Hezkuntza Saila

TEKNIKARI ETA GOI-TEKNIKARI TITULUAK ESKURATZEKO PROBA LIBREAK

Gau egun gure Erkidegoan Lanbide Heziketako hainbat titulu Hezkuntzako Lege Organikoan (LOE) dute babes; beste batzuek, berriz, LOGSEk babesten ditu. Eta azken hauen artean bereizi behar ditugu aurrez aurre eskainitako tituluak eta iraungitzeko bidean daudenak

LOE Tituluak

Aldez aurretik matrikulatuta egon diren eta aurrez aurreko erregimeneko deialdi-kopurua agortu duten ikasleentzat dira proba hauek. Horretaz gain baldintza akademikoak eta adinari dagozkionak bete beharko dituzte

Proba libreetarako LOE titulu-zerrenda

Aurrez aurre eskainitako LOGSE tituluak

Aldez aurretik matrikulatuta egon diren ikasleentzat dira proba hauek, edo, bestela, aldez aurretik titulua lortzeko probetara aurkeztu direnentzat. Horretaz gain baldintza akademikoak eta adinari dagozkionak bete beharko dituzte

Aurrez aurre eskainitako LOGSE tituluak

Iraungitzeko bidean dauden LOGSE tituluak

Titulu hauek aurki desagertu egingo dira. Deialdi hau azken edo azken aurreko aukera izan ahal da proba libreetara aurkezteko titulua lortzeko. Aurrez aurre eskainitako LOGSE titulua lortzeko baldintza berberak dira aplikatzekoak kasu honetan

Azken deialdi librea geratzen deneko LOGSEko tituluak

Azken bi deialdi libre geratzen direneko LOGSEko tituluak

Azken eguneratzea: 2015/11/12