Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Biliabideak boluntariotzako erakundeentzat · Jardunbide egokiak

Boluntarioek hainbat onura ekar diezazkieke irabazi asmorik gabeko erakundeei. Horretarako, erakundeek boluntarioen kudeaketa ona egin behar dute. Erakundeek pentsatu eta zehaztu behar dute nola zaindu eta kudeatu haien boluntarioak modu egokian, alegia, zehaztu nola gauzatuko den ekintza boluntarioa eta nola garatuko diren beharrezko ekintzak.
Atal honetan hainbat jardunbide jasotzen dira. Jardunbideok erreferentzia izan daitezke beste erakunde batzuentzat, horrela boluntarioen kudeaketako prozesuetan hobekuntzak erraztuz.

Azken aldaketako data: 2012/08/02