Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

EAEren titulartasuneko portuetan zerbitzu orokorrak eta bereziak

Deskribapena


EAEren titulartasuneko portuetan zerbitzu orokorrak eta bereziak, baita urak, instalazioak, lehorreko sarbideak, zirkulazio-bideak, manipulatzeko eremuak, lokalak eta eraikinak ere, erabiltzeko baimenak.

Zerbitzu horrek tasa hauek sorrarazten ditu, kontuan hartuta zerbitzua zein den eta instalazioak nola erabiltzen diren:  

 • T-1 tasa. Itsasontziak.

Tasa honen trukean, itsasontziak portuko urez, itsas seinaleez eta balizez baliatu ahal izango dira, baita itsasotik portura iristea ahalbidetzen duten obrez eta antolabideez ere. Halaber, portu hartzeko eskubidea ere izango dute, adierazi zaien lekuan, moilaren contra amarratuz, lotune batean amarratuz edo aingura botata.

 • T-2 tasa. Bidaiariak.

Tasa honen trukean, bidaiariak portuaz baliatu ahal izango dira, eta kaiak, pantalanak, lehorreko sarbideak, igarobideak eta itsas geltokiak ere erabili ahal izango dira.

 • T-3 tasa. Salgaiak.

Tasa honen trukean, salgaiak garraia daitezke portuan zehar, kai eta pantalanetatik, lehorreko sarbideetatik, igarobideetatik eta manipulazio-guneetatik (biltzeko guneak eta biltegiak izan ezik).

 • T-4 tasa. Itsas arrantzako ontzietarako zerbitzuak.

Tasa honen trukean, portura iristea ahalbidetzen duten obrak eta instalazioak baliatu ahal izango dituzte arrantza utzi ez duten arrantza-ontziek. Itsasotik ekarritako arrantza freskorako ere baliatu ahal izango dira obra eta instalazio horiek; arrantza-ontziak moilaren kontra edo lotune batean amarratuta edo aingura botata egon ahalko dira bertan. Halaber, arrainak manipulatzeko zonaz baliatu ahal izango dira, arraina sailkatzeko, lehen salmentarako erakusketa egiteko eta merkaturatzeko, bai eta portuko zerbitzu orokorrez ere.

 • T-5 tasa. Kirol- eta jolas-ontzietarako zerbitzuak.

Tasa honen trukean, kirol eta aisialdiko ontziak itsasotik portura iristea ahalbidetzen duten obrez eta instalazioez baliatu ahal izango dira. Halaber, seinalatu dieten moduan eta lekuan amarratzeko eskubidea ere izango dute: moilaren kontra, lotune batean edo aingura botata. Bestalde, eskifaiako kideek eta bidaiariek, behar den saria ordaindu ondoren, honako hauek erabili izango dituzte: portuko kaiak, pantalanak, lehorreko sarbideak, igarobideak eta, baleude, portuko agintaritzaren egonlekuak eta harrera-tokiak.

 • T-6 tasa. Arku-garabien zerbitzua.

Tasa honen barruan arku-garabi arrunten erabilera sartzen da, ez ordea garabi espezializatuena.

 • T-8 tasa. Produktuez eta energiaz hornitzea.

Tasa honen barruan, horni gisa emandako produktuen edo energiaren balioa eta behar diren instalazioen erabilera sartzen da.

 • T-9 tasa. Askotariko zerbitzuak.

Tasa honen barruan, baskulak, arranpa-karroak edo portuko beste edozein zerbitzu erabiltzea sartzen da.


Itsasontzien, Bidaiarien eta Salgaien zerbitzuak

T-1 tasa Itsasontziak

Baimen honen bidez, itsasontziak portuko urez, itsas seinaleez eta balizez baliatu ahal izango dira, baita itsasotik portura iristea ahalbidetzen duten obrez eta antolabideez ere. Halaber, portu hartzeko eskubidea ere izango dute, adierazi zaien lekuan, moilaren kontra amarratuz, lotune batean amarratuz edo aingura botata.

T-2 tasa Bidaiariak

Baimen honen bidez, bidaiariak portuaz baliatu ahal izango dira, eta kaiak, pantalanak, lehorreko sarbideak, igarobideak eta itsas geltokiak ere erabili ahal izango dira.

T-3 tasa Salgaiak

Baimen honen bidez, portuko salgaiak kai eta pantalanez, lehorreko sarbideez, igarobideez eta manipulazio-guneez (biltegiratzeko guneak edo biltegiak izan ezik) baliatu ahal izango dira.

 

Tasen subjektu pasibo dira pertsona fisiko edo juridiko hauek:

 - Armadoreak edo haien ordezkariak.

 - Ontzi-kontsignatarioak.

 - Garraiobideen jabeak, salgaiak lehorreko bideetatik soilik sartu edo ateratzen direnean portutik.

 - Ontziaren jabea edo baimendutako haren ordezkaria, eta, subsidiarioki, ontziaren kapitaina edo patroia.

 - Eta, oro har, zerbitzuen erabiltzaileak

 

T-3 Tasa kitatzeko, subjektu pasiboak, deskarga hasi aitzin edo zamaketa bukatu zenetik hogeita lau egun pasa aitzin, honako hauek aurkeztu beharko ditu: kargari buruzko agiria edo garraiatutako edo garraiatuko diren merkantzi guztien gaineko deklarazioa, beti ere fardel kopurua, merkantziak zer klasetakoak diren eta zer pisu duten eta euren jatorria eta destinoa zehaztuaz, guztia hau portuko administrazioak agintzen duen legez.
Itsas arrantzako ontzietarako zerbitzuak.

T-4 tasa Itsas arrantzako ontzietarako zerbitzuak.

Baimen honen bidez, portura iristea ahalbidetzen duten obrak eta instalazioak baliatu ahal izango dituzte arrantza utzi ez duten arrantza-ontziek. Itsasotik ekarritako arrantza freskorako ere baliatu ahal izango dira obra eta instalazio horiek; arrantza-ontziak moilaren kontra edo lotune batean amarratuta edo aingura botata egon ahalko dira bertan. Halaber, arrainak manipulatzeko zonaz baliatu ahal izango dira, arraina sailkatzeko, lehen salmentarako erakusketa egiteko eta merkaturatzeko, bai eta portuko zerbitzu orokorrez ere.

Tasa honen subjektu pasiboak honako pertsona fisiko edo juridiko hauek dira:

 • Ontzi-jabea edo bere izenean lehenengo salmenta egiten duena, solidarioki.

 


Arku-garabien zerbitzuak

tasa -6. Arku-garabien zerbitzuak

Arku-garabi arrunten edo ez espezializatuen erabilera baimentzea

Tasen subjektu pasibotzat jotzen dira tasa horiei dagozkien zerbitzuen erabiltzaileak.


Produktuez eta energiaz hornitzea

T-8 tasa Produktuez eta energiaz hornitzea

Baimen honen bidez, horni gisa emandako produktuak edo energia, baita behar diren instalazioak ere, erabil daitezke.

Tasen subjektu pasibotzat jotzen dira tasa horiei dagozkien zerbitzuen erabiltzaileak.


Askotariko zerbitzuak.

T-9 tasa Askotariko zerbitzuak.

Baimen honen bidez, baskulak, arranpa-karroak edo portuko beste edozein zerbitzu erabil daitezke.

Tasen subjektu pasibotzat jotzen dira tasa horiei dagozkien zerbitzuen erabiltzaileak.

Nori dago zuzenduta


Tasa honen subjektu pasiboak honako pertsona fisiko edo juridiko hauek dira:

 • Ontzi-jabeak edo beren ordezkariak.
 • Ontzien kontsignatarioak.
 • Salgaia lehorretik lehorreko baliabide hutsez sartu edo ateratzen denean, garraiobidearen edo salgaiaren jabeak.
 • Ontzi-jabea edo bere baimena duen ordezkaria, eta, subsidiarioki, kapitaina edo patroia.
 • Ontzi-jabea edo bere izenean lehenengo salmenta egiten duena.
 • Dagozkien zerbitzuen erabiltzaileak.

Portuko zerbitzuak eskatzen dituzten guztiek jakitun egon behar dute portuaren gaineko erregelamenduez eta xedapenez, eta zerbitzuak behar hainbateko aurrerapenarekin eskatu beharko dituzte. Bestalde, zerbitzu bakoitzari dagokionez, eska dakizkien datuak eman beharko dizkiote portuko administrazioari. Zerbitzua eskatzeak edo onartzeak honako hau ezartzen du: zerbitzua emateko, tasa hauetan finkatutako baldintzak onartzea.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza > Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza > Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Kodea(k)

 • Itsasontzien, Bidaiarien eta Salgaien zerbitzuak: 0089201
 • Itsas arrantzako ontzietarako zerbitzuak.: 0089204
 • Arku-garabien zerbitzuak: 0089206
 • Produktuez eta energiaz hornitzea: 0089208
 • Askotariko zerbitzuak.: 0089209

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Baimenak zerbitzuak erabili aurretik eta garaiz eskatu beharko dira ( T1en kasuan, gutxienez 48 ordu lehenago). Zerbitzu horiek erabiltzeari begira eskatutako datu guztiak eman beharko zaizkio portuko Administrazioari.

Eskaerarekin batera, dokumentu hauek aurkeztu behar dira, bidaiariak edo salgaiak diren kontuan izanda:

 • Eskala-eskaera.
 • Pre arrival.
 • ISPS.
 • International tonnage certificate.
 • Tripulatzaileen zerrenda.
 • Karga-adierazpena (salgaiak soilik).
 • Garraiolariaren agiria, zeinetan salgaia eta haren jabea agertu behar baitira (lehorreko salgaiak soilik).
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Tasa eta prezio publikoak ordaintzea


Borondatez ordaintzeko epeak hauek dira:

a)     Hilabete bakoitzeko 1etik 15era bitartean jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 5era arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

b)     Hilabete bakoitzeko 16tik azken egunera arte jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 20ra arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

 Diru-kopura aipatu epe horietan sartzen ez bada, premiamendu-bidera joko da ordainarazteko. eta horrelakoetan gainordaina kobratzen da.

 

Tasa eta prezio publikoak bide elektronikotik zein aurrez aurre ordain ditzakezu, espedientea tramitatzeko bidea edozein dela ere.

 Hau da, nahiz eta espedientea kanal presentzialean eta paperezko euskarrian tramitatu, ordainketa bide elektronikotik egin dezakezu, eta alderantziz.

 Ordainketa Nire ordainketaren bidez egitean espedientearen egoera berehala eguneratzen da, eta atxikitako finantza-erakunde bateko bulegoan ordaintzean  hurrengo egunean eguneratzen da. Zure espedienteen egoera Nire karpeta atalean kontsulta dezakezu.

 Aplika daitekeen lege-araudia:

 1/2007 Legegintzako Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena (diru-kopuruak eguneratuta  daude 4/2013 Legearen arabera, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena).

 Tasa eta prezio publikoei buruzko araudia

 Nire ordainketa erabiltzeko laguntza DEMOa

 

 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Baimenak zerbitzuak erabili aurretik eta garaiz eskatu beharko dira. Zerbitzu horiek erabiltzeari begira eskatutako datu guztiak eman beharko zaizkio portuko Administrazioari.

T-4 Tasa kitatzeko, armadoreak, arraina kargatu, deskargatu edo transbordatu bano lehen, honako agiri bat aurkeztu beharko du: kargatu, deskargatu edo trnasbordatuko den arrain kopurua, espezieka, zehazten duena, beti ere Administrazioak onartutako ereduaren araberakoa.

Saltzeko edo portuko instalazioak edo obrak erabiltzeko, portuan lehorreko garraiobideez sartu nahi diren arrain freskoaren ekoizkinak, aurreko lerroaldean ezarrita dagoen moduan deklaratu beharko dira aldez aurretik.

Edozein modutan, portuko langileek egiaztatu ahal izango dute deklaraziokoa egia den ala ez. Datuak emateari uko eginez gero, edo datu okerrak emanez gero, indarrean diren xedapenetan ezarritako erako eta zenbateko zigorra ezarriko da.

Deskarga zereginetako portuko tresneria erabili ahal izateko, aldez aurretik portuko langileen baimena beharko da. Portuan sartzerakoan izandako ordena kontutan edukita, erabiliko da tresneria.

Kaietan edo estalpe gabeko tokietan ezin izango da utzi arrainik, eta lonjetara, biltegietara edo baskuletara sartzeko behar den denboran bakarrik egongo da leku horietan.

Arrain kopurua kontutan edukita, deskarga zereginak egiteko arrazoizko epea erabiliko da, eta portuko langileek aipaturiko epea zehaztu ahal izango dute, hain zuzen ere, portuko operazioetan errendimendu egokiak lortzearren.

Deskarga zereginak bukatutakoan, atrakalekua ondorengo beste deskarga batzutarako behar bada, ontziak atrakalekua utzi eta deskarga eremutik kanpoko beste batera edo hartarako habilitatutako ainguraleku batera joango da, betiere portuko langileen jarraibideak zainduaz.

Konponketak egiten ari direlako edo horniketa zereginak egiten ari direlako edo jardunean ez direlako, lotuta dauden ontziek ezin egon ahal izango dute deskargarako erabiltzen diren eremuetan. Eta horretarako, portuko langileek zehaztu ahal izango dute, horniketa eta konponketa lanak egiteko, gehienez zenbat denbora erabili ahal izango den.

Saldu ez den eta ondoren izoztu, gatzitu edo keztatu egingo den arrain freskoari ere T-4 Tasa hau aplikatuko zaio.

Ontziko eta eguneko 5 Kilotik gorakoak ez diren kopuruei, zehazki, ontzikoek eurek kontsumitzeko deskargatutako kopuruei, ez zaie aplikatuko T-4 Tasa.

Salmenta publikorako salatzat honako hauek hartuko dira: kofradietan hartakotzat sailkatutako dauden salmenta-salak, Administrazioaren salmenta-salak, zuzenean zein esleipen bitartez kudeatuak izan, eta, bestaldetik, Administrazioak ezarritako betekizunak konplitzen dituztenak.

Sala hauek honako betekizuna hauek konplitu beharko dituzte: operazioen gardentasunari eta publizitateari dagozkienak, eta erosleek zein ekoizleek, euren arraina saldu ahal izateko, sartzeko libertatea izateari dagozkionak; baina, erosleek, beti ere, salmenta-salen kudeatzaileek ezarritako helburu-betekizunak konplitu beharko dituzte.

T-4 Tasaren ordainarazpen zuzena kontrolatzeko, portuko administrazioak, alde batetik, ikuskatu egingo ditu egiten diren salmentak eta, bestaldetik, titularrei exigitu egingo die salmenta-operazioekin zerikusia duten kontabiltate-agiriak eta liburuak aurkeztea.

Lonjatik pasatu gabe, euren fabrika edo faktorietarako arrainaren produktuak beti leku berean uzten dituzten armadore industrialek hilabeteroko kitapenetan ordaindu ahal izango dute tasa, hain zuzen ere, portuko administrazioari, eta T-4 Tasa era orokorrean aplikatuaz.

Lehorrez sartzeko, portuko administrazioaren baimena dutenen arrainaren produktu freskoen T-4 Tasa edo balio bereko bat ordaindu dela kreditatzeari dagokionez, erreferentziako portuko organo kudeatzaileak emandako ziurtagiria edo faktura aurkeztu beharko da.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Ebazpena eta errekurtsoak


Isilbidearen ondorioak

Baietsiak

Tasa eta prezio publikoak ordaintzea


Tasa eta prezio publikoak bide elektronikotik zein aurrez aurre ordain ditzakezu, espedientea tramitatzeko bidea edozein dela ere.

 Hau da, nahiz eta espedientea kanal presentzialean eta paperezko euskarrian tramitatu, ordainketa bide elektronikotik egin dezakezu, eta alderantziz.

 Ordainketa Nire ordainketaren bidez edo Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan egitean espedientearen egoera berehala eguneratzen da, eta atxikitako finantza-erakunde bateko bulegoan ordaintzean  hurrengo egunean eguneratzen da. Zure espedienteen egoera Nire karpeta atalean kontsulta dezakezu.

 Aplika daitekeen lege-araudia:

 1/2007 Legegintzako Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena (diru-kopuruak eguneratuta  daude 4/2013 Legearen arabera, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena).

 Tasa eta prezio publikoei buruzko araudia

 Nire ordainketa erabiltzeko laguntza DEMOa

 

 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Baimenak zerbitzuak erabili aurretik eta garaiz eskatu beharko dira. Zerbitzu horiek erabiltzeari begira eskatutako datu guztiak eman beharko zaizkio portuko Administrazioari.

Erabiltzaileek aldez aurretik egindako eskaria delarik, emango dira garabien zerbitzuak, eskarian honako hauek eraso beharko dira:

a) Egingo den operazioa eta hau zer ordutan hasiko den.

b) Kaiaren zein puntutan egingo den.

c) Zerbitzua zenbat denborako eskatzen den.

 

Zerbitzuaren iraupenaren arabera, T-6 Tarifa hau aldez aurretik ordaintzea exigitu ahal izango du portuko administrazioak.

Portuko administrazioaren langileek, zerbitzuaren ardura dutenek, emandako oharrei edo aginduei kasurik ez egitearren, nahiz edukierei dagozkien baino pisu handiagoekin kargatzearren, edo erabiltzailearen langileek txarto egindako maniobrengatik, eragindako kalte edo matxuren erantzukizuna erabiltzaileena izango da. Portuko administrazioak bere aginduak eta oharrak jarraitzen ez dituzten langileei galarazi egin diezaieke lanean jardutea.


Lehorreratzea zein ontziratzea edo gainontzeko maniobrak egiteko, merkantziak maneiatzea beharrezko denean, maniobra horiek egitea erabiltzailearen ardura izango da. Merkantziak maneiatzeko maniobrak egiteko, langile gaituak gain, material egokia erabili beharko da, eta portuko administrazioak hartarako baldintzak betetzen ez dutenei galarazi egin diezaieke lanean jardutea.


Fakturazioari dagokionez, garabia erabilitako denbora hauxe izango da: erabiltzailearen esku utzi den ordutik zerbitzua amaitzen den ordura artinokoa.

Argindarra ez izateagatiko edo makineriaren matxurengatiko geldialdiak, hamabost minututik gorakoak, bakarrik kenduko zaizkio erabilitako denborari.

 
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Tasa eta prezio publikoak ordaintzea


Borondatez ordaintzeko epeak hauek dira:

a)     Hilabete bakoitzeko 1etik 15era bitartean jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 5era arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

b)     Hilabete bakoitzeko 16tik azken egunera arte jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 20ra arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

 Diru-kopura aipatu epe horietan sartzen ez bada, premiamendu-bidera joko da ordainarazteko. eta horrelakoetan gainordaina kobratzen da.

 

Tasa eta prezio publikoak bide elektronikotik zein aurrez aurre ordain ditzakezu, espedientea tramitatzeko bidea edozein dela ere.

 Hau da, nahiz eta espedientea kanal presentzialean eta paperezko euskarrian tramitatu, ordainketa bide elektronikotik egin dezakezu, eta alderantziz.

 Ordainketa Nire ordainketaren bidez egitean espedientearen egoera berehala eguneratzen da, eta atxikitako finantza-erakunde bateko bulegoan ordaintzean  hurrengo egunean eguneratzen da. Zure espedienteen egoera Nire karpeta atalean kontsulta dezakezu.

 Aplika daitekeen lege-araudia:

 1/2007 Legegintzako Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena (diru-kopuruak eguneratuta  daude 4/2013 Legearen arabera, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena).

 Tasa eta prezio publikoei buruzko araudia

 Nire ordainketa erabiltzeko laguntza DEMOa

 

 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Baimenak zerbitzuak erabili aurretik eta garaiz eskatu beharko dira. Zerbitzu horiek erabiltzeari begira eskatutako datu guztiak eman beharko zaizkio portuko Administrazioari.

Horniketa egiten den bitartean, erabiltzaileen instalazioetako akatsak edo maniobra txarrak direla-eta, erabiltzaileek euren, hirugarrenen edo horniketaren elementu eta instalazioetan eragiten dituzten kalte, matxura eta istripuen erantzukizuna erabiltzaileena eurena izango da.

 Portuko administrazioaren ustez erabiltzaileen instalazioek ez badituzte beharrezko segurtasun-baldintzak, portuko administrazioak beretzat gordetzen du zerbitzuak emateko eskubidea.

 Langileak euren lanpostuetan direla, eta portuko administrazioaren esku ez dagoen zerbait dela-eta, eskatutako operazioa ez bada burutzen, horniketa egin bazen egokituko zitzaion T-8 Tasaren %50 ordaintzeko obligazioa du erabiltzaileak.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Tasa eta prezio publikoak ordaintzea


Borondatez ordaintzeko epeak hauek dira:

a)     Hilabete bakoitzeko 1etik 15era bitartean jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 5era arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

b)     Hilabete bakoitzeko 16tik azken egunera arte jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 20ra arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

 Diru-kopura aipatu epe horietan sartzen ez bada, premiamendu-bidera joko da ordainarazteko. eta horrelakoetan gainordaina kobratzen da.

 

Tasa eta prezio publikoak bide elektronikotik zein aurrez aurre ordain ditzakezu, espedientea tramitatzeko bidea edozein dela ere.

 Hau da, nahiz eta espedientea kanal presentzialean eta paperezko euskarrian tramitatu, ordainketa bide elektronikotik egin dezakezu, eta alderantziz.

 Ordainketa Nire ordainketaren bidez egitean espedientearen egoera berehala eguneratzen da, eta atxikitako finantza-erakunde bateko bulegoan ordaintzean  hurrengo egunean eguneratzen da. Zure espedienteen egoera Nire karpeta atalean kontsulta dezakezu.

 Aplika daitekeen lege-araudia:

 1/2007 Legegintzako Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena (diru-kopuruak eguneratuta  daude 4/2013 Legearen arabera, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena).

 Tasa eta prezio publikoei buruzko araudia

 Nire ordainketa erabiltzeko laguntza DEMOa

 

 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Beste tramite batzuk


Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Baimenak zerbitzuak erabili aurretik eta garaiz eskatu beharko dira. Zerbitzu horiek erabiltzeari begira eskatutako datu guztiak eman beharko zaizkio portuko Administrazioari.

Portuko administrazioaren ustez zerbitzu emate batek izan litzakeen arriskuak direla-eta, portuko administrazioak beretzat gordetzen du delako zerbitzua emateko eskubidea.

Portuko administrazioak, eskatutako erabilera-denboraren arabera, T-9 Tasa aldez aurretik ordaintzea exigitu ahal izango du. Subjektu pasiboak denbora hori gainditu behar badu, aldebatetik, beste eskari bat formulatu beharko du, eta, bestaldetik, gehitzen den epeari dagokion zenbatekoa aldez aurretik ordaindu beharko du.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.
Eskabide-orria

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete.

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Tasa eta prezio publikoak ordaintzea


Borondatez ordaintzeko epeak hauek dira:

a)     Hilabete bakoitzeko 1etik 15era bitartean jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 5era arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

b)     Hilabete bakoitzeko 16tik azken egunera arte jakinarazitakoak, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilabeteko 20ra arte edo, balioduna ez bada, hurrengo lehenengo egun baliodunera arte.

 Diru-kopura aipatu epe horietan sartzen ez bada, premiamendu-bidera joko da ordainarazteko. eta horrelakoetan gainordaina kobratzen da.

 

Tasa eta prezio publikoak bide elektronikotik zein aurrez aurre ordain ditzakezu, espedientea tramitatzeko bidea edozein dela ere.

 Hau da, nahiz eta espedientea kanal presentzialean eta paperezko euskarrian tramitatu, ordainketa bide elektronikotik egin dezakezu, eta alderantziz.

 Ordainketa Nire ordainketaren bidez egitean espedientearen egoera berehala eguneratzen da, eta atxikitako finantza-erakunde bateko bulegoan ordaintzean  hurrengo egunean eguneratzen da. Zure espedienteen egoera Nire karpeta atalean kontsulta dezakezu.

 Aplika daitekeen lege-araudia:

 1/2007 Legegintzako Dekretua, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena (diru-kopuruak eguneratuta  daude 4/2013 Legearen arabera, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena).

 Tasa eta prezio publikoei buruzko araudia

 Nire ordainketa erabiltzeko laguntza DEMOa

 

 

 

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.
 1. Bete eta inprimatu itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa.
 3. Aurkeztu dokumentazio guztia adierazitako lekuren batean.

Beste tramite batzuk