Lehendakaritza

Ikerketak eta txostenak

  1. "Soldata-arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan”. 2018ko martxoa. EMAKUNDE
  2. “Emakumeen eta gizonen berdintasunaren inguruko balioak". 2018ko maiatza. Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabinetea. Eusko Jaurlaritza
  3. “Euskadiko emakumeen pertzeptzio eta iritziak soldata arrakalari buruz” 2018ko urria. Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabinetea. Eusko Jaurlaritza
  4. “EAE-n lan ordainduaren esparruan dagoen genero-etenari buruzko azterketa kualitatiboa”. 2018ko uztaila. Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen eta Enplegu eta Gizarte Politika Saila. Eusko Jaurlaritza
  5. “Eusko Jaurlaritzaren soldata-etenaren aurkako estrategia eta plan operatiboko lan-ildo eta neurrien azterketa kualitatiboa”. 2018ko azaroa. Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen eta Enplegu eta Gizarte Politika Saila. Eusko Jaurlaritza
  6. “Genero-arrakala Euskadiko lan-merkatuan”. 2019ko ekaina EMAKUNDE
  7. Balio bereko lana. BALIO BEREKO LANPOSTUAK GENERO-AKATSIK GABE IDENTIFIKATZEKO GIDA PRAKTIKOA. 2020ko uztaila. Lan eta Justizia Saila. Eusko Jaurlaritza
  8. Género-Arrakala Euskal Autonomia Erkidegoko pentsioetan. 2020ko uztaila. EMAKUNDE
  9. Soldata-arrakala eta genero-arrakalak lan-merkatuan. 2021ko otsaila. Lehendakaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabinetea. Eusko Jaurlaritza
  10. Ebaluazio-txostena. Ekintza -Plan eragilea Soldata-Arrakala. Berdintasuna, Justizia y Gizarte-Politikak Saila - EMAKUNDE. 2021 uztaila

Azken aldaketako data: