Hezkuntza Saila

Lekualdatze-lehiaketa


Hezkuntzako ikuskarien eta Hezkuntza administrazioaren zerbitzura diharduten ikuskarien kidegoak


2018-2019ko deialdia

 • Agindua, 2018ko urriaren 22koa, zeinaren bidez iragartzen baita Hezkuntza Administrazioaren zerbitzura dauden ikuskatzaileen kidegoko funtzionarioen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Hezkuntzako ikuskatzaileen kidegoko funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze-lehiaketarako deialdia. (EHAA, 2018-10-31)
 • Eskaerak eta merezimenduen aurkezteko epea: 2018ko azaroaren 6tik 27ra, biak barne.
 • Eskabide-orria
 • Batzorde barematzaileko partaideen zozketaren iragarkia
 • Balorazio batzordeko partaideen izendapena

 • Behin betikoak
  • Hutsik dauden lanpsotuen ebazpena (argitaratze-data:   )
  • Hutsik dauden lanpostuen zerrenda
 • Behin-behineko esleipena
 • Behin betiko esleipena
  • Behin betiko esleipenaren Agindua (EHAA,      )