Idioma

Kulturaren eta pobreziaren arteko erlazioaren inguruan

Portada

Asko aztertu da (eta aztertzen ari da) gizabanakoen gizarte-jatorriak kulturaren kontsumoari nola eragiten dion. Noranzko bakarrean ikertu izan da batez ere, kulturaren kontsumoaren faktore argigarritzat gizarte-jatorria hartuz. Kulturaren kontsumoak gizarte-desparekotasuna eragiteko duen ahalmenaren inguruan ez da horrenbeste ikertu.

Eta are gutxiago kultur ekoizpenaren inguruan, ez du-eta apenas agenda politikoaren edo akademiaren arretarik jaso.

Gizartearen esku-hartzeari buruzko zenbait esperientzia jakinetan, kultura-alorreko parte-hartzea gizarte-gaiak jorratzeko tresnatzat jo izan da. Haatik, egindako ikerketa ez da sistematikoa izan. Hala, ebidentzia badagoela dirudien arren, kultura-alorreko parte-hartzearen eta gizarte-desparekotasunaren arteko erlazioari buruzko jakintza ez da batere zehatza edo argigarria oraindik ere.

Horiek horrela, pobreziaren gaiari ez ezik, kultura-alorreko parte-hartzearen gaiari ere helduko diogu (orobat, ekoizpen profesionala ere jorratuko dugu); azkenik, bien arteko erlazioari ere sakon helduko diogu. Elementu guztien arteko erlazioa zein den jakiten lagunduko digu horrek guztiak.

Gaiaz dakiguna kontuan izanik hastapenetan gaudela aintzat hartuta, funtsean, helburua da gizarte-desparekotasunaren eta kultura-alorreko parte-hartzearen arteko lotura kontzeptualki funtsatzea.