Lehendakaritza

Ekimenak eta urtez urteko jarraipena

2019/01/01: Martxan jarrita zen Haurreskolak Partzuergoko 0 - 2 urte bitarteko haurrentzako matrikularako hobari -sistema (doakoa izango da 18.000 eurotik beherako errenta duten familientzako). 

2019/01/29: Soldata-arrakalaren kontrako Sailarteko Mahaia eratu zen, honako sailek osatuta: Gobernantza Publikoa eta Autogobernua, Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak, Enplegua eta Gizarte Politikak, Ogasuna eta Ekonomia, Hezkuntza, Lana eta Justizia, Lehendakaritza eta Emakunde. 

2019/02/19: Otsailaren 22an Emakume eta Gizonen arteko Solda-berdintasunaren Europako Eguna ospatzen dela-eta, Eusko Jaurlaritzak berriz ere konpromisoa hartu zuen lan-arloan emakume eta gizonek benetako berdintasuna izateko, soldata-desberdintasunak eragiten dituen arazoei erantzun integrala ematearen alde agertu zen, eta 2019ko lehenengo hiruhilekoan bost ekimen abiarazteko asmoa hartu zuen. 

2019/02/20: Ikuskapen-plana  onartu zuen Eusko Jaurlaritzak, emakume eta gizonen arteko soldata-arrakalari aurre egiteko. Arlo horretako kontuetan bereziki prestatutako ikuskapen-unitate espezifikoen bitartez, soldaten auditoria egiteko sistema ezarri zuen martxan, soldata-diskriminazioagatik edo lan-iruzurragatik legearen kontra burututako ekintzak are gehiago kontrolatzeko.

2019/02/28: Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren Genero Berdintasuneko lantaldea eratu zen, lau arlo hauetan jarduteko: 1) kontziliazio erantzunkidea sustatzea, 2) enpresetako berdintasun-planak, 3) negoziazio kolektiboetan ere genero-berdintasuna sartzea eta 4) Soldata-arrakala murrizteko Estrategia eta Plan Operatiboaren garapena, ekarpenak eta jarraipena lantzea.

2019/03/04: Lana eta Justizia Sailak ikuskapen-arloko langileei prestakuntza berezia emateko programa onartu zuen, lan arloan emakumeen eta gizonen benetako berdintasunari loturiko gaiak lantzeko eta prestakuntza espezifikoa emateko soldata-arrakala ulertarazteko balio duten faktoreei buruz.

2019/03/04: Hezkuntzako Sailburuordeak ebazpena argitaratu zuen 2019ko martxoaren 4an, 2019-2020 ikasturtean STEAM-eko berrikuntza-proiektuak garatzeko deialdia onartzeko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetarako.

2019/03/05: Ogasun eta Ekonomiako Sailak hala eskatuta, Gobernu Kontseiluak onarpena eman zion Euskadiko kontratazio publikoan emakume eta gizonen artean soldata-berdintasuna ziurtatzeko klausulak  eta soldata-arrakalaren kontrako neurriak sartzeko instrukzioari.

2019/03/06: EAE-ko Hezkuntza-Sistemarako II. Hezkidetza-Plana Berdintasunaren eta Tratu onaren bidean aurkeztu zen, berdintasuna eta tratu ona mamitzeko bidetik.

2019/03/15: Emakundeko delegazio batek, Izaskun Landaida zuzendaria buru zela, Emakumearen Egoera Juridiko eta Sozialaren inguruko Batzordean (CSW63) parte hartu zuen, New Yorken, eta “Closing the genderpay gap” saioa, soldata-arrakalari buruzko jardunaldian ere aritu ziren, maila goreneko beste ordezkari batzuekin -gobernuko eta erakunde pribatuetako ordezkariekin- batera. Ordezkariekin bilduta jardun ziren lan-topaketa batean, Euskadin soldata-arrakala txikiagotzeko estrategia eta plan operatiboa aurkeztu zuen Emakundek:

2019/04/03: Berdintasun-planen Euskal Erregistro berrirako behin-behingo arauak argitaratu ziren.

2019/04/16: Gobernuak ontzat eman zuen 35 milioi ematea lana eta familia uztartzeko laguntzetarako, Euskadiko langileei laguntzeko (2018an baino % 5 gehiago jasoko dute familiek).

2019/05/07: Honako AGINDU hau onartu zen: EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe itunduei dei egitekoa, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-proiektuak egin ditzaten 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetarako (guztira: 100.000 €, Euskadiko 50 ikastetxe itunduri emateko).

Azken aldaketako data: