Egoitza elektronikoa

Testu bateratuen bilaketa

OHARTARAZPENA
Orrialde honetako testuek informazio-izaera dute. Finkatutako araudia da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako egintza edo xedapenetako testuetan beren-beregi adierazitako aldaketak, loturak eta indargabetzeak jasotzen dituena. Testu kautoak dagozkien Aldizkari Ofizialetan argitaratutakoak dira.
 
 
 
Hurrenkera-zk. Izenburua Azken eguneraketa
202302313 65/2023 DEKRETUA, apirilaren 18koa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko Dekretua. (Huts-zuzenketa, EHAA 107 ZK., 2023/06/07) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2023/05/18
202003516 18/2020 DEKRETUA, irailaren 6koa, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2020/12/31
201905831 200/2019 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu-mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2020/02/10
201905022 164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2023/03/01
201902359 6/2019 LEGEA, maiatzaren 9koa, Euskal Kultura Ondarearena. (Huts-zuzenketa, EHAA 109 ZK., 2019/06/11) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2019/05/21
201900922 17/2019 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2019/07/30
201805151 148/2018 DEKRETUA, urriaren 16koa, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeen antolaketan esku hartuko duten norbanakoen haborokinak eta hauteskunde-administrazioarekin lotutako bestelako funtzionamendu-gastuak arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2019/07/09
201705819 253/2017 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Eusko Jaurlaritzaren larrialdien eta babes zibilaren arloko sariei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2019/03/02
201701968 82/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2019/03/26
201701966 80/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2017/11/18
193 Aurkitutako elementuak, 1tik 10ra ikusgai  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]