Hezkuntza Saila

Itunpeko ikastetxe pribatuak

Hezkuntza Itunen helburua hau da: erregimen honetara atxikitako ikastetxe pribatuak diru publikoaz laguntzea, Euskal Autonomi Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza arautuak eman ditzaten.

  • Irailaren 8ko 293/87 Dekretoa, Hezkuntza Ituneei buruzko Araudia onartuz. (EHAA 1987-09-15)
  • Agindua, 2022ko ekainaren 21ekoa (leiho berri batean irekitzen da), hezkuntza-itunak berritzekoa eta hezkuntza-itunen araubidean sartzekoa, unitateak zehaztuta, eta laguntzako langile osagarriak ituntzekoa, 2022-2023 ikasturtean hasi eta 2027-2028 ikasturtera arteko indarraldiarekin. (EHAA, 2022-06-27)
  • Hezkuntza Ituneko aplikazioa
  • Agindua, 2020ko maiatzaren 26koa (leiho berri batean irekitzen da), ikastetxe pribatu itunduetarako laguntzen deialdia egiten duena, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko sinatutako akordioen esparruan, hurrengo urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik (EHAA, 2020-06-04)
  • Agindua, 2020ko ekainaren 30ekoa (leiho berri batean irekitzen da), zeinaren bidez luzatu egiten baita 2020ko abuztuaren 31ra arte gertatzen diren eta honako agindu honetan aurreikusita dauden erretiro partzialetarako eskabideak aurkezteko epea: itunpeko ikastetxe pribatuetarako laguntzen deialdia egiten duen agindua, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko sinatutako akordioen esparruan, datozen urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik (EHAA, 2020-07-03)
  • Agindua, 2022ko ekainaren 14koa (leiho berri batean irekitzen da), zeinaren bidez itunpeko ikastetxe pribatuetarako dirulaguntzak iragartzen baitira, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko, kontuan izanik datozen urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela. (EHAA, 2022-06-23)
  • Agindua, 2023ko uztailaren 11koa (leiho berri batean irekitzen da), zeinaren bidez itunpeko ikastetxe pribatuetarako dirulaguntzak iragartzen baitira, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko, kontuan izanik datozen urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela (EHAA, 2023-08-21)
  • 49/2021 Ebazpena (leiho berri batean irekitzen da), abuztuaren 10ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita hezkuntza-ituna indarrean duten ikastetxeei zuzeneko dirulaguntzak emateko Erabakia. 2021-2022 ikasturtean COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-protokoloek eskatzen dituzten zenbait neurri aplikatzearen ondoriozko gastu gehigarriak finantzatzera bideratuko dira dirulaguntza horiek (EHAA, 2021-08-20)

Hezkuntza-itunak


Modulu ekonomikoak

Hona zer den ordainketa eskuordetua: administrazioak irakasleei soldata zuzenean ordaintzea itunpeko ikastetxearen izenean

Araudia

Eranskinak

Soldaten taulak