Hezkuntza Saila

Lanbide Heziketako Goi-Mailako Heziketa-Zikloetarako Lan Esperientziako Justifikazioa

Goi-Mailako Zikloetarako sarrera-probaren Berariazko atala egitetik salbuestea eskatzeko, agiri hauek aurkeztu behar dira:


 Langile soldatadunek:

 • Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatutako mutualitatearen ziurtagiria. Ziurtagiri horretan datu hauek zehaztu behar dira: enpresaren izena, lan-kategoria (kotizazio taldea) eta kontratazioa-aldia.

 • Lan-kontratua edo lan egin duen enpresaren ziurtagiria. Ziurtagiri horretan, datu hauek agertu beharko dira: kontratuaren iraupena, egindako jarduera eta jarduera hori egiten emandako denbora.


 Langile autonomoek edo norberaren konturako langileek

 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzan dagokion erregimen berezian alta egindako aldiena. Horrez gain, garatutako jardueraren deskribapena eta jarduera hori egin duen denbora-tartea.


 Borondatezko langileek edo bekadunek

 • Laguntza eman dioten erakundearen ziurtagiria. Bertan, hauek jasoko dira zehazki: zer jarduerak eta funtzio egin dituzten, zer urtetan egin dituzten eta guztira zenbat ordu eskaini dituzten.