Hezkuntza Saila

Itunpeko ikastetxe pribatuak

Hezkuntza Itunen helburua hau da: erregimen honetara atxikitako ikastetxe pribatuak diru publikoaz laguntzea, Euskal Autonomi Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza arautuak eman ditzaten.

 • Irailaren 8ko 293/87 Dekretoa, Hezkuntza Ituneei buruzko Araudia onartuz. (EHAA 1987-09-15)
 • Agindua, 2022ko ekainaren 21ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, hezkuntza-itunak berritzekoa eta hezkuntza-itunen araubidean sartzekoa, unitateak zehaztuta, eta laguntzako langile osagarriak ituntzekoa, 2022-2023 ikasturtean hasi eta 2027-2028 ikasturtera arteko indarraldiarekin. (EHAA, 2022-06-27)
 • Agindua, 2016ko apirilaren 27koa, 2016-2017 eta 2021-2022 ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko eta berriak izenpetzeko, eta 2016-2017 ikasturtean itundu beharreko taldeak zehazteko dei egiten duena. Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza, DBH, Hezkuntza Berezia (talde egonkorrak eta Zereginen Ikaskuntza), Batxilergoa, Oinarrizko Lanbide Heziketako erdi-mailako eta goi-mailako prestakuntza-zikloei begira (EHAA, 2016-04-27)
 • Agindua, 2020ko maiatzaren 27koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez agindu hau aldatzen baita: 2016-2017 eta 2021-2022 ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko eta berriak izenpetzeko eta 2016-2017 ikasturtean itundu beharreko taldeak zehazteko deialdia egin zuen agindua. Horrez gain, agindu honen bidez, eskabideak aurkezteko beste epe bat irekitzen da, 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetarako plangintza aldatzeko eta 2020-2021 ikasturtea ituntzeko (EHAA, 2020-06-03)

 • Hezkuntza Ituneko aplikazioa

 • Agindua, 2020ko maiatzaren 26koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, ikastetxe pribatu itunduetarako laguntzen deialdia egiten duena, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko sinatutako akordioen esparruan, hurrengo urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik (EHAA, 2020-06-04)

 • Agindua, 2020ko ekainaren 30ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez luzatu egiten baita 2020ko abuztuaren 31ra arte gertatzen diren eta honako agindu honetan aurreikusita dauden erretiro partzialetarako eskabideak aurkezteko epea: itunpeko ikastetxe pribatuetarako laguntzen deialdia egiten duen agindua, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko sinatutako akordioen esparruan, datozen urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela kontuan izanik (EHAA, 2020-07-03)
 • Agindua, 2022ko ekainaren 14koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez itunpeko ikastetxe pribatuetarako dirulaguntzak iragartzen baitira, enplegua mantentzeko eta irakasleen plantillak gaztetzeko, kontuan izanik datozen urteetan beherakada demografikoa gertatzea aurreikusten dela. (EHAA, 2022-06-23)
 • 49/2021 Ebazpena (leiho berri batean irekitzen da), abuztuaren 10ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita hezkuntza-ituna indarrean duten ikastetxeei zuzeneko dirulaguntzak emateko Erabakia. 2021-2022 ikasturtean COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-protokoloek eskatzen dituzten zenbait neurri aplikatzearen ondoriozko gastu gehigarriak finantzatzera bideratuko dira dirulaguntza horiek (EHAA, 2021-08-20)

Planifikazioa

 • 2016/2017 - 2021/2022 ikasturteak

 • 2017/2018 - 2021/2022 ikasturteak
 • 2018/2019-2021/2022
 • 2019/2020 – 2021/2022
 • 2020/2021 - 2021/2022
  • Eskabideak aurkezteko epea (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2019-10-31)
  • Ebazpena (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ebazten baita 2020-2021eko eta 2021-2022ko ikasturteetarako planifikazioa aldatzea eta itun berrien izenpetzea (EHAA, 2020-04-06)
   I. OHARRA. Aukerako berraztertze-errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko epea prozesu- eta administrazio-epeen etendura amaitzen denetik hasiko da kontatzen, 463/2020 Errege Dekretuaren arabera.
   II. OHARRA. aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1ean hasiko da, 537/2020 Errege Dekretuaren 9. artikuluaren arabera.
  • Ebazpena, epe berria (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2020-09-29)
  • 2021/2022
   • Eskabideak aurkezteko epea (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2020-10-30)
   • Agindua, 2021eko martxoaren 2koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ebazten baita 2021-2022 ikasturterako plangintza aldatzea eta itun berriak izenpetzea (EHAA, 2021-03-18)
    • Agindua, 2021eko martxoaren 26koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez hutsak zuzentzen baitira 2021-2022ko ikasturterako plangintza aldatzea eta itun berriak izenpetzea ebazten duen aginduan (EHAA, 2021-04-26)
   • Agindua, 2021eko martxoaren 3koa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ofizioz aldatzen baita ikastetxe pribatu itunduen plangintza 2021-2022 ikasturtetik aurrera, 3 urteko prestakuntza-ibilbidea duen Oinarrizko Lanbide Heziketa ezartzearen ondorioz (EHAA, 2021-03-18)

Hezkuntza-itunak

 • 2018-2019 ikasturtea
  • Eskabideak aurkezteko epea, deialdi orokorra (EHAA, 2018-02-28)
  • Deialdia - Agindua, 2018ko maiatzaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza berezi irekian, hezkuntza berariaz indartzeko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan, 2018-2019 ikasturterako (EHAA, 2018-05-24)
 • 2019-2020 ikasturtea
  • Eskabideak aurkezteko epea, deialdi orokorra (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2019-02-28)
  • Deialdia (leiho berri batean irekitzen da) - Agindua, 2019ko ekainaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez itunpeko ikastetxe pribatuei dei egiten baitzaie finantzatzeko lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza berezi irekia, hezkuntza berariaz indartzeko proiektuak eta 2019-2020 ikasturterako ikaskuntza eta errendimendua hezkuntza-itunen araubidearen bidez hobetzeko programak (EHAA, 2019-06-20)
 • 2020-2021 ikasturtea
  • Eskabideak aurkezteko epea, deialdi orokorra (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2020-05-28)
   OHARRA. 2020ko ekainaren 1etik ekainaren 17ra bitartean (egun hori barne) hasiko dira eskabideak aurkezteko epeak, 537/2020 Errege Dekretuaren 9. artikuluaren arabera.
  • Deialdia (leiho berri batean irekitzen da) - Agindua, 2020ko ekainaren 10ekoa Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza berezi irekia, hezkuntza berariaz indartzeko proiektuak eta ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak hezkuntza-itunen araubidearen bidez finantzatzeko 2020-2021 ikasturterako. (EHAA, 2020-06-17)
 • 2021-2022 ikasturtea
  • Eskabideak, aurkezteko epea, deialdi orokorra (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2021-02-26)
  • Deialdia (leiho berri batean irekitzen da) - Agindua, zeinaren bidez dei egitenbaitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza berezi irekia, hez-kuntza berariaz indartzeko proiektuak eta ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak hezkuntza-itunen araubidearen bidez finantzatzeko 2021-2022 ikasturterako (EHAA, 2021-06-15)

Ekonomia-moduloak

Hona zer den ordainketa eskuordetua: administrazioak irakasleei soldata zuzenean ordaintzea itunpeko ikastetxearen izenean

Araudia

Eranskinak

Soldaten taulak