Hezkuntza Saila

Hezkuntza-laguntzako berariazko premiaK

Berariazko hezkuntza-laguntza premiak dituzten ikasleak (BHLP)

Ikasle horiek bestelako hezkuntza-arreta bat behar dute, ikasle arruntekin alderatuta ezaugarri hauek dituztelako:

 • Hezkuntza-beharrizan bereziak, desgaitasunen batetik edo jokabide-nahaste larrietatik eratorrita
  • Adimen-, entzumen- edo ikusmen-desgaitasunak, desgaitasun fisikoak eta espektro autistaren nahasmenduak
  • Desgaitasun anitzak
  • Gortasun-itsutasuna
  • Jokabide-arazo larriak
 • Berariazko ikasteko zailtasunak
  • Mezuak ulertu eta ekoizteko
  • Irakurri eta idazteko
  • Kalkulu aritmetikoak egiteko
  • Arreta jartzeko eta/edo mantentzeko
  • Oldarkortasuna kontrolatzeko
  • Ikasteko erritmo mantsoagoa dute
  • Hizkuntzako berariazko arazoak dituzte
 • Gaitasun intelektual handia
 • Hezkuntza-sisteman berandu sartzea
 • Baldintza pertsonalak edo eskola-historiakoak (gaixotasuna...)
 • Desberdintasun sozialeko egoerak
 • Arreta defizitaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduak