Hezkuntza Saila

Lekualdatze-lehiaketa


Hezkuntzako ikuskarien eta Hezkuntza administrazioaren zerbitzura diharduten ikuskarien kidegoak


2018-2019ko deialdia

 • Agindua, 2018ko urriaren 22koa, zeinaren bidez iragartzen baita Hezkuntza Administrazioaren zerbitzura dauden ikuskatzaileen kidegoko funtzionarioen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Hezkuntzako ikuskatzaileen kidegoko funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze-lehiaketarako deialdia. (EHAA, 2018-10-31)
 • Eskaerak eta merezimenduen aurkezteko epea: 2018ko azaroaren 6tik 27ra, biak barne.
 • Eskabide-orria
 • Batzorde barematzaileko partaideen zozketaren iragarkia
 • Balorazio batzordeko partaideen izendapena
 • Behin-behineko zerrendak
  • Behin-behineko ebazpena
  • Erreklamazioak egiteko eta zuzengarri diren akatsak zuzentzeko epea: 
  • Erreklamazio-orria
 • Behin betiko zerrendak
  • Behin betiko ebazpena
  • Gora jotzeko errekurtsoaren epea:
 • Behin-behinekoak
  • Hutsik dauden lanpostuen ebazpena (argitaratze-data:    )
  • Hutsik dauden lanposuten zerrenda

 • Behin betikoak
  • Hutsik dauden lanpsotuen ebazpena (argitaratze-data:   )
  • Hutsik dauden lanpostuen zerrenda
 • Behin-behineko esleipena
  • Ebazpena
  • Erreklamazio eta uko egiteak aurkezteko epea
  • Erreklamazio orria / uko egitea
 • Behin betiko esleipena
  • Behin betiko esleipenaren Agindua (EHAA,      )