Hezkuntza Saila

Dokumentu eta argitalpenak > Elkarbizitza eta Hezkidetza

 

 • 2020-2021. Alderdi sozio-emozionakal eta talde kohesioa lantzeko proposamena: ikasitakotik bideari ekiten. BH (leiho berri batean irekitzen da) [2020]. Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza (pdf, 1,13 MB)

 • 2020-2021. Alderdi sozio-emozionakal eta talde kohesioa lantzeko proposamena: ikasitakotik bideari ekiten. LH (leiho berri batean irekitzen da) [2020]. Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza (pdf, 885 KB)

 • 2019-2020. Osasun-larrialdiari lotutako ikasleen zehar-konpententzien garapena. Egoeraren ezagutzatik henkuntza hartzeko bidean egiten. DBH (leiho berri batean irekitzen da) [2020]. Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza (pdf, 964 KB)

 • 2019-2020. Osasun-larrialdiari lotutako ikasleen zehar-konpententzien garapena. Egoeraren ezagutzatik henkuntza hartzeko bidean egiten. LH (leiho berri batean irekitzen da) [2020]. Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Saila. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza (pdf, 1,52 MB)

 • Ikasleen arteko tratu txarrak Euskadin. 2016ko ikerketa (leiho berri batean irekitzen da) [2017] (pdf, 959 kb)
 • 60020160002e Hezkuntza-arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa, gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jazarpen eta sexu abusu egoeretarako, eta hezkuntza-arloaren eta adingabeak babesteko esku hartzen duten agenteen arteko lankidetza eta koordinaziorako [2016] (pdf, 1,3 MB)
 • 6002016001e Ikastetxearen elkarbizitza plana egiteko gida [2016] (pdf, 4 MB)
 • 600022e Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida [2015] (pdf, 1,02 MB)
 • 600021e Lankidetza hitzarmen; Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eta Segurtasun Sailaren artekoa; ikaskideen arteko jokabide desegokiak, indarkeriazko ekintzak eta eskola jazarpena (bullyinga eta ziberbullyinga) eta, orokorrean, ekola giroaren barruan elkarbizitzan ondorioak izan ditzaketen egoera guztiak prebenitzeko neurriei buruzkoak [2013] (pdf, 4,44 MB)
 • 600020e Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn. 2012ko ikerketa. ISEI-IVEI [2012] (pdf, 20,93 MB)
 • 600019e 2013-2016ko bake eta bizikidetza plana. Gizartea elkartzea helburu. 2013ko azaroaren 11ª. Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia. Eusko Jaurlaritza [2013] (pdf, 563 KB)
 • 600018e Biktimak euskal hezkuntzan. Testigantza baliotsua. Eusko Jaurlaritza [2012] (pdf, 2,10 MB)
 • 600017e Laneko gatazka bat dut. Zer egin behar dut? Eusko Jaurlaritza [2011] (pdf, 2,01 MB)
 • 600016e Hezkuntzan lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituen agindua. Eusko Jaurlaritza [2011] (pdf, 1,07 MB).
  Antolamendua ikustea: EHAA (pdf, 214 KB)
 • 600015e Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnenan jarduteko gida. Eusko Jaurlaritza [2011] (pdf, 408 KB)
 • 600014e Ziberbullying-kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloa. EMICI [2011] (pdf, 2,92 MB)
 • Beste argitalpen batzuk Ararteko.net gunean  Sartu
 • Eskubideen uhartea. Ararteko [2010]  Sartu
 • 600013e Bakerako urratsak. Eusko Jaurlaritza [2010]
 • 600012e Marka uzten diguten istorioak. Bakeaz [2010] (pdf, 3,44 MB)
 • 600011e Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria deslegitimatzea (2010-2011) (pdf, 2,17 MB).
  Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (Euskal plana 2008-2011. Eusko Jaurlaritza [2010] (pdf, 1,16 MB)
 • 600010e Ikaskideen arteko tratu txarrak euskadin. 2009ko ikerlana. ISEI-IVEI [2009] (pdf, 1,71 MB)
 • 600009e Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko dekretua aplikatzeko gida. Eusko Jaurlaritza [2009] (pdf, 1,83 MB)
 • 600008 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. EHAA [2008] (pdf, 443 KB)
 • 600007e Ikaskideen arteko tratu txarrak euskadin. ISEI-IVEI [2008] (pdf, 924 KB)
 • 600006e Ikastetxe publikoetako langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida. Eusko Jaurlaritza [2007] (pdf, 768 KB)
 • 600005e Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. Eusko Jaurlaritza [2007] (pdf, 640 KB)
 • 600004 Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin (Bigaren Hezkuntza). ISEI-IVEI [2005] (pdf, 532 KB)
 • 600003 Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin (Lehen Hezkuntza). ISEI-IVEI [2005] (pdf, 1,03 MB)
 • 600002e Bizikidetasuna Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetan. Kasuak aztertzea. ISEI-IVEI [2004] (pdf, 688 KB)
 • 600001c Educar para la paz en tiempos difíciles. Jares, X. [2004] (pdf, 478 KB)
 • 600000e EAEko hezkuntza ez  formalaren esparruan bizikidetza eta bakerako hezkuntza . Eusko Jaurlaritza [2004] (pdf, 1,72 MB)

 

 • Genero berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin (leiho berri batean irekitzen da). ISEI-IVEI [2017]

 • 92020191e EAE-ko hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023 [2019] (pdf, 2,56 MB)
 • 9022016007e Transesualitate-egoeran daudenei arreta integrala emateko gida. Hezkuntza, gizarte eta osasunaren esparretatik gomendatutako jarduerak [2016] (pdf, 3,67 MB)
 • Emakumeen genitalen mutilazioari aurrea hartzea, hezkuntza-esparruan (leiho berri batean irekitzen da). [2016] (pdf, 1,10 MB)

 • 9202011002e Protokoloa. Sexu jazarpenari eta jazarpen sexistari aurre egiteko [2011] (pdf, 730 KB)
 • Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana (leiho berri batean irekitzen da). Eusko Jaurlaritza [2014] (pdf, 853 KB)
 • SEXU MUXU. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako proposatutako Sexu-Heziketarako programaren. Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo eta Unibertsitate eta Ikerkuntza sailak [2012] Sartu
 • 920003e Euskararen erabilera ez sexista. Emakunde. [2008] (pdf, 706 KB)
 • Declaracion sobre género y violencia contra las mujeres. Parlamento Vasco y Departamento de educación. [2004]. Descargar CD (zip, 493 MB)
 • 920002e Afektua eta hezkidetza lehen hezkuntzan. Batzuk. [2003]  (pdf, 682 KB)
 • BIDEAK EGITEN. Irakaskuntza-lanbide orientazioko hezkidetza programa bigarren hezkuntzarako. Eusko Jaurlaritza. [1988]  Sortu
 • 920001c Hizkuntzak, hitzak baino zeozer gehiago. Hizkuntzaren erabilera ez-sexistarako proposamenak Rincón, A. [1988] (pdf, 567 KB)
 • 600016e Hezkuntzan lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituen agindua. Eusko Jaurlaritza [2011] (pdf, 1,07 MB).
  Antolamendua ikustea: EHAA (pdf, 214 KB)
 • BELDUR BARIK. Emakumeenganako indarkeriaren kontrako prebentzioanneska-mutilekin lan egiteko tresnak [2010]. Sartu