Hezkuntza Saila

Berariazko hezkuntza-laguntza premiak. Dirulaguntzak

Ikasleentzako eskola-garraiorako banan-banako diru-laguntzak

Eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten da desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, Saileko eskola-garraioa erabili ezin badute (2019-2020).

Hezkuntza laguntzako espezialistak

Hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatzen dituzten eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetarako diru-laguntzak.