Hezkuntza Saila

Hezkuntza-laguntzako berariazko premiak

Ikasleentzako eskola-garraiorako banan-banako dirulaguntzak: Eskola-garraiorako banakako dirulaguntzetarako deialdia egiten da desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, Saileko eskola-garraioa erabili ezin badute

Hezkuntza laguntzako espezialistak: Hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatzen dituzten eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetarako dirulaguntzak.