Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

 • EHAA
 • Logo Eusko Jaurlaritza
 • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

EHAAn dokumentuak argitaratzeaNork eska dezake dokumentu bat argitaratzeko?

EHAAn dokumentu bat argitaratzeko, horretarako interesa duten pertsona fisikoek edo juridikoek eskatu ahal izango dute. Eskaera egiten duenak bere gain hartuko du bidaltzen duen dokumentua benetakoa izatearen erantzukizuna.


Eskaera egin aurretik egiaztatu beharrekoak:

Identifikazio elektronikorako bitarteko bat eduki behar da (itsasontzi-jokoa, herritarraren ziurtagiria, NAN elektronikoa, enplegatu publikoaren ziurtagiria, pertsona fisikoaren ziurtagiria, pertsona juridikoaren ziurtagiria).

✔ Orobat, dokumentu hauek ere eduki behar dira, formatu digitalean betiere:

 • a) Jatorrizko dokumentuak, pdf formatuan sinatuta. Izena jarri beharko zaie, erabilitako hizkuntzaren arabera, hau da: "jatorrizko dokumentua" edo "documento original".
 • b) Argitaratu behar den dokumentua, formatu editagarrian (doc, docx, odt.), euskaraz eta/edo gazteleraz. Dokumentuok honela izendatu beharko dira: "dokumentu editagarria euskaraz" eta/edo "dokumentu editagarria gazteleraz
 • c) Eranskinak: dokumentuak eranskinik baldin badauka (taulak, irudiak.), honela izendatu beharko dira: "I. eranskina", "II. eranskina".

Argitaratu beharreko dokumentuen betekizunak

Dokumentuak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatz daitezke. Dokumentuaren goiburuan haren edukia aurreratzen duen izenburua agertuko da: laburra izan beharko du, dokumentuaren oinarrizko xedera mugatu beharko da, eta ez du datu pertsonalik izan beharko. Halaber, zer forma juridikoa hartzen duen adierazi beharko du (agindua, ebazpena, iragarkia .), eta eskabidean agertzen denarekin bat etorri beharko du.
Testuaren amaieran, akordioa, ebazpena edo dena delakoa noiz (eguna) eta non (lekua) hartu den adieraziko da, baita sinatzen duen agintariaren izen osoa eta kargua ere.
Dokumentu nagusiaren eranskinak sartuz gero, zenbaki erromatarrak erabiliz identifikatu eta ordenatu beharko dira (I. eranskina, II. eranskina).Nola egin eskaera

Eskabidea egiteko, EHAAren orrialdean sartu beharko duzu, edo euskadi.eus webgunean, eta ondoren adierazten zaizkizun 3 urratsak jarraitu:

 • 1) Eskabide-orria bete.
 • 2) Erantsi aurretik prestatu dituzun dokumentuak (jatorrizkoa, pdf formatuan sinatuta), gaztelaniazko eta/edo euskarazko dokumentu editagarria (docx, odt), eta, hala badagokio, eranskinak (I. eranskina, II. eranskina).
 • 3) Sakatu "izenpetu eta bidali".

Bidalketa egin ondoren, zure espedientearen jarraipena Nire karpetaren bidez egingo da. Bertan, espedienteak kontsultatu, jakinarazpenak jaso, ordainketak egin eta ziurtagiriak kontsultatu ahal izango dituzu. "Nire karpeta" izenekoan sartzeko, eskabidea egiteko baliatu zen ziurtagiri bera erabili behar da.


EHAAn dokumentuak sartzeko ordaindu beharreko tasa

Zergapeko egitatea.

Euskal Herriko Arduralaritzaren Aldizkariko II., IV. eta V. sekzioetan (Agintariak eta Langileak, Justizia Administrazioa, eta Iragarkiak, hurrenez hurren) testuak sartzea da tasa honen zergapeko egitatea.

Salbuespenak

Honako subjetu pasibo hauek salbuetsita daude EHAAko zerbitzuengatik tasa ordaintzetik:

 • a) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko II. sekzioan (Agintariak eta langileria) eta V. sekzioan (Iragarkiak) testuak txertatzen dituztenean, Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeak eta Euskadiko Ondareari buruzko testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza Dekretuaren 1.1 artikuluan aipatutako gainerako entitateak.

 • b) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko IV. atalean (Justizia Administrazioa) testuak txertatzen dituzten subjektu pasiboak eta ordezkoak, organo judizialek beren kabuz emandako iragarkiak eta ediktuak direnean edo prozesu judizialean subjektu pasiboari doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzen zaionean.

Salbuespenetik kanpo geratzen da, nolanahi ere, honako testu hauek txertatzea:

 • a) Administrazio-kontratazioari dagozkion prozedurak lizitatzeari buruzko xedapenak eta iragarkiak.
 • b) Legez, zerga-zama hirugarren bati aldatzea dagozkion kasuak.

Subjektu pasiboa

Tasa honen subjektu pasiboak dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian testuak argitaratzeko eskatzen duten pertsona fisikoak edo juridikoak.

Sortzapena

Testuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen diren unean sortuko da tasa, argitaratze hori baita zergapeko egitatea. Dena den, autolikidazio-araubideari jarraikiz ordaindu behar da tasa, aurretiko ordainketa elektronikoaren bidez, eta, horrenbestez, tasa dokumentuak argitaratu aurretik ordaindu beharko da.

Ordaintzea

Nire karpetaren bidez ordainketa-paseabidean sartu behar da, online ordaindu ahal izateko. "Nire ordainketa".

Kuota

Hau da EHAAn dokumentuak argitaratzeko ordaindu beharreko tasa, 2024ko ekitaldirako


Bi hizkuntza ofizialetan bereizita argitaratutako karaktere edo espazio bakoitzeko (dokumentuaren izenburua eta testua barne): 0,056827 euro
Urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren VII. Eranskinean ezarritako ereduei jarraikiz egindako xedapenak eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen kontratu administrazioak esleitzeko iragarkiak. Iragarki bakoitzeko: 504,6119 euro

+info

bopvdocum@euskadi.eus

945 01 86 03 / 945 01 86 22