Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Lehiatu Inbertsioa 2024 - Aurretiazko komunikazioa

[Lehiatu Inbertsioa 2024]

Deskribapena


Xedea

OHARRA: Aldez aurreko jakinarazpenaren prozedura eskatzaileak premiaz hasi beharreko inbertsioetarako bakarrik egin beharko da.

AURRETIAZKO JAKINARAZPENAREN AURREKO BALDINTZA

KEBPBren Erregelamenduaren 86.4 artikuluak ezarritakoaren arabera, honako hau ezartzen da:

Onuradunak izan dituen kostuak diruz laguntzeko aukera 2024ko urtarrilaren 1ean hasiko da.

Laguntzak emateari dagokionez, ez dira diruz lagunduko deialdiko laguntza-eskaera kudeaketa-agintaritzari aurkeztu aurretik fisikoki osatu diren edo erabat gauzatu diren eragiketak, dagozkion ordainketa guztiak egin diren edo ez kontuan hartu gabe, eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I.

eranskinean eta Arrantzari buruzko IV. kapituluan jasotako azken produktua duten II. kapituluei eragiten dien kontuan hartu gabe. Beraz, laguntza-lerro hauetan ez da aldez aurreko jakinarazpenik egin behar, eskabidea egiten den unean egiaztatuko baita gorabehera hori, deialdiaren irekiera-aldian.

III. kapituluko (zura), II. kapituluko azken produktua Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean jasotako produktua ez denean; V. kapituluko eta VI. kapituluko inbertsio-eragiketek laguntzak jaso ahal izango dituzte, baldin eta egiaztatu bada inbertsioak ez direla hasi laguntza-deialdia eskatu aurretik, estatu-laguntzei buruzko araudiaren arabera, izan ere, KEBPBren araudia betetzeaz gain, Estatuko laguntzei buruzko araudiaren mende ere badaude.

KapituluaEskabidea egiteko unean hasi gabeko inbertsioak Eskabidea egiteko unean amaitu gabeko inbertsioak
II. kapitulua (AGRO), zeinaren azken produktua Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean jasotako produktu bat baitaX
III. kapitulua (EGURRA) eta II. kapitulua (AGRO), azken produktua Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean sartuta ez badagoX
IV. kapitulua (ARRANTZA)X
V. kapitulua (EKOLOGIKO)X
VI. kapitulua (ez da sartzen II. eta IV. kapituluetan)X

Aurretik adierazitakoa kontuan hartuta, eta LEHIATU INBERTSIOA laguntzen eragin pizgarria bermatzeko eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren I. eranskinean sartuta ez dauden produktuekin lotutako inbertsio-proiekturen bat duten sustatzaileen exekuzio-aurreikuspenak ez eteteko, honako hau:

- Europar Batasunaren Tratatuaren I. eranskinean jasotzen EZ diren nekazaritza-produktuak eraldatzea, merkaturatzea edo garatzea, arrantzako produktuak izan ezik. (EB) 2021/2115 (II. KAPITULUA).

- Basogintzako potentziala hobetzea baso-produktuak eraldatzeko, mobilizatzeko eta merkaturatzeko, (EB) 2021/2115 (III. KAPITULUA).

- Arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzea eta merkaturatzea, (EB) 2021/1139 (IV. KAPITULUA).

- Elikagai ekologikoak eraldatzeko, garatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak (V. KAPITULUA).

- Aurreko ataletan sartzen ez diren nekazaritza- eta elikagaigintza-industrietako inbertsioak. (EB) 2022/2472 eta Erreg. (EB) 2022/2473 (VI. KAPITULUA).

Komunikaziorako oinarrizko formulario bat gaitu da, dagokion deialdia argitaratu aurretik. Aurretiazko jakinarazpena onartzeko, inbertsioen egoera egiaztatzen duen akta egin beharko da.

Inprimakiarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

- Premiaz hasi beharreko inbertsioen justifikazio- eta deskribapen-memoria, premiazkoa dela eta hori gauzatzeko egutegia justifikatuz.

- Premiaz hasi beharreko hornitzaileen inbertsio edo gastu bakoitza justifikatzen duten hiru aurrekontu/faktura profroma.

- Obra zibila duten inbertsioen kasuan, lurren jabetza-titulua edo lurzoruaren erabilera-lagapena

- Dirulaguntzara aurkezten diren inbertsio guztiak (obra zibila eta instalazioak) jasotzen dituen obra gauzatzeko proiektu ikus-onetsia.

- Obra-lizentzia, udal-araudiaren arabera beharrezkoa den inbertsioetarako. Dirulaguntzara aurkeztutako zenbatekoak obra-lizentziarako aitortutako berberak izango dira.

- Higiezinak erosten badira: indarrean dagoen tasazio ofiziala eta azken urteetan higiezinak laguntzarik jaso ez duela dioen erantzukizunpeko adierazpena.

Aurretiazko jakinarazpena ordezkari baten bidez egiten bada, ordezkaritza egiaztatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Hala ere, kontuan hartu behar da bai eskabidearen azken epea, bai deialdiaren gainerako xehetasunak, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta eskaera ofizialaren datuak barne, eta baita hori egiteko modua ere, Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburuaren aginduan ezarritakoak izango direla. Agindu horren bidez, nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak eta arrantzatik eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatzeko, garatzeko eta merkaturatzeko laguntzen deialdia egingo da (2024).

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Mari Carmen González

Teléfono: 945 01 97 10

E-mail: carmengonzalez@euskadi.eus

Kodea

0034210

AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA


Komunikaziorako oinarrizko formulario bat gaitu da, dagokion deialdia argitaratu aurretik. Aurretiazko jakinarazpena onartzeko, inbertsioen egoera egiaztatzen duen akta egin beharko da.

Aurretiazko jakinarazpena ordezkari baten bidez egiten bada, ordezkaritza egiaztatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Hala ere, kontuan hartu behar da bai eskabidearen azken epea, bai deialdiaren gainerako xehetasunak, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta eskaera ofizialaren datuak barne, eta baita hori egiteko modua ere, Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburuaren aginduan ezarritakoak izango direla. Agindu horren bidez, nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak eta arrantzatik eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatzeko, garatzeko eta merkaturatzeko laguntzen deialdia egingo da (2024).

  • Eskaeraren ondorengo izapideak NIRE KARPETAren bidez egingo dira.
  1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
  2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
  3. Sartu online inprimakian botoi honen bidez eta bete eskabidearen datuak.