Logo Euskadi.eus
Idioma

Museoak eta Bildumak. Estatistika-txostena 2002

Atala

Lortutako informazioari esker, aipatutako ekipamenduei buruzko datu esanguratsuak eskuratu dira eta, datu horietatik abiatuta landu da aipatutako txostena; helburu nagusia ikuspegi orokorra eta garatutako jarduerak ezagutzera ematea da ægizartean eta horien kudeaketaz eta funtzionamenduaz arduratzen diren erakundeen arteanæ eta museoen gaineko politika behar den bezala garatzeko datu erabilgarriak eskaintzea.

Txosten honetan museoen adierazle eta eskaintzari buruzko informazioaren azterketa egiten da eta azpiegiturak deskribatu eta jarduerei eta bisitari-kopuruari eta langi leen ezaugarriei buruzko datuak ematen dira, eta horietatik abiatuta, gizartearen zerbitzura jartzen den kultur eskaintzan museoek eta bildumek benetan duten eragina edo funtzioa ezagutzea ahalbidetzen da.

Museoak eta Bildumak. Estatistika-txostena 2002 [pdf, 3,2 MB]