Logo Euskadi.eus
Hizkuntza

EAEko kultura-arloko enpresen, enpleguaren eta lan-merkatuaren analisia (2019)

Atala

Kulturaren eta sormenaren arlokotzat jotzen diren jarduera ekonomikoak eta lanbideak aldez aurretik aukeratuta, zeinen perimetroa urte hauetan zehar definitu eta zabaldu den, EAEko kultura- eta sormen-industriaren (KSI) sektoreko enpresa-sarearen eta lan-merkatuaren ustiapen espezifikoak egin dira. Datuak Eustaten eta Lanbideren direktorioetakoak eta erregistroetakoak dira. Gainera, beste autonomia-erkidego batzuekiko alderaketak egiten dira Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministeriotik hartu diren datuak erabiliz, BAIren ustiapen espezifiko baten bitartez.

Txostenaren lehen zatian enpresa-sarearen, enpleguaren eta lan-merkatuaren azken urteotako alderdi garrantzitsuenak nabarmendu dira. Bigarren zatian, berriz, estatistika-taula xehatuak daude, irakurleak datuak zehatz-mehatz ikusi ahal izan ditzan. Azkenik, emaitzak azaltzen dituzten ohar metodologikoak daude txostenaren amaieran.

EAEko kultura-arloko enpresen, enpleguaren eta lan-merkatuaren analisia (2019) [pdf, 2,5 MB]

Aurreko edizioak: