntzako sailburuaren agindua, EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei dei egiten diena hezkidetza eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu globalean, sistematikoan eta integratuan egiteko 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetan. 2020-2021 ikasturteko zenbatekoa: 100.000 euro (2.000 € ikastetxe bakoitzeko).

Sentsibilizazioa

 1. Soldata-Arrakalaren aurkako Adierazpen Instituzionala.
 2. Emakundek antolatutako prestakuntza saioa: "Soldata arrakalarik gabeko etorkizuna? Esku hartzeko tresnak".
 3. “Genero-arrakala soldatetan eta pentsioetan; lan- eta zainketa-lanak” jardunaldia.
 4. EAEko egoeraren diagnostikoa aurkeztu du Emakundek soldata arrailaren mahaian eta erantzun integral baten beharra azpimarratuz.
 5. Emakundeko Zuzendariak Elkarrizketa Sozialeko Mahaian Estrategia eta Ekintza Plan Eragilea Euskadin Soldata-Arrakala murrizteko aurkezten du.
 6. Emakundeko delegazio batek, New York-en “Closing the genderpay gap” saioan, Euskadin soldata-arrakala txikiagotzeko estrategia eta plan operatiboa aurkezten du.
 7. Hezkuntzako Sailburu eta Ikerbasqueko lehendakari Cristina Uriarte buru izan da Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa-lana egiten duten hiru emakumeri errekonozimenduak emateko ekitaldian.
 8. Emakundeko zuzendariak, Emakume Teknologoari Ada Byron saria emateko ekitaldian parte hartu du.
 9. Lehendakariak amaiera eman dio Emakundek bultzatzen duen Nahiko programan 2017-2019 edizioan parte hartu duten ikasleen topaketari (4.000 ikaslek eta 900 irakaslek baino gehiagok landu dute hezkidetza azken bi urte hauetan).
 10. Arantxa Tapia sailburuak Industria Astea inauguratu du BECen, emakumeek industriara egiten duten erakarpena berariaz aipatuz.
 11. Familia Elkarteen Batasunaren (UNAF) bidez, familiekiko kontziliazioaren eta erantzunkidetasun instituzionalaren arloko ekimenak aurkeztu dira, zaintza-zerbitzuen sarearen bidez (Familien eta Haurren aldeko Euskal Itunaren esparruan eta Familiei Laguntzeko 2018-2022 IV. Planean).
 12. Lan eta Justizia Sailak Etxeko Enpleguari buruzko I. Kongresua antolatu du, besteak beste, ekonomia irregularra eta etxeko langileen soldata aztertuz.
 13. Emakundek Nahiko programaren hezkidetza jardunaldia antolatu du: Zaintzarako hezkuntza.
 14. Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saileko sailburu Arantza Tapiak "Industriaren erronkak: Gazteria eta generoa" hitzaldian parte hartu du.
 15. Emakundek, Beijing +25eko Eskualde Berrikuspeneko bileran parte hartu du, emakumeen eskubideen aldeko munduko erronketarako, besteak beste, ekonomian dagoen genero-arrakala.
 16. Emakundek Berdintasunerako Jardunaldia antolatu du enpresetan: araudi berria eta erantzukizun partekatuak enpresen betebehar berrien berri emateko, martxoan Berdintasunerako 3/2007 Legeari gizonen eta emakumeen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko premiazko neurriei buruzko 6/2019 Errege Lege Dekretua onartu ondoren.
 17. Eusko Jaurlaritzako Lan Ikuskaritzak "Generoagatiko soldata-diskriminazioaren gaineko kontrol publikoa" izeneko jardunaldia antolatu du Donostian.
 18. IVAPek, EIPArekin lankidetzan, European Institute of Public Administration erakundeak "Europatik datorkigu –eta: XXI. mendeko kontratazio publiko estrategikoa" jardunaldiak antolatu ditu. Jardunaldi horietan, besteak beste, emakumeen eta gizonen ordainsari-berdintasunerako klausulak txertatzeari eta kontratazio publikoan soldata-arrakalaren aurkako neurriei buruzko jarraibideak aztertu dira.
 19. Eusko Jaurlaritzako Lan Ikuskaritzak jardunaldia antolatu du Bilbon: "Laneko ikuskaritza eta soldata-arrakalaren kontrako borrokan".
 20. Emakundek "Lan-osasuna genero-ikuspegiarekin eta soldata-arrakala" jardunaldia antolatu du 2019ko Berdintasunerako Foroaren esparruan.
 21. Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak 3 jardunaldi antolatu ditu "Erantzunkidetasuneko eta denboraren erabileren aldaketarako politikak – Administrazio publikoen erronkak " gaiari buruz.
 22. Lan eta Justizia Sailak Soldata-Arrakalari buruzko sentsibilizazio-kanpaina jarri du abian komunikabideetan.
 23. Eusko Jaurlaritzako Lan Ikuskaritzak "Soldata-arrakalaren aurkako jardunaldia: Berdintasun planak, arrakalaren aurka borrokatzeko tresna" jardunaldia antolatzen du Gasteizen.
 24. Emakundek enpresetan soldata-arrakala detektatzeko eta horri heltzeko sortutako tresnak aurkeztu ditu BAI SAREA programaren esparruan.

Berdintasunerako Planak

 1. EHAAn argitaratu da enpresa eta erakunde pribatuei 2019rako ezohiko diru-laguntzak emateko deialdi berria, aholkularitza-enpresa homologatu bat kontratatzeko, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko Diagnostikoa eta Berdintasunerako Plana egiteko. Zenbatekoa: 160.000 €
 2. Emakundek handitu egin du abenduan egingo den ohiko deialdiaren zenbatekoa, enpresek aholkularitza-enpresak kontrata ditzaten, diagnostikoak eta berdintasun-planak egiteko. Zenbatekoa: 200.000 €
 3. Eusko Jaurlaritzako Lan Ikuskaritzak "Soldata-arrakalaren aurkako jardunaldia: Berdintasun planak, arrakalaren aurka borrokatzeko tresna" jardunaldia antolatzen du Gasteizen.
 4. 2019ko abenduaren 10eko EBAZPENA argitaratu da EHAAn, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena. Ebazpen honen bidez, 2020. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa eta erakunde pribatuei dirulaguntzak emateko deialdia egiten eta dirulaguntza horiek arautzen dira, aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten, emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak eta berdintasun-planak egiteko, minimis laguntzen araubidea baliatuta. Zenbatekoa: 200.000 €
 5. Eusko Jaurlaritzak, Confebask, CCOO eta UGT gizarte-eragileek Gizarte Elkarrizketako Mahaiko bost lantaldeek 2019an lortutako akordioak onartu dituzte; horien artean dago Genero Berdintasuneko taldea, 2020rako lan-plana ezarriz: enpresetan berdintasun-planak borondatez ezartzea, berdintasun-batzordeetako kideei zuzendutako prestakuntza espezifikoa,...
 6. 2020ko Martxoaren 7tik aurrera, 150 langiletik gorako plantillak dituzten enpresa guztiek berdintasun-plan bat izan beharko dute, orain arte 250 langiletik gorako enpresetan soilik derrigorrezkoa zena. Betebeharra: 600 euskal enpresa. Estaldura: 345.000 langiletik gora.

Arautegia

 1. Ordainketen berdintasunerako Instrukzioa.
 2. Euskadiko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxeei 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egiteko deialdia egiten dien agindua onartu da (Guztira: 100.000 €- Irismena: Euskadiko 50 ikastetxe itundu).
 3. Gobernu Kontseiluan onartu dira 2020ko aurrekontuko jarraibide ekonomikoak, eta genero-ikuspegiaren aldeko apustu irmoa egin da, soldaten artean alde txikiagoa eragingo duten eta gobernuak soldata-arrakala murrizteko duen estrategiari erantzuten dioten neurriak babestuz.
 4. Uztailak 16ko, 110/2019 Dekretua argitaratzen da EHAAn, Arreta Goiztiarren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta konpetentzia profesionalen katalogoari buruzkoa (osasun-, hezkuntza- eta gizarte-sistemak), espezializazio handiagoa edo esperientzia egiaztatua lortzeko eta arlo horretan profesional gisa jarduteko.
 5. 2019-2020 ikasturtean titulartasun pribatuko Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskolei diru-laguntzak emateko deialdia egiten duen Agindua onartu du Gobernu Kontseiluak. Eskola horiek funtsezko hezkuntza-zerbitzua dira, eta euskal familien familia eta lana bateragarri egitea errazten dute. Zenbatekoa: 26,5 milioi euro
 6. 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, Familia eta Lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa, seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa duten langileentzat; zaintzarako lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa duten pertsonentzat Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideena; seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa duten langileak ordezteko; eta seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko. 2020ko aurrekontu-proiektuko zuzkidura, guztira: 53.145.650 euro
 7. 2019ko abenduaren 10eko EBAZPENA argitaratu da EHAAn, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena. Ebazpen honen bidez, 2020. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa eta erakunde pribatuei dirulaguntzak emateko deialdia egiten eta dirulaguntza horiek arautzen dira, aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten, emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak eta berdintasun-planak egiteko, minimis laguntzen araubidea baliatuta. Zenbatekoa: 200.000 €
 8. AGINDUA, 2019ko azaroaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2019-2020 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei.
 9. EBAZPENA, 2020ko martxoaren 2koa, Hezkuntzako sailburuordearena, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten diena, 2020-2021 ikasturtean STEAMen berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. 2020-2021 ikasturterako zenbatekoa: 275.000 €.
 10. EHAAn argitaratu da Hezkuntzako sailburuordearen 2020ko otsailaren 21eko Ebazpena, 2019-2020 ikasturterako udal-haur-eskoletarako diru-laguntzen zerrenda argitaratzen duena.
 11. EHAAn argitaratu da Hezkuntzako sailburuordearen 2020ko otsailaren 21eko Ebazpena, haur-eskola pribatuentzako 2019-2020 ikasturterako diru-laguntzen zerrenda argitaratzen duena.
 12. Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman die, Hezkuntza Sailaren bitartez, LHko itunpeko ikastetxeetako irakasleak prestatzeko ikastaroetarako laguntzei. Besteak beste, lanbide-orientazioari buruzko prestakuntza-jarduerak eta STEAM kultura indartzen duten ekintzak bultzatuko dira. Zenbatekoa: 169.000 €.
 13. Gobernu Kontseiluak, Hezkuntzako sailburuak proposatuta, Euskadiko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxeei 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetan hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egiteko deialdia egiteko Agindua onartu du. Zenbatekoa: 100.000 € (itunpeko 50 ikastetxe). Orain arte diruz lagundutako jarduera-proiektuak: 379.
 14. Hezkuntzako sailburuaren 2020ko apirilaren 21eko Agindua EHAAn argitaratu da non Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzetarako deialdia egiten den, 2020-2021 ikasturtean irakasleak prestatzeko jarduerak egin ditzaten, eta lehentasunezko ekintza gisa ezartzen dira irakaskuntzan genero-ikuspegia txertatzeko, emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzeko eta/edo indarkeria desagerrarazteko jarduerak. Zenbatekoa: 169.600 euro.

Azken aldaketako data: