Hezkuntza Saila

Lekualdatze-lehiaketa


Hezkuntzako ikuskarien eta Hezkuntza administrazioaren zerbitzura diharduten ikuskarien kidegoak


2018-2019ko deialdia

  • Agindua, 2018ko urriaren 22koa, zeinaren bidez iragartzen baita Hezkuntza Administrazioaren zerbitzura dauden ikuskatzaileen kidegoko funtzionarioen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Hezkuntzako ikuskatzaileen kidegoko funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze-lehiaketarako deialdia. (EHAA, 2018-10-31)
  • Eskaerak eta merezimenduen aurkezteko epea: 2018ko azaroaren 6tik 27ra, biak barne.
  • Eskabide-orria
  • Batzorde barematzaileko partaideen zozketaren iragarkia
  • Balorazio batzordeko partaideen izendapena