Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 152. zk.), 2008ko abuztuaren 12a, asteartea

Sumario n.º 152, martes 12 de agosto de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Disposiciones Generales

Educación, Universidades e Investigación

Agintariak eta Langileria

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Autoridades y Personal

Educación, Universidades e Investigación

Bestelako Xedapenak

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Otras Disposiciones

Presidencia del Gobierno

Jaurlaritzaren Lehendakariordetza

Vicepresidencia del Gobierno

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Justicia, Empleo y Seguridad Social

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Kultura Saila

Cultura

Justizi Administrazioa

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia

Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Bizkaiko Probintzia Auzitegia

Audiencia Provincial de Bizkaia

Bilboko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Bilbao

Irungo Lehen Auzialdiko 1 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Irun

Irungo Instrukzioko 3 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Instrucción N.º 3 de Irun

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 3 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 3 de Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Vitoria-Gasteiz

Iragarpenak

Ogasun eta Herri Administrazio Saila

Anuncios

Hacienda y Administración Pública

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Osasun Saila

Sanidad