Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

152. zk., 2008ko abuztuaren 12a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Kultura Saila
4731

EBAZPENA, 2008ko ekainaren 30ekoa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, Euskalgintza deialdiari dagozkion 2008ko diru-laguntzak esleitzen dituena.

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2008an kudeatutako programen kontura diru-laguntzak ematea arautuz Kultura sailburuak 2007ko abenduaren 19an emandako Aginduan, gizarte bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko diru-laguntzei (Euskalgintza) buruz bereziki finkatutakoari jarraituz (2007ko abenduaren 28ko EHAA, 249. alearen gehigarria) eta, aldi berean, balorazio-batzordeek eginiko proposamenak gogoan izanik, honako hau

EBATZI DUT:

1. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzetako bat bete ez izanagatik I. eranskinean zehazten diren egitasmoak bazterrean uztea.

2. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzak bete eta, aldi berean, 70 puntu edo hortik gora lortu dituzten egitasmoak diruz laguntzea (II. eranskina).

3. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzak bete arren, 70 puntutik behera lortu dituzten egitasmoak diru-laguntzarik gabe uztea (III. eranskina).

4. artikulua.– Interesatuei ebazpen honen berri ematea.

5. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea herritar orok jakin dezan.

6. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat hartutako ebazpenarekin ados ez bada eta gora jo nahi badu, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean Kultura sailburuari gorako errekurtsoa aurkezteko aukera izango du.

7. artikulua.– Diru-laguntzak arautzeko aginduaren azken xedapenetatik bigarrenak finkatzen duen moduan, aipaturiko diru-laguntzen eraginkortasuna Europako Batzordeak laguntza-erregimena baimendu beharraren edo baimendutzat ematearen menpe dago.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko ekainaren 30a.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

PATXI BAZTARRIKA GALPARSORO.

I. ERANSKINA /

ANEXO I

DEIALDIAK FINKATUTAKO BALDINTZETAKO BAT BETE EZ IZANAGATIK BAZTERREAN UTZITAKO EGITASMOAK /

PROYECTOS EXCLUIDOS POR NO CUMPLIR ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

Espediente-zk.

N.º expediente

Eskatzailea

Empresa solicitante

Egitasmoa

Proyecto

Zioa

Motivo

EUG-2008Aa/0017

Alday Tecnologys, S.A.

Ingelesa ikasten 2

Ez da diru-laguntza gaia. Xede nagusia ingelesa ikastea da [19.a) artikulua].

No es objeto de subvención. Su objeto es el conocimiento del inglés [artículo 19.a)].

EUG-2008Ah/0001

Ardatz Kultur Elkartea

Liburuak eta idazleak euskaltegian

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención. Su objeto es el conocimiento del inglés (artículo 19).

EUG-2008Ab/0010

Asociación Cultural Xorroxin Elkartea

Irrati eskola

Ez da diru-laguntza gaia. Gela barruko ekintza da (19. artikulua).

No es objeto de subvención. Su objeto es el conocimiento del inglés (artículo 19).

EUG-2008Aa/0059

Asociación Garean

Jolasolas

20. artikulua, 6. puntua.– Deialdira bildu, baldintza guztiak bete, balorazio- irizpideak jarri eta diruz lagundu beharreko egitasmo bakoitzari esleitu beharreko diru-laguntza ez da eskatutako kopurua baino handiagoa izango. Edozein kasutan ere, egitasmo bakoitzari esleituko zaion diru-laguntza, gehienez ere, hogeita hamar mila (30.000,00) eurokoa izango da eta, gutxienez, bostehun (500,00) eurokoa. Gutxieneko kopuru horretatik beherakorik ez da esleituko. Ondorioz, egoera horretan aurkitzen diren egitasmoak ez dira diruz lagunduko.

Artículo 20, punto 6.– La subvención adjudicada según los criterios de valoración establecidos a cada proyecto que se acoja a la convocatoria y cumpla todos los requisitos de la misma no superará el importe solicitado. De cualquier modo, el importe de la ayuda concedida a cada proyecto no superará los treinta mil (30.000,00) euros ni será inferior a quinientos (500,00) euros. No se concederán importes inferiores a dicha cantidad. Consecuentemente, los proyectos que se encuentren en esta situación quedarán excluidos de la subvención.

EUG-2008Ac/0009

Asociación Garean

Lizarra kantuz

Ez da diru-laguntza gaia [19. artikulua. 2.b)].

No es objeto de subvención [artículo 19.2.b)].

EUG-2008Ab/0046

EDEX Centro de Recursos Comunitarios

Los nuevos vecinos. Una propuesta innovadora para la educación intercultural y contra la xenofobia entre preadolescentes

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Ah/0013

EHIGE - Gurasoen Elkartea

Ehigeren aldizkaria euskaraz

Ez da diru-laguntza gaia [19. artikulua 2.c)].

No es objeto de subvención [Artículo 19. 2.c)].

EUG-2008Aj/0011

Ekin Emakumeak AED Elkartea

Lana bilatzeko oinarrizko ezagutzak

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Ab/0013

Euskal Editorea, S.L.

Irakurketa ohituretan sakontzen

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Af/0004

Euskal Editorea, S.L.

Luzatu bostekoa euskal prentsari

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Ac/0012

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Mintzapraktika egitasmoak 2008

Laguntza-mota honetan sarbiderik izan arren, kanpoan utziko dira Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2008an beste laguntza-mota batzuetatik diruz lagunduko diren egitasmoak edo Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren arteko hitzarmenaren baitan diruz lagungarriak diren egitasmoak. Era berean, egoitza soziala zein fiskala Iparraldean duten entitateek aurkeztutako egitasmoak [19.artikulua 2.g)].

Proyectos que, a pesar de poder acogerse a esta modalidad de ayudas, reciban alguna subvención mediante otras modalidades de ayudas de la Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en 2008 o aquellos proyectos objeto de subvención en el marco del convenio suscrito entre la Viceconsejería de Política Lingüística y Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basque. Del mismo modo aquellos proyectos presentados por entidades que tengan su domicilio social o fiscal en el País Vasco francés (Iparralde) [artículo 19. 2.g)].

EUG-2008An/0013

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Tokiko hedabideak sustatzen

Ez da diru-laguntza gaia. Hedabideen sustapena [19. artikulua 2.f)].

No es objeto de subvención. Fomento de los medios de comunicación [Artículo 19.2.f)].

EUG-2008An/0015

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua

Hizkuntza-politika orokorren neurketa

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Aa/0087

Fundación Bizitzen Fundazioa

Taldeko eta banakako laguntza psikologiko zerbitzua web bidez

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Ac/0006

Fundación Bizitzen Fundazioa

Psikoestimulazioa lantzeko web gunea

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Ad/0004

Garabide Kultura Elkartea

Euskalgintzaren esperintziaren sintesia eta honen material ekoizpena beste hizkuntza gutxitudun herriekiko lankidetzarako

Ez du autofinantzaketa maila betetzen (20. artikulua 3.puntua).

No cumple el nivel de financiación (artículo 20, punto 3).

EUG-2008Aa/0044

Gaztelupeko Hotsak, S.L.

GH1 Bide ertzean “hamar urtez”

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Ab/0050

Goierriko Hedabideak, S.L.

Goierrithartxo

Ez da diru-laguntza gaia [19. artikulua 2.c)].

No es objeto de subvención [artículo 19.2.c)].

EUG-2008Ab/0014

Kidem Kudeatze Zerbitzuak, S.A.

Ekintza kulturalak euskara sustatu eta indertzeko

Ez da diru-laguntza gaia [19. artikulua 2.b)].

No es objeto de subvención [artículo 19.2.b).

EUG-2008Ah/0007

Kidem Kudeatze Zerbitzuak, S.A.

Euskarazko irakurzaletasuna sustatzea

Ez da diru-laguntza gaia [19. artikulua 2.c)].

No es objeto de subvención (artículo 19.2.c)].

EUG-2008Ab/0012

Irratibide, S.A.

Gazteak gurean

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Aa/0071

Fundación Legarra Etxebeste-La Salle

Xingola abesbatza

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Ad/0014

Noaua Kultur Elkartea

Usurbilgo udalerrian barreiaturiko ondarearen katalogoa

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Aa/0100

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Euskarazko jostailuen gida 2008

Eskabidea erretiratzea eskatu dute.

Han retirado la solicitud.

EUG-2008Aa/0101

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Aisia liburuxka

Eskabidea erretiratzea eskatu dute.

Han retirado la solicitud.

EUG-2008Aa/0102

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Loro pirata

Eskabidea erretiratzea eskatu dute.

Han retirado la solicitud.

EUG-2008Ab/0044

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Dantza ganbara

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

EUG-2008Ab/0045

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Kantagintza

Ez da diru-laguntza gaia (19. artikulua).

No es objeto de subvención (artículo 19).

II. ERANSKINA / ANEXO II

DIRUZ LAGUNDUTAKO EGITASMOAK / PROYECTOS SUBVENCIONADOS

Espediente-zk.

N.º expediente

Eskatzailea

Entidad solicitante

Egitasmoa

Proyecto

Lortutako Puntuak irizpideka emanda

Puntuación obtenida en base a criterios

Diru-laguntza

Subvención

A

B

C

Puntuak guztira

Total puntos

EUG-2008Aa/0016

Alday Tecnologys, S.A.

Aitor aditua

15

5

10

10

5

5

5

10

10

75

9.000

EUG-2008Ab/0016

Arabako Ikastolen Federakundea, Koop. Elkartea

Arabako eskolarteko txapelketa

10

5

7

10

10

5

7

10

10

74

3.960

EUG-2008Ab/0017

Arabako Ikastolen Federakundea, Koop. Elkartea

Bertsolaritza Araban eta bertso eskolen sorrera

8

5

5

10

10

5

7

10

10

70

4.005

EUG-2008Ag/0001

Arabako Ikastolen Federakundea, Koop. Elkartea

Euskara eta jolasa familia giroan

8

10

7

10

10

10

10

10

10

85

4.560

EUG-2008Aa/0025

Arabako Ikastolen Federakundea, Koop. Elkartea

Gazte egonaldiak 2008

15

5

10

10

5

7

7

10

10

79

14.020

EUG-2008Ac/0015

Arrasate Euskaldun Dezagun

Auzoan bizi (euskara)

8

5

10

5

10

7

7

10

10

72

1.897

EUG-2008Ah/0024

Arrasate Euskaldun Dezagun

Literatur lehiaketak

8

10

10

10

5

7

10

10

10

80

3.312

EUG-2008Af/0012

Arrasate Euskaldun Dezagun

25 urtez Arrasate Euskalduntzen

8

10

10

5

5

7

10

10

10

75

11.103

EUG-2008Ab/0035

Artez Euskara Zerbitzua Koop. Elkartea

Erabili euskaraz

15

5

10

10

5

7

7

5

10

74

6.344

EUG-2008Ad/0018

Asociación “Manuel Larramendi” Kultur Bazkuna

Saiakerak bilduma

10

10

7

10

5

7

7

10

10

76

1.343

EUG-2008Ad/0016

Asociación “Manuel Larramendi” Kultur Bazkuna

Lekukotzak bilduma

10

10

10

7

10

7

7

10

10

81

1.475

EUG-2008Ad/0017

Asociación “Manuel Larramendi” Kultur Bazkuna

Euskal Herrian barrena

10

10

10

7

10

7

7

10

10

81

6.330

EUG-2008Ah/0025

Asociación “Manuel Larramendi” Kultur Bazkuna

111 Akademia eta Beterriko liburua literatur aipamena

8

5

10

10

10

7

10

10

10

80

10.000

EUG-2008Ab/0002

Asociación “Ziba” para la promoción de la animación socio- cultural y la educación en el tiempo libre

Udan euskaraz jolasten programa

15

5

7

10

5

5

7

10

10

74

5.081

EUG-2008Ab/0001

Asociación “Ziba” para la promoción de la animación socio-cultural y la educación en el tiempo libre

Elkarbide programa

15

5

7

7

5

5

7

10

10

71

14.007

EUG-2008Af/0010

Asociación Cultural Agosti Xaho

Agosti Xaho Saria 2008

8

10

5

10

5

7

7

10

10

72

1.233

EUG-2008Ae/0003

Asociación Cultural Jesús María de Leizaola Kultur Elkartea

XII. Euskal astea

8

10

10

10

5

7

7

5

10

72

2.250

EUG-2008Ah/0006

Asociación Cultural Jesús María de Leizaola Kultur Elkartea

VI. Idazkuntza saria

8

10

10

10

5

5

5

10

10

73

2.250

EUG-2008Ab/0011

Asociación Cultural Jesús María de Leizaola Kultur Elkartea

Euskara Bizia III

8

7

7

10

5

7

7

10

10

71

4.500

EUG-2008Ae/0002

Asociación Cultural Jesús María de Leizaola Kultur Elkartea

Euskararen Biltzarra

8

5

7

5

10

7

10

10

10

72

4.800

EUG-2008Aa/0018

Asociación Cultural Xorroxin Elkartea

Bortziri-keta, mahai jokoa

10

10

10

5

5

5

7

10

10

72

1.510

EUG-2008Ad/0002

Asociación Cultural Xorroxin Elkartea

Baztango eskuararen ariketak

10

5

7

7

5

10

7

10

10

71

1.765

EUG-2008Ad/0001

Asociación Galtzagorri Elkartea

Euskal haur eta gazte literaturako informazio zerbitzuaren eguneraketa

8

10

10

10

10

7

7

10

10

82

3.411

EUG-2008Ah/0004

Asociación Galtzagorri Elkartea

“Euskal haur eta gazte literaturako irakurketan eta kontaketan trebatuz” egitaraua

8

10

5

10

10

7

7

10

10

77

3.829

EUG-2008Ak/0001

Asociación Galtzagorri Elkartea

Haur eta gazte literaturako IV. Iberiak biltzarrean euskararen erabilera ziurtatzeko egitasmoa

8

10

10

10

10

10

10

10

10

88

7.957

EUG-2008Aa/0057

Asociación Garean

Txokoipuinak

8

10

5

7

10

10

7

10

10

77

532

EUG-2008Aa/0058

Asociación Garean

Larunblai

8

10

7

7

10

10

10

10

10

82

1.486

EUG-2008Aa/0041

Asociación Izarlo Taldea

Grupos de tiempo libre en euskera para niños/as de 3 a 10 años

18

5

10

5

5

5

7

10

7

72

8.639

EUG-2008Aa/0089

Asociación Txatxilipurdi haur eta gazte ekintzak -AED elkartea

Euskaraokea berrituz: XXI. mendeko karaokea

15

5

10

10

5

7

7

10

10

79

2.931

EUG-2008Aa/0030

Asociación Txatxilipurdi haur eta gazte ekintzak -AED elkartea

Jolas bilduma: nolakoa naizaragara?

8

5

10

10

10

7

10

5

10

75

3.684

EUG-2008Aa/0029

Asociación Txatxilipurdi haur eta gazte ekintzak -AED elkartea

Nerabe sortzaileak

8

5

10

10

5

10

7

10

10

75

9.032

EUG-2008Aa/0028

Asociación Txatxilipurdi haur eta gazte ekintzak -AED elkartea

GaraiON proiektua

10

5

10

10

5

10

10

10

10

80

9.304

EUG-2008Aa/0024

Assa Ikastola

Euskal egonaldiak Lazkaon

18

5

5

5

5

7

7

10

10

72

9.705

EUG-2008Aa/0086

Asti-Leku Ikasle Ohien Elkartea

Euskara ezkerraldean

8

10

10

10

10

7

7

10

10

82

2.388

EUG-2008An/0004

Aurten Bai Fundazioa

EBLULeko ordezkaritza

13

5

5

10

5

5

7

10

10

70

1.751

EUG-2008Ad/0008

Badihardugu Euskara Elkartea

Deba Ibarreko aditz-taulen bilduma

15

10

10

7

5

5

7

10

10

79

2.091

EUG-2008Ad/0015

Badihardugu Euskara Elkartea

Deba eskualdeko ahozko ondarea: bilketa, katalogazioa eta hedapena

13

10

10

10

10

7

10

10

10

90

7.727

EUG-2008Ab/0023

Baterako Euskaltegiak Aie

Axularren Gueroco Guero-ren irakurketa ozena eta publikoa

8

5

7

5

10

10

10

10

10

75

5.701

EUG-2008Aa/0005

Berbots Erandion Euskaraz!

Bordatxo gazte txokoa

8

10

10

5

5

7

7

10

10

72

4.450

EUG-2008Aa/0090

Bertako Hedabideak S.L.

Jai-kultur gida

8

5

10

10

5

7

7

10

10

72

5.015

EUG-2008Ah/0011

BIGE: Gurasoen Elkartea-Federación de Padres y Alumnos-as de Bizkaia

Ipuin familiarrak

10

10

7

7

10

7

7

10

10

78

2.620

EUG-2008Ac/0008

BIGE: Gurasoen Elkartea-Federación de Padres y Alumnos-as de Bizkaia

Gurasoak euskal kulturara hurbildu

8

5

10

10

10

7

7

10

10

77

3.000

EUG-2008Ac/0007

BIGE: Gurasoen Elkartea-Federación de Padres y Alumnos-as de Bizkaia

Euskaraz bizi

8

10

10

10

5

5

5

10

10

73

6.075

EUG-2008Ab/0025

BIGE: Gurasoen Elkartea-Federación de Padres y Alumnos-as de Bizkaia

Euskal antzerkia aisialdian

8

7

10

10

5

7

10

10

10

77

9.600

EUG-2008Ab/0026

BIGE: Gurasoen Elkartea-Federación de Padres y Alumnos-as de Bizkaia

12 orduz euskaraz - Euskararen festa

8

10

7

10

10

7

10

10

10

82

12.625

EUG-2008Ab/0034

Bilbo Zaharra Euskaltegia Sozietate Kooperatiboa

Axular gaur

10

7

7

10

10

10

10

10

10

84

3.822

EUG-2008Af/0002

Bizkaiko Ikastolen Elkartea Koop.

Omenaldia: Euskal Kantagintza eta Euskara

8

10

10

10

5

7

7

10

10

77

2.390

EUG-2008Ac/0002

Bizkaiko Ikastolen Elkartea Koop.

Euskara etxetik mundura

8

10

10

10

5

7

7

10

10

77

3.465

EUG-2008Ac/0001

Bizkaiko Ikastolen Elkartea Koop.

Euskara arte mundura

8

10

10

10

5

7

7

10

10

77

5.825

EUG-2008Aa/0007

Bizkaiko Ikastolen Elkartea Koop.

Horma-irudi bilduma

10

10

2

10

10

7

7

10

10

76

12.252

EUG-2008Aa/0008

Bizkaiko Ikastolen Elkartea Koop.

ABC dominoa

10

10

2

10

5

10

7

10

10

74

12.444

EUG-2008Aa/0006

Bizkaiko Ikastolen Elkartea Koop.

Magnetik bilduma

10

10

2

10

10

5

7

10

10

74

15.444

EUG-2008Ab/0006

Bizkaiko Ikastolen Elkartea Koop.

Bertsolaritza

8

5

10

10

10

5

7

10

10

75

18.602

EUG-2008Aa/0001

Campus Deportivo Virtual, S.L.

Gazteentzako udako campusak

20

5

10

7

5

5

7

10

7

76

9.950

EUG-2008Ab/0032

Coop. de Enseñanza de Trabajo Asociado Bilbo Zaharra Sdad. Coop. Ltda.

“Barra-barra” egitasmoa

10

7

7

10

10

7

7

5

10

73

1.988

EUG-2008An/0003

Delegación Medios Comunicación Zona Norte, S.L.

Lanabesa. Gestion 2-17

15

10

10

10

10

10

7

5

7

84

11.840

EUG-2008Ag/0007

Di-Da Kooperatiba Elkartea

Zu-kaldean

15

7

10

10

10

5

7

10

10

84

6.027

EUG-2008Aa/0060

Dindaia Fundazioa

Monitoreentzako formakuntza ikastaroak 2008

10

5

10

10

5

7

10

10

10

77

1.728

EUG-2008Aa/0061

Dindaia Fundazioa

IV. Euskal Pilota Kanpaldia

18

5

5

10

5

5

7

10

10

75

1.885

EUG-2008Af/0008

Dindaia Fundazioa

Rikardo Ederrari omenaldia

8

10

10

10

5

5

7

5

10

70

3.440

EUG-2008Aa/0062

Dindaia Fundazioa

2008ko egonaldiak

8

5

10

10

5

5

7

10

10

70

5.263

EUG-2008Aa/0063

Dindaia Fundazioa

Aixe-aisialdia

20

5

10

10

5

5

7

10

10

82

29.040

EUG-2008Ab/0052

Donostia Ospitalean Euskararen Erabilera Sustatzeko “Joanes Etxeberri-Jee” Elkartea

Nahi baduzu euskaraz

8

7

5

5

10

10

7

10

10

72

522

EUG-2008Ab/0055

Donostia Ospitalean Euskararen Erabilera Sustatzeko “Joanes Etxeberri-Jee” Elkartea

Sagua ospitalean

8

7

10

7

10

10

10

10

10

82

1.003

EUG-2008Ab/0053

Donostia Ospitalean Euskararen Erabilera Sustatzeko “Joanes Etxeberri-Jee” Elkartea

Lehen sorospenak: Gurasoentzako gidaliburua

8

7

10

7

10

10

10

10

10

82

1.114

EUG-2008Al/0001

Donostiako Gotzaindegia

Elizen Arteko Biblia (liburua + CDa argitaratzea)

10

5

10

10

5

7

10

10

10

77

5.000

EUG-2008Am/0001

Editorial Sauré, S.L.

Nazioarteko kazeta

8

5

10

10

10

10

7

10

10

80

1.467

EUG-2008Ah/0003

Editorial Sauré, S.L.

Hurbildu komikira

8

10

10

7

10

7

7

10

10

79

2.014

EUG-2008Ah/0002

Editorial Sauré, S.L.

Lehiaketa Sauré

8

10

5

10

10

10

7

10

10

80

2.362

EUG-2008An/0001

Editorial Sauré, S.L.

Animalien ihauteria

10

5

10

10

5

10

10

10

10

80

3.754

EUG-2008Aa/0056

Egizu Getxo Euskaldun

Egizu Getxo euskaldun

10

5

10

7

5

7

7

10

10

71

13.515

EUG-2008Ah/0023

Eletan Kultur Elkartea

Idazle eskola

10

5

5

10

10

10

10

10

10

80

10.580

EUG-2008Ad/0013

Elhuyar Fundazioa

Islada bildumaren digitalizazioa

10

5

10

10

5

7

7

10

10

74

2.041

EUG-2008Ah/0018

Elhuyar Fundazioa

CAF-Elhuyar sariak

8

10

7

10

10

7

10

10

10

82

7.609

EUG-2008Ak/0006

Elkargi, S.G.R.

Elkargi E.G.E.ren 208ko Bazkideen Batzar Nagusia

18

5

10

10

5

5

7

10

10

80

8.540

EUG-2008Aa/0092

Emakume Internazionalistak

Euskal Herriko IV. jardunaldi feministak (Itzulpengintza zerbitzua)

8

10

10

10

5

7

7

10

10

77

700

EUG-2008Ac/0011

Emun Koop. E.

Izenen izana - Kale bira erdal hiztunentzat

8

5

5

10

10

10

10

10

10

78

3.560

EUG-2008Ac/0010

Emun Koop. E.

Izenen izana - Kale bira bisitarientzat

8

5

5

10

10

10

10

10

10

78

8.520

EUG-2008Ad/0009

Estrata Liburuak, S.L.

Euskarara ekarriak II

8

5

10

10

5

7

10

10

10

75

8.250

EUG-2008Ad/0007

Estrata Liburuak, S.L.

Euskal Antzerkia

8

5

10

10

5

10

10

10

10

78

13.000

EUG-2008Ad/0006

Estrata Liburuak, S.L.

Eskualduna

10

5

10

10

5

7

7

10

10

74

17.400

EUG-2008Aa/0020

Euskal Editorea, S.L.

Euskal Herriko kostaldea ezagutuz

18

5

10

10

5

5

7

10

10

80

3.800

EUG-2008Aa/0019

Euskal Editorea, S.L.

Elikagaien sendatzeko ahalmena

18

5

10

10

5

5

7

10

10

80

4.200

EUG-2008Aa/0014

Euskal Herriko Bertsozale Elkartea

Udako mintzajolas proiektua

15

5

5

10

10

7

10

10

10

82

10.167

EUG-2008Aa/0027

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa-Aeie

Lagunarteko hizkera

8

5

7

10

10

7

7

10

10

74

4.895

EUG-2008Aa/0033

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa-Aeie

Altxorrak & lapurrak mahai-jolasa

10

10

2

10

10

10

7

10

10

79

5.060

EUG-2008Ae/0004

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa-Aeie

XV. Jardunaldiak

10

5

10

10

5

7

7

10

10

74

6.105

EUG-2008Aa/0034

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa-Aeie

Aisialdian euskararen erabilera areagotzeko egitasmoa

10

5

10

10

5

7

10

10

10

77

6.144

EUG-2008Ab/0019

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa-Aeie

Euskal Herriko XX. eskolarteko bertsolari txapelketaren finala

10

5

10

10

5

7

10

10

10

77

6.215

EUG-2008Aa/0032

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa-Aeie

Euskarazko joko eta materialen katalogoak

10

5

10

10

5

5

7

10

10

72

6.840

EUG-2008Ab/0018

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa-Aeie

Murgiltze astea

10

5

10

10

10

7

7

10

10

79

9.591

EUG-2008Aa/0026

Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa-Aeie

Euskaraz Bizi

13

5

10

10

5

5

7

10

10

75

18.769

EUG-2008Ah/0019

Euskal Kulturgintza, S.A.

Elkar Aretoa 2008

8

10

10

10

10

7

7

10

10

82

2.875

EUG-2008Ad/0011

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Ermuko ahozko ondarea 2008

8

10

10

5

5

7

7

10

10

72

875

EUG-2008An/0010

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Egin txokoa euskarari totxokoan

8

10

7

7

10

10

10

10

10

82

1.850

EUG-2008An/0011

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Sentiberatzea. Herriz herriko plangintza

8

5

10

10

10

10

10

10

10

83

2.575

EUG-2008An/0012

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Entitateak euskalduntzen

8

10

7

7

10

10

10

10

10

82

3.400

EUG-2008Ag/0005

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Familia transmisioa 2008

8

5

10

7

10

7

10

10

10

77

3.595

EUG-2008Aa/0069

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Jakitetik eragitera

8

5

10

10

5

7

10

10

10

75

3.960

EUG-2008Ac/0013

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Nafarroako mintzapraktika 2008

18

5

10

7

5

5

7

10

10

77

4.970

EUG-2008Aj/0009

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Gurean murgilduz 2008

8

5

7

7

7

7

10

10

10

71

5.607

EUG-2008Ah/0017

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Irakurri gozatu eta irakurri 2008

8

10

10

10

10

7

7

10

10

82

6.000

EUG-2008Aa/0065

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Bazterrak girotuz

10

5

10

7

10

7

10

10

10

79

7.266

EUG-2008Ah/0015

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Literaturaz blai 2008

8

10

10

7

10

7

10

10

10

82

9.005

EUG-2008Ab/0040

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Erabileran nola eragin 2008

10

5

5

7

10

10

10

10

10

77

9.899

EUG-2008Ae/0012

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

VIII. jardunaldiak: sormena hizkuntzaren ikuspegitik

10

5

7

10

10

10

10

10

10

82

12.375

EUG-2008Aa/0066

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Eskola-orduz kanpoko ekintzak 2008

8

5

10

7

10

7

10

10

10

77

15.511

EUG-2008Aa/0068

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Kultur guneak 2008

10

5

10

7

10

10

10

10

10

82

16.857

EUG-2008Aa/0064

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Jolastu eta gozatu 2008

8

10

10

7

5

7

10

10

10

77

17.400

EUG-2008Ah/0016

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Irakurguneak 2008

10

10

10

7

10

7

7

10

10

81

22.352

EUG-2008Ad/0019

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua

“Euskaraz bai” erakusketa ibiltaria

10

10

10

10

5

5

5

10

10

75

4.500

EUG-2008Aa/0098

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua

“Euskaraz bai” mahai jolasa

13

10

10

10

5

5

7

10

10

80

5.000

EUG-2008Ag/0006

Euskaraz Koop. Elkartea

Familia barnetegia

10

7

7

10

10

7

10

5

10

76

17.080

EUG-2008Aa/0035

Euskharan Kultur Elkartea

Euskararen erabilera aisialdian

10

10

10

5

5

7

7

10

10

74

1.820

EUG-2008An/0014

Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioa

Hiznet, Hizkuntza Plangintza graduondokoa

15

5

5

10

5

7

10

10

10

77

19.286

EUG-2008Aa/0084

Fundación EDE (Escuela Diocesana de Educadores-Bilbao)

Aisialdi hezigarrien bidez euskararen erabilera sustatzeko plana

13

5

10

10

5

7

7

10

10

77

8.901

EUG-2008Aa/0070

Fundación Legarra Etxebeste-La Salle

Izartxo aisialdi taldea

13

5

10

5

5

5

7

10

10

70

1.273

EUG-2008Aa/0094

Fundación Legarra Etxebeste-La Salle

Eskolaz kanpoko kirola eta jarduera fisikoa

20

5

7

5

5

5

7

10

10

74

1.455

EUG-2008Ak/0004

Fundación Manu Robles-Arangiz Institutua

Euskalgintza sindikalgintzan txertatu 2008

13

5

10

10

5

7

5

5

10

70

4.859

EUG-2008Ak/0002

Fundación Nuevas Claves Educativas

Presencia constante del euskera en el V Congreso FNCE

8

5

10

10

10

5

7

10

7

72

3.206

EUG-2008Ak/0005

Fundación para Formación Técnica Máquina Herramienta

30 + 10 mintegia

8

5

10

10

5

5

7

10

10

70

5.240

EUG-2008Am/0002

Gestionet Multimedia, S.L.

Europarrak lehiaketa 2008

13

5

10

10

5

5

7

10

10

75

6.672

EUG-2008Af/0001

Goiherriko Alfabetatze Euskalduntze Eskola Kultur Elkartea

Lazkao-txiki gogoan kulturaldia

8

10

5

7

5

7

10

10

10

72

1.333

EUG-2008Aa/0010

Ikas Kultur Elkartea

Kal(e)Art(e)

10

5

5

10

10

7

10

10

10

77

5.238

EUG-2008Aa/0011

Ikas Kultur Elkartea

Euskal udalekuak

18

5

7

10

5

7

7

10

10

79

7.400

EUG-2008Aa/0009

Ikas Kultur Elkartea

Gazte egonaldia 08

15

5

7

10

5

7

10

10

10

79

8.560

EUG-2008Aa/0003

Ikasge, Ikasbatuazeko Guraso Elkarteen Federazioa

Aixe aisialdia

15

5

10

10

5

5

5

10

10

75

11.660

EUG-2008Af/0007

Irujo Etxea Elkartea

Euskal kultura lau haizetara

8

10

5

10

5

7

7

10

10

72

2.843

EUG-2008Ab/0008

Iruñeko Komunikabideak, S.A.

Gaztemintza 08

15

5

5

5

10

5

7

10

10

72

4.845

EUG-2008Ae/0001

Iruñeko Komunikabideak, S.A.

Haztatuz

18

10

10

5

5

7

7

10

10

82

6.750

EUG-2008Af/0003

Iruñeko Komunikabideak, S.A.

Larreko 08

15

10

5

10

5

7

10

10

10

82

7.375

EUG-2008Ah/0005

Iruñeko Komunikabideak, S.A.

Papermintza 08

15

5

10

5

10

7

10

10

10

82

7.500

EUG-2008An/0002

Iruñeko Komunikabideak, S.A.

Zerbitzuko lanean

18

5

10

10

10

7

7

10

10

87

8.000

EUG-2008Aa/0050

Jardun Euskara Elkartea

Jolasleku ibiltaria

8

10

10

5

10

10

10

10

10

83

533

EUG-2008Ab/0027

Jardun Euskara Elkartea

Berriketan

10

7

5

5

10

5

10

10

10

72

561

EUG-2008Aa/0049

Jardun Euskara Elkartea

Begirale ikastaroa

10

5

5

7

10

7

10

10

10

74

671

EUG-2008Ah/0012

Jardun Euskara Elkartea

Amodiozko gutunen eta sms-en lehiaketa

8

10

5

10

10

7

10

10

10

80

1.052

EUG-2008Aa/0040

Karrikaluze Elkartea

Asteburuetan jolas, txango eta solas

8

10

10

7

5

5

7

10

10

72

11.181

EUG-2008Ab/0048

Kirikinoa Atseden Taldea

Kirikinoa atseden taldea

8

7

7

5

10

10

10

10

10

77

14.669

EUG-2008Aa/0091

Komunikazio Biziagoa, S.A.L.

“Mihiluze” mahai jolasaren edizio berritua

13

10

10

10

10

7

7

10

10

87

15.711

EUG-2008Ah/0022

Komunikazioa Eragin S.L.L.

Arteland arte gida-egutegia

10

5

10

10

5

5

7

10

10

72

2.475

EUG-2008Ah/0021

Komunikazioa Eragin S.L.L.

The Balde aldizkaria

15

5

10

10

5

5

5

10

10

75

17.975

EUG-2008Aa/0095

Luditoys Factory, S.L.

“Eguzki sistema” mahai jolasa

10

10

10

10

10

7

7

10

10

84

10.555

EUG-2008Aa/0096

Luditoys Factory, S.L.

“Antzinako zibilizazioak” mahai jolasa

10

10

10

10

10

7

7

10

10

84

11.536

EUG-2008Aa/0099

Mastaller, S.L.

Araba ikusmiran

8

5

5

10

10

10

10

10

10

78

3.480

EUG-2008Ag/0002

Mendebalde Euskal Kultur Elkartea

Euskaldunaren anekdotak II

10

7

5

10

7

5

7

10

10

71

570

EUG-2008Ag/0003

Mendebalde Euskal Kultur Elkartea

Tradizio bizia, atzorik etzira, batu eta zabaldu

8

7

10

10

7

5

7

10

10

74

686

EUG-2008Ad/0005

Mendebalde Euskal Kultur Elkartea

Euskalingua 12 eta 13

8

5

10

10

5

7

10

10

10

75

1.517

EUG-2008Ae/0010

Mendebalde Euskal Kultur Elkartea

XII jardunaldiak: atzorik etzira, tradizinoaren iraupena

10

5

5

5

5

10

10

10

10

70

5.949

EUG-2008Ab/0051

Nafarroako Bertsozale Elkartea

Bertsoberriz

8

5

10

10

10

5

7

10

10

75

12.202

EUG-2008Aa/0036

Nafarroako Ikastolen Elkartea, S. Coop.

Ikastolen 2008ko euskal joko-jolasen krosa

13

5

10

10

5

7

7

10

10

77

1.610

EUG-2008Aa/0037

Nafarroako Ikastolen Elkartea, S. Coop.

Euskaldunen arteko txirrindularitza orientazio martxa 2008

10

5

10

10

5

7

7

10

10

74

2.100

EUG-2008Ah/0008

Nafarroako Ikastolen Elkartea, S. Coop.

Juul kanpaina 2008

8

10

10

10

10

7

7

10

10

82

4.511

EUG-2008Ai/0001

Pil-Pilean Kultura Elkartea

Emakumea euskara eta euskal kulturaren garapenean

8

10

5

7

10

10

7

10

10

77

1.320

EUG-2008Ae/0011

Plateruena Durangoko Kafe Antzokia Kooperatiba Elkartea

Euskara, non zinen eta non zara

10

5

7

7

10

10

7

10

10

76

1.178

EUG-2008Ai/0002

Plateruena Durangoko Kafe Antzokia Kooperatiba Elkartea

Emakumeak gurean

10

10

7

7

10

10

7

5

10

76

1.338

EUG-2008Ah/0014

Plateruena Durangoko Kafe Antzokia Kooperatiba Elkartea

Literatur ekintzak 2008

10

10

10

7

5

7

7

5

10

71

3.735

EUG-2008Al/0004

Reporters Sans Frontieres R.S.F (Sección Española)

Informe anual de la libertad de prensa en el mundo 2008 en euskera

13

10

10

10

5

10

10

10

10

88

14.640

EUG-2008Aa/0004

Sagardun Partzuergoa

Sagargintza eta sagardogintza gidatxoak eta sagardoaren hiztegia

8

10

10

10

5

7

5

5

10

70

7.386

EUG-2008Aa/0088

Sortzen Ikasbatuaz

Muturra mutu

10

10

2

10

5

10

7

10

10

74

4.925

EUG-2008Ab/0049

Sortzen Ikasbatuaz

Euskaraz mintza

10

5

10

10

5

5

7

10

10

72

18.810

EUG-2008An/0008

Soziolinguistika Klusterra

Hizkuntza normalkuntzarako motibazioa. Egindakoaren bilketa lana

8

10

10

10

5

7

7

5

10

72

3.481

EUG-2008Ae/0005

Soziolinguistika Klusterra

Soziolinguistika Klusterraren I. Jardunaldia: Geroa bermatzeko, oraina ezagutu

8

5

7

10

5

10

7

10

10

72

4.365

EUG-2008Al/0002

Soziolinguistika Klusterra

Euskararen normalizazio kasu aurreratuak

8

5

5

10

10

7

10

10

10

75

5.669

EUG-2008Aa/0043

Soziolinguistika Klusterra

Soziolinguistika eskuliburua

8

5

5

10

5

7

10

10

10

70

9.311

EUG-2008Aa/0085

Suspergintza Elkartea

Ikasleentzako jardueren programa, aterpetxeetako egonaldiei buruzkoa

20

5

10

10

5

7

7

10

10

84

30.000

EUG-2008Aa/0023

Trolebu Kultura Elkartea

Euskara sustatzeko ekimena 2008

10

5

10

5

5

5

10

10

10

70

2.367

EUG-2008Ab/0059

Ttakun Kultur Elkartea

Gazteen Bilgunea

15

5

5

5

10

7

10

10

10

77

5.240

EUG-2008Aa/0097

Ttakun Kultur Elkartea

Jalgi Kafe-Antzokia

20

5

10

10

5

7

7

10

10

84

20.625

EUG-2008Ab/0058

Ttiki-ttaka Arabako Errioxako Euskaltzaleon Elkartea

Euskal begirale ikastaroa 2008

8

5

5

10

10

10

10

10

10

78

720

EUG-2008Ab/0057

Ttiki-ttaka Arabako Errioxako Euskaltzaleon Elkartea

Errioxa euskaraz buzti - mintzalagun proiektua

8

10

5

7

10

7

10

10

10

77

4.400

EUG-2008Ac/0016

Ttiki-ttaka Errioxako Euskaldunon Elkartea

Arabako Errioxako euskara eguna 2008

8

10

10

7

5

5

7

10

10

72

915

EUG-2008Al/0005

Universidad de Deusto

Erlijioen jakindurien bilduma

10

5

10

10

10

10

7

10

10

82

14.050

EUG-2008Ah/0020

Urdukala & Eginala Asociated, S.L.

Entzun urtekaria

15

10

10

10

10

7

7

10

10

89

5.416

EUG-2008Aa/0073

Urtxintxa Atsedenaldiko Eskola-Bizkaia

Euskal kantu-jolasen bilduma eta diska

10

10

6

10

5

7

7

10

10

75

4.815

EUG-2008Aj/0012

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Alea tita konba

10

5

7

7

7

7

7

10

10

70

2.250

EUG-2008Ab/0060

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Gazte hizkera ez formala

10

5

7

10

10

7

10

10

10

79

2.360

EUG-2008Ab/0061

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Igarkizun lehiaketa

10

5

10

10

5

7

10

10

10

77

2.360

EUG-2008Ab/0062

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Euskarazko piropoen lehiaketa

10

5

10

10

5

7

10

10

10

77

2.360

EUG-2008Ag/0008

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Gurasoekin jolasean

10

7

7

10

10

7

7

10

10

78

2.360

EUG-2008Ab/0063

Urtxintxa Eskola-Gipuzkoa

Piraten etxea (euskara egonaldiak)

20

5

10

10

5

7

10

10

10

87

18.000

EUG-2008Aj/0001

Uztarri Kultur Taldea

Irakasleen formazioa etorkinei begira

13

5

5

10

7

5

7

10

10

72

1.000

EUG-2008Ac/0005

Uztarri Kultur Taldea

Gurasoentzat eskolak

15

5

10

5

5

5

5

10

10

70

6.720

EUG-2008Ac/0004

Uztarri Kultur Taldea

Ume euskaltegiak

13

10

10

7

5

5

5

10

10

75

15.675

EUG-2008Ac/0003

Uztarri Kultur Taldea

Euskara barne ikastaroak

18

10

10

5

5

5

5

10

10

78

25.000

EUG-2008Aa/0015

Xedera Hitz Jokoak, S.L.

Luma hitz jokoak

10

5

10

10

10

7

10

10

10

82

25.000

EUG-2008Ae/0013

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Hitzorduka

8

10

10

10

5

5

7

10

10

75

1.650

EUG-2008Ab/0043

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Bertso eskola

15

5

7

7

10

5

7

10

10

76

1.800

EUG-2008Aa/0080

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Ino, ino badator bonbardina DVD

15

5

10

10

5

7

7

10

10

79

4.600

EUG-2008Aa/0076

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Gazteentzako jarduera tailerrak

13

10

5

10

5

7

7

10

10

77

4.800

EUG-2008Aa/0074

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Antzeztegia

15

5

5

7

5

7

7

10

10

71

5.700

EUG-2008Aa/0082

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Olgetan haur jaia

10

5

10

10

5

7

10

10

10

77

6.800

EUG-2008Aa/0083

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Ino, ino badator bonbardino antzezlana

18

5

10

10

5

7

7

10

10

82

10.500

EUG-2008Aa/0038

Zintzo-Mintzo Kultur Elkartea

Bertso eskola

8

5

5

10

5

7

10

10

10

70

684

EUG-2008Aa/0039

Zintzo-Mintzo Kultur Elkartea

Gaztetxoen asteburuak euskaraz

8

5

7

5

10

5

10

10

10

70

1.602

III. ERANSKINA / ANEXO III

70 PUNTUTIK BEHERA LORTU DITUZTEN EGITASMOAK / PROYECTOS QUE HAN OBTENIDO MENOS DE 70 PUNTOS

						

Espediente-zk.

N.º expediente

Eskatzailea

Entidad solicitante

Egitasmoa

Proyecto

Lortutako Puntuak irizpideka emanda

Puntuación obtenida en base a criterios

A

B

C

Puntuak guztira

Total puntos

EUG-2008Aa/0022

Apa-Gurasoak Deustuko Ikastola

Udako tailerrak 2008

10

5

5

5

5

5

7

5

10

57

EUG-2008Ab/0021

Ardatz Kultur Elkartea

Asteburuko barnetegiak

10

7

7

5

5

5

7

5

10

61

EUG-2008Ae/0014

Arrasate Euskaldun Dezagun

Euskararen inguruko gogoeta saioak: hitzaldi zikloa eta nazioarteko jardunaldiak

8

5

7

5

5

10

7

10

10

67

EUG-2008Ab/0036

Artez Euskara Zerbitzua Koop. Elkartea

Bidai agenda

15

5

7

10

5

5

7

5

10

69

EUG-2008Ab/0038

Artez Euskara Zerbitzua Koop. Elkartea

Bidai bitakora

13

5

7

10

5

5

7

5

10

67

EUG-2008Ag/0004

Artez Euskara Zerbitzua Koop. Elkartea

Haurtzaindegi agenda

10

7

10

10

5

5

7

5

10

69

EUG-2008Aj/0008

Artez Euskara Zerbitzua Koop. Elkartea

Etorkinei euskara hurbilduz

15

5

10

5

3

7

7

5

10

67

EUG-2008An/0009

Artez Euskara Zerbitzua Koop. Elkartea

Lanean eta elkarteetan euskaraz

13

5

10

10

5

5

5

5

10

68

EUG-2008Aj/0004

Asociación Cultural Jesús María de Leizaola Kultur Elkartea

IV Batu Egitasmoa

8

5

5

5

3

5

7

10

10

58

EUG-2008Aa/0093

Asociación Cultural Los Pajareros

Lautadako udaberri jaialdia

8

5

0

10

5

0

0

5

5

38

EUG-2008Ab/0030

Asociación Garean

Garenon artean

8

7

10

5

10

7

7

5

10

69

EUG-2008Ab/0031

Asociación Garean

Garean eguna

8

7

7

5

5

7

7

5

10

61

EUG-2008Aj/0006

Asociación Garean

Euskara etorkinei hurbilduz

8

5

10

5

7

5

5

5

10

60

EUG-2008Ab/0056

Asociación Manuel Larramendi Kultur Bazkuna

Beterriko I bertsolari txapelketa

8

5

7

5

5

5

5

10

10

60

EUG-2008Aj/0003

Asociación Zubietxe de reinserción de personas drogodependientes y con dificultades de reinserción

Euskal hizkuntza eta kultura

8

5

5

5

3

5

7

10

10

58

EUG-2008Ab/0024

Baterako Euskaltegiak Aie

Errekonozimendu ekitaldia

8

5

5

5

5

5

7

5

10

55

EUG-2008Ab/0033

Bilbo Zaharra Euskaltegia Sozietate Kooperatiboa

Gerra osteko poesia

10

5

5

5

5

7

7

5

10

59

EUG-2008Aa/0067

Bitart New Media, S.L.

Ikas jolastera!

15

10

2

10

5

7

7

5

5

66

EUG-2008Ab/0037

Dindaia Fundazioa

Galtzagorrien jolas txokoa: euskarazko ludoteka

8

7

7

5

5

7

7

5

10

61

EUG-2008Ab/0054

Donostia Ospitalean Euskararen Erabilera Sustatzeko Joanes Etxeberri-Jee Elkartea

“Ospitalean ere lehen hitza euskaraz” leloa duen panela

8

7

5

5

10

7

10

10

7

69

EUG-2008Af/0011

Ekin Emakumeak AED Elkartea

Ekin Emakumeak Elkartearen XV. urteurrena

8

10

10

5

5

5

7

5

7

62

EUG-2008Aa/0055

Elorrioko Txintxirri Ikastola Elk. Koop.

Txintxarri ikastolako kultura taldea

10

5

5

5

5

5

7

10

10

62

EUG-2008Ab/0039

Emun Koop. E.

Izenen izana - Kale Bira euskal hiztunentzat

8

5

5

5

5

10

7

10

10

65

EUG-2008Ad/0010

Emun Koop. E.

Izenen izana - Kale bira antzeztua

8

10

5

5

5

7

7

10

10

67

EUG-2008Ab/0022

Euskal Idazleen Elkartea

II. poesia jaialdia

8

5

7

5

5

5

7

5

10

57

EUG-2008Ae/0009

Euskal Idazleen Elkartea

Finlandiar eta euskal idazleen topaketak

8

5

10

5

5

10

7

5

10

65

EUG-2008Af/0005

Euskal Idazleen Elkartea

Gaikako mintegiak euskaraz: literatura espezializatua

8

5

5

10

5

5

7

10

10

65

EUG-2008Af/0006

Euskal Idazleen Elkartea

Idazle gazteen topaketa

8

5

5

10

5

7

7

10

10

67

EUG-2008Af/0009

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Eskerrak zuri

8

10

5

5

5

5

7

10

10

65

EUG-2008Al/0003

Euskara Elkarteen Federazioa (Topagunea)

Komuniazio plana 2008

8

5

5

5

5

5

5

5

10

53

EUG-2008Aa/0045

Gaztelupeko Hotsak, S.L.

GH2

10

5

10

10

5

5

7

5

10

67

EUG-2008Aa/0046

Gaztelupeko Hotsak, S.L.

GH3

8

5

10

7

5

5

7

5

10

62

EUG-2008Aa/0021

Globalkultura Elkartea

Herria irakurtzeko artea

10

5

10

10

10

7

7

5

5

69

EUG-2008Aa/0012

Ikas Kultur Elkartea

Aisialdirako material sorkuntza

8

5

5

10

5

5

7

5

10

60

EUG-2008Aa/0013

Ikas Kultur Elkartea

Aisialdiko zuzendarientzako material sorkuntza

8

5

5

10

5

5

7

5

10

60

EUG-2008Ab/0007

Iruñeko Komunikabideak, S.A.

Xingulu Mangulu 08

13

5

5

5

5

5

7

10

10

65

EUG-2008Aa/0048

Jardun Euskara Elkartea

Kultur emanaldiak

8

5

7

5

5

5

7

10

10

62

EUG-2008Aa/0051

Jardun Euskara Elkartea

Hitzaldiak

8

5

5

5

5

7

7

10

10

62

EUG-2008Aa/0052

Jardun Euskara Elkartea

Ikastaroak

8

5

5

5

5

5

7

10

10

60

EUG-2008Aa/0053

Jardun Euskara Elkartea

Trikiti eskola

10

5

5

5

5

5

7

10

10

62

EUG-2008Aa/0054

Jardun Euskara Elkartea

Txapligu eta txiskrilabi taldeak

8

5

7

5

5

5

7

10

10

62

EUG-2008Ab/0028

Jardun Euskara Elkartea

Antxintxika programa

8

5

5

5

5

5

7

5

10

55

EUG-2008Ab/0029

Jardun Euskara Elkartea

Euskara errefortzuak

8

7

5

5

10

5

7

5

10

62

EUG-2008Ab/0003

Karrikiri Elkartea

Zerbitzu errolda

10

5

5

5

5

5

5

10

7

57

EUG-2008Ab/0004

Karrikiri Elkartea

Pisukide

10

5

5

5

5

5

5

10

7

57

EUG-2008Ab/0005

Karrikiri Elkartea

Lan poltsa

10

5

7

5

5

5

5

10

7

59

EUG-2008Ab/0015

Kima euskara Taldea

Lagunarteko hizkerarekin jolasean topaketa

8

5

5

5

5

5

7

10

7

57

EUG-2008Aa/0042

Pil-Pilean Kultura Elkartea

Soraluzen gazteek euskaraz

8

5

7

5

5

5

7

10

10

62

EUG-2008Ab/0020

Pil-Pilean Kultura Elkartea

Soraluzen euskaraz

8

7

7

5

5

5

7

5

10

59

EUG-2008Ad/0003

Pil-Pilean Kultura Elkartea

Pil-Pilean aldizkariaren digitalizazioa (1996-2007) eta zabalpena

8

10

5

5

5

5

7

10

10

65

EUG-2008Aj/0007

Plateruena Durangoko Kafe Antzokia Kooperatiba Elkartea

Etorkinak euskarara

10

5

5

5

3

5

7

10

10

60

EUG-2008Ak/0003

Plateruena Durangoko Kafe Antzokia Kooperatiba Elkartea

Euskaraz ere bai

13

10

5

10

5

5

5

5

10

68

EUG-2008Ac/0014

Sagardun Partzuergoa

Aita, ama zein dugu ... sagardoetxean?

8

5

5

5

5

10

7

5

7

57

EUG-2008Ab/0047

San Benito Ikastola

Lazkaoko haur etorkinengan euskara indartzeko proiektua

13

10

5

5

5

5

5

5

7

60

EUG-2008Aa/0047

Soziolinguistika Klusterra

Esparru desberdinetan erabilera aztertzeko metodologiak bildu eta bateratu

8

5

5

10

5

7

7

5

10

62

EUG-2008An/0006

Soziolinguistika Klusterra

Soziolinguistika teorikoa egitasmoa: Hausnartu

8

5

10

10

5

5

7

5

10

65

EUG-2008An/0007

Soziolinguistika Klusterra

Haur eta gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa

8

5

5

10

5

5

7

5

10

60

EUG-2008An/0005

Ulibarri Euskaltegia Elk. Koop.

Kooperatiben jarduerarako gidaliburua

10

5

10

10

5

5

7

10

7

69

EUG-2008Ad/0012

Umeak Hezitzeko Basauriko Xibiri

Baserri hiztegia: tresnak. Lan koadernoa

13

10

10

5

5

7

7

5

5

67

EUG-2008Aa/0072

Urtxintxa Atsedenaldiko Eskola-Bizkaia

Euskara sustatzeko jarduerak Begirale Topaketetan

8

5

7

5

5

5

10

10

10

65

EUG-2008Aj/0010

Urtxintxa Atsedenaldiko Eskola-Bizkaia

Etorkinak euskarara eta euskal kulturara hurbiltzeko materiala

10

5

7

5

3

7

7

10

10

64

EUG-2008Aa/0002

Usabalgo Laskorain Ikastola Elkarte Kooperatiboa

Goza bizi euskaraz

15

5

10

7

5

5

7

5

10

69

EUG-2008Ab/0009

Uztarri Kultur Taldea

Euskararen aldeko sentiberatze ekintzak

13

7

5

5

5

5

7

10

10

67

EUG-2008Aj/0002

Uztarri Kultur Taldea

Etorkinak eta euskara

13

5

5

7

3

5

7

10

10

65

EUG-2008Aa/0075

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Gazte antzerki topaketak

10

5

10

10

5

0

0

10

10

60

EUG-2008Aa/0077

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Haur musika topaketak

10

5

10

10

5

0

0

10

10

60

EUG-2008Aa/0078

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Musika eskola

18

5

10

10

5

0

0

10

10

68

EUG-2008Aa/0079

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Gazte musika topaketak

8

5

10

10

5

0

0

10

10

58

EUG-2008Aa/0081

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Haur antzerki topaketak

10

5

10

10

5

0

0

10

10

60

EUG-2008Ab/0041

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Bertso emanaldiak

10

5

7

5

5

5

7

10

10

64

EUG-2008Ab/0042

Zenbat Gara Kultur Elkartea

Kultur jai eta ospakizunak

8

5

5

5

5

5

7

10

10

60


Azterketa dokumentala