Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

  • EHAA
  • Logo Eusko Jaurlaritza
  • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Testu kontsolidatuak


EHAAn argitaratu diren eta izaera orokorreko izanik indarrean diren arauzko xedapen guztien testu kontsolidatua eskaintzen duen zerbitzua, eskura dute erabiltzaileek. Kontsolidatzea hauxe da: hasierako xedapenaren testua integratzea geroztiko aldaketa eta zuzenketekin, agiri bakarrean. Xedapen batek zenbat aldaketa edo zuzenketa izan duen, hainbeste bertsio izanen ditu.

EHAAko agirien datu-basen jasotako xedapenen testu erako formatutik izango du sarbidea testu kontsolidatuen zerbitzuak.

Aldatu izan den izaera orokorreko xedapen bakoitzeko, testu kontsolidatuen zerbitzuak esteka bat eskainiko du ( Testu kontsolidatuak ), xedapenaren eskuineko izkinan. Ikonoa sakatuz gero, leiho bat irekiko da, eta bertan agertuko da xedapenaren testu kontsolidatuen bertsio ezberdinen zerrenda, bakoitzaren indarraldiaren arabera kronologikoki ordenaturik agertu ere. Zerrenda horretan -ikus bedi beheko etsenplua-, izandako aldaketa erak ere zehazten dira, eta, orobat, aldaketok zeintzu xedapenek eragin dituzten, betiere horien erantzule administratiboa zehaztuaz. Azkenik, bertsioaren indarraldiko datu-tartean sakatu ostean, testu kontsolidatua -bertsio espezifikatuan- kontsultatzeko sarbidea izango da.


Euskal Herriko Agintaritzaren AldizkariaLogo Gobierno VascoBoletin Oficial del País Vasco Kontsolidatuko den arauzko xedapenaren, zehazki, izaera orkorrekoa izanik indarrenean dagoenaren titulua.

6/1989 LEGEA, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

Testu kontsolidatuaren indarraldia Kontsolidatuko den xedapenari eragiten dion aldaketa era Testuan kontsolidatuko den aldaketa eragiten duen xedapenaren titulua. Kontsolidatuko den aldakearen erakunde erantzulea.
2005/03/03 Aldatutakoa 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 88 ZK., 2005/05/12) Jaurlaritzaren Lehendakaritza
2004/03/06- 2005/03/02 Partzialki indargabetutakoa 1/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta honen Erakunde Autonomiadunetako Kidegoak eta Eskalak Antolatzekoa. Jaurlaritzaren Lehendakaritza
1997/11/19- 2004/03/05 Aldatutakoa 16/1997 LEGEA, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzekoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 37 ZK., 1998/02/24) Jaurlaritzaren Lehendakaritza
01/01/1997- 18/11/1997 Aldatutakoa 10/1996 LEGEA 1996ko abenduaren 27koa, Euskal Autonomi Elkarteko 1997 urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 30 ZK., 1997/02/13) Jaurlaritzaren Lehendakaritza
1995/04/27- 1996/12/3 Aldatutakoa 1/1995 LEGEA, apirilaren 12koa, Euskal Autonomi Elkateko 1995 urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena. Jaurlaritzaren Lehendakaritza
1992/02/13- 1995/04/26 Aldatutakoa; Partzialki indargabetutakoa 1/1992 LEGEA, urtarrilaren 28koa, Euskadiko Autonomi Elkartearen 1992.erako Diruegitamu Nagusiak onartzen dituena. Lehendakaritza