Segurtasun Saila

Konpartitu

Eusko Legebiltzarra 2016. Hautaezintasunak eta Bateraezintasunak.

Hautaezintasunak eta bateraezintasunak

A.- Hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren arlo publikoan

KARGU EDO ENPLEGU MOTA(1) Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarra Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria / Hautaezina HLEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria / Bateraezina
1. Lehendakaria. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 a) artikulua Jaurlaritzari buruzko Legea, 32.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu publikodunen jokabide-kodea arautzekoa, 16.1 artikulua (2)
2. Sailburua. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 a) artikulua Jaurlaritzari buruzko Legea, 32.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzekoa, 16.1 artikulua (2)
3. Sailburuordea eta idazkari nagusia. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua Jaurlaritzari buruzko Legea, 32.1 artikulua
ELHL, 5.1 artikulua
4. Zuzendaria. Euskadiko kanpo-ordezkariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua Jaurlaritzari buruzko Legea, 32.1 artikulua
ELHL, 5.1 artikulua
5. Zuzendariordea. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
6. Lurralde-ordezkaria. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
7. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko izendapen askeko karguak edo haien parekoak, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatuak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
8. Aholkulariak, aldi baterako langileak edo konfiantzazkoak (3) Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzekoa, 2. eta 16.3 artikuluak (2)
9. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Eusko Jaurlaritzaren mendeko erakunde autonomiadunetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (*) Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
10. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko sozietate publikoetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (**) Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
11. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (***). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
12. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko fundazioetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (****) Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
13. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko partzuergoetako (berezko nortasun juridikoa) kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (*****) . Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
14. Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko zuzenbide pribatuko sozietate publikoetako edo erakunde instituzionaletako administrazio-kontseiluetako kontseilariak, baldin eta zuzendaritza-, erabaki- edo betearazpen-funtziorik ez badute. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5. artikulua
15. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakaria, lehendakariordea eta bokalak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
16. EAEko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoko titularra. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
17. Datuak Babesteko Euskal Bulegoko Zuzendaritzako titularra. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
18. Ertzaintza (zerbitzu aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
19. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako ikasleak. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.2 a) artikulua
20. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko edozein kargu. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.2 a) 1 artikulua
21. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Lan Harremanetarako Kontseiluko beste edozein kargu. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.2 a) 1 artikulua
22. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluko (lehen Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua) zein EAEko Kooperatiben Kontseilu Goreneko edozein kargu.
 
Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.2 a) 1 artikulua
23. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko lehendakaria eta bokalak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
24. Batzorde Arbitraleko lehendakaria (EAEANeko lehendakariaren berezko kargua). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
25. Batzorde Arbitraleko bokalak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
26. Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeko lehendakaria, bokalak eta idazkaria Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 f) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
27. Euskal Administrazio Publikoaren, erakunde autonomiadunen, aholkularitza-organismoen, sozietate publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, fundazioen eta partzuergo publikoen zerbitzura dauden langileak. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko 7/2007 Legearen 87.1 artikulua.
28. Legebiltzarreko Administrazioaren zerbitzura dauden langileak. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko 7/2007 Legearen 87.1 artikulua.
29. Arartekoa edo Arartekoaren ondokoa. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
30. EITBko zuzendari nagusia Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 4 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
31. EITBko sozietate publikoetako zuzendariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 4 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
32. EITBko sozietate publikoetan organikoki dauden komunikabideetako zuzendariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 4 artikulua ELHL, 5.1 artikulua

(*) Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiadunak: esaterako, HABE, IVAP, EUSTAT, Emakunde, Osalan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, Lanbide, Kontsumoko Euskal Institutua, Lehiaren Euskal Agintaritza eta Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua.

(**) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko sozietate publikoak: esaterako, SPRI, S.A.; Sprilur, S.A.; Euskotren, S.A.; Euskotrenbideak, S.A.; EJIE, S.A.; IHOBE, S.A.; VISESA; Basquetour, S.A.; Neiker, S.A.; Parque Tecnológico, S.A.; Osatek, S.A.; Orquesta de Euskadi,S.A.; Itelazpi, S.A.; Alokabide,S.A.; Sociedad de Hidrocarburos, S.A.; Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa; Euskadiko Kirol Portua, S.A.).

(***) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko erakunde publikoak: esaterako, Osakidetza; URA; Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia; EVE; Euskal Trenbide Sarea; Finantzen Euskal Institutua; Unibasq; Etxepare, Euskal Institutua).

(****) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko fundazioak: esaterako, HAZI; Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunareko Euskal Fundazioa; Musikene, Euskadi Kirola F.; B+I+O Euskal Fundazioa).

(*****) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko partzuergoak: esaterako, Haurreskolak; Bizkaiko Garraio Partzuergoa; Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza; Pirinioetako Lan Elkartea, Miramar Jauregia Partzuergoa; Bizkaiko Hezkuntzarako eta Okupazio Prestakuntzarako Partzuergoa, Gipuzkoako Hezkuntzarako eta Okupazio Prestakuntzarako Partzuergoa).

B.- Foru- eta Toki-Administrazioko sektore publikoko hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

 KARGU- EDO ENPLEGU-MOTAForu- eta toki-administrazioa Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria / Bateraezina
1. Diputatu nagusia edo foru-diputatua Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5. artikulua
2. Lehendakaria, zuzendari nagusia, gerentea edo kargu horien parekoa den edozein kargu foru-erakunde publiko enpresarialetan, zuzenbide pribatuko foru-erakunde publikoetan, Foru Administrazioko (*) merkataritza-sozietateetan eta merkataritzako foru-sozietateetan zein foru-erakunde autonomiadunetan (**). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 e) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
3. Hiru lurralde historikoetako foru-administrazioko zuzendari nagusiak edo haien pareko kargudunak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 e) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
4. Alkatea, alkateordea, zinegotzia Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5. artikulua
5. EAEko udaletako idazkaria edo kontu-hartzailea. Hautaezina (5) Bateraezina ELHL, 4.3 f) artikulua ELHL, 5. artikulua
6. Lehendakaritzako titularrak, zuzendari nagusiak, gerentziak edo haien pareko kargudunak tokiko erakunde autonomiadunetan, tokiko kapital publikoko merkataritza-sozietateetan, tokiko erakunde publiko enpresarialetan edo haiek partaidetza handiena dutenetan. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 e) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
7. Diputatu nagusia, foru-diputatua, alkatea edo zinegotzia, baldin eta erakunde horiek jatorriz ELHLko 4.3 e) 1 eta 2 artikuluetan aipatzen diren organismo, erakunde edo sozietatetako kideak baitira. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3.3 artikulua ELHL, 5. artikulua
8. Bake-epailea, egoera aktiboan, eta ordezkoak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 1 artikulua
HBZren erabakiak, 1987-05-05ekoak
ELHL, 5.1 artikulua
9. Tokiko polizia-agentea, egoera aktiboan, erreserba aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
10. Tokiko polizia-agentea, eszedentzia-egoeran. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 g) artikulua
HBZren erabakia, 2002-04-24koa
ELHL, 5. artikulua
11. Bake-epaitegiko idazkaria. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) 1 artikulua ELHL, 5. artikulua

 

(*) Merkataritzako foru-sozietate publikoak: Arabako FA (esaterako, Arabako Lanak: Araba, Garapen Agentzia; Arabat, Arabako Bideak; Arabako Kalkulu Gunea; Bizkaiko FA (esaterako, Lantik, Garbiker, Azpiegitura, Interbiak, Aparkabisa, Beaz, Basalan, Euskalduna, Zugaztel, Seed Capital); eta Gipuzkoako FA (esaterako, Bidegi, Etorlur, Itten, Izfe-Sociedad Foral de Servicios Informáticos S.A.).

(**) Foru-erakunde autonomoak: Arabako FA (esaterako, Gizarte Ongizaterako Foru Institutua; Gazteriaren Foru Erakundea); Bizkaiko FA (esaterako, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea) eta Gipuzkoako FA (esaterako, Uliazpi Fundazioa eta Kabia).

C.- Estatuko eta beste Autonomia-Erkidego batzuetako Sektore Publikoko hautaezintasun garrantzitsuenak

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTAEstatukoa / beste autonomia-erkidego batzuetakoa Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN Bateragarria / Bateraezina
1. Gobernuko presidentea, ministroa edo Estatuko Administrazio Orokorreko idazkaria. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
2. Ministerioko sailetako idazkariordeak, idazkariak eta zuzendari nagusiak eta Administrazio Zentraleko izendapen askeko edozein kargudun.  Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
3. Presidentea, zuzendariak, idazkari orokorrak eta izendapen askeko edozein kargudun, baldin eta aurrekoen pareko funtzio betearazle betetzen baditu Estatuaren arlo publikoko zuzenbide publikoko erakundeetan, erakunde autonomiadunetan, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan edo Estatuko sozietate publikoetan edo Estatuaren zeharkako edo zuzeneko partaidetza duten sozietateetan. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
4. Atzerriko estatu edo nazioarteko organismo baten aurrean kreditatutako misio-buruak, egoiliar-izaera dutenak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
5. Espainiako Bankuko gobernadorea eta gobernadoreordea. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
6. Kreditu Institutu Ofizialeko eta gainerako kreditu-erakunde ofizialetako lehendakariak eta zuzendariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
7. Segurtasun Nuklearreko Kontseilu Nagusiko lehendakaria, kontseilariak eta idazkari nagusia Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
8. Konstituzio Auzitegiko burua edo magistratua; Estatu Kontseiluko eta Estatuko Kontuen Epaitegiko presidentea edo kontseilaria; edo 131.2 artikuluan aipatzen den Kontseiluko presidentea edo kontseilaria Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 4 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
9. Hauteskunde batzorde zentraleko, autonomia-erkidegoko, lurralde historikoko eta eskualdeko batzordeetako presidenteak, bokalak eta idazkariak Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 f) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
10. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidente edo bokala, eta egoera aktiboan dagoen epaile magistratua edo fiskala. Estatuko fiskal nagusia Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
11. Egoera aktiboan edo erreserba aktiboko egoeran dauden militarrak Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
12. Estatuko segurtasun-indarretako eta -gorputzetako kideak, egoera aktiboan, erreserba aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
13. Herriaren Defendatzailea eta haren ondokoak Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 5 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
14. Gobernuaren ordezkariak eta ordezkariordeak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
15. Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzietako ordezkariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 eta 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
16. Gobernuaren ordezkaritzetako eta ordezkariordetzetako idazkari nagusiak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
17. RTVE korporazioko lurralde-ordezkariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
18. Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileen organo periferikoetako presidenteak eta zuzendariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
19. Presidentea, zuzendaria, haien pareko kargua edo gobernuko ordezkaria lurralde-eskumen mugatua duten erakunde autonomiadunetan (esaterako, Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakaria). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
20. Bilboko eta Pasaiako portu-agintaritzetako presidentea. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) artikulua
2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 24.1 artikulua, Estatuko Portuei buruzko Legearen testu bateginekoa.
HBZren Erabakia, 2015-12-15ekoa
ELHL, 5.1 artikulua
21. Bilboko edo Pasaiako Portuko Agintzaritzako Kontseiluko bokala, funtzio betearazpenik gabe. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
22. Bilboko edo Pasaiako portu-agintaritzetako zuzendaria. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua
HBZren Erabakia, 2016-01-04koa
ELHL, 5.1 artikulua
23. Bilboko edo Pasaiako portuetako obra-batzordeetako zuzendaria Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua
HBZren erabakiaren c) atala; 1987-04-03koa.
ELHL, 5.1 artikulua
24. Beste autonomia-erkidego batzuetako gobernu-kontseiluetako kideak edo izendapen askeko kargudunak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 c) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
25. Bete autonomia-erkidego batzuetan izendatu dituzten transferentzia eta balorazioetako batzorde mistoetako bokalak. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) eta c) artikulua
HBZren erabakia, 1986-05-12koa
ELHL, 5 artikulua
26. Justizia-administrazioko ofizialak eta agenteak. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 b) 4 artikulua ELHL, 5 artikulua
27. Estatu-esparrutik beherako lurralde-mugapenetan ministerio bakoitzaren maila goreneko eginkizunak dituen pertsona. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
28. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko (MLBN) presidentea, kontseilariak, titularrak eta zuzendari nagusiak. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) artikulua ELHL, 5 artikulua
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari buruzko 3/2013 Legearen 22. eta 25. artikuluak.

 

D.- Hauteskunde-karguekin lotutako hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

HAUTETSI-MOTA Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN Bateragarria / Bateraezina
1. Europako Legebiltzarreko parlamentaria Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 d) artikulua ELHL, 5. 2. c) artikulua
2. Senataria. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 b) artikulua ELHL, 5. 2. b) artikulua
3. Diputatuen Kongresuko diputatua Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) artikulua ELHL, 5. 2. b) artikulua
4. Beste autonomia-erkidego bateko legebiltzarkidea Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 c) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
5. EAEko senataria Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3.a) artikulua
4/1981 Legearen 2.1 eta 2. artikuluak (Euskadiren izeneko Senatarien Izendapenaz)
4/1981 Legearen 2.3 artikulua (Euskadiren izeneko Senatarien Izendapenaz)
6. Alkatea, alkateordea, zinegotzia. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5 artikulua
7. Tokiko erakunde txikietako auzo-alkatea edo auzo-batzordeko bokala. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5 artikulua
8. EAEko lurralde historikoetako batzar nagusietako kidea. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5 artikulua

 

E.- Zigor-arloarekin lotutako hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

ZIGOR-ARLOA Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN Bateragarria / Bateraezina
1. Askatasunaz gabetzeko zigorra jasotzeko epai irmo bidez kondenatuak, zigorrak iraun bitartean. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3.7 a) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
2. Asaldatze- edo terrorismo-delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, epaian ezartzen bada Eusko legebiltzarkide hautatua izateko desgaikuntza-zigorra edo kargu publikoa betetzen eteteko agindua. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3.7 b) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
HBZren erabakia, 2016-02-03koa
3. Administrazio publikoaren aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, epaian ezartzen bada Eusko legebiltzarkide hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo kargu publikoa betetzen eteteko agindua (esaterako, ustelkeria delituengatik kondenatuak). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3.7 b) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
HBZren erabakia, 2016-02-03koa
4. Estatuko erakundeen aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, epaian ezartzen bada Eusko legebiltzarkide hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo kargu publikoa betetzen eteteko agindua. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3.7 b) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
HBZren erabakia, 2016-02-03koa

 

NOTAS:

  • (3) Aholkulari-kargua aldi baterako langiletzat hartzen da, eta ez izendapen askekotzat, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 3. c) eta 96. artikuluen eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 12. artikuluaren arabera.

ABREVIATURAS:

 • Azpiegitura: Obra Publiko, Azpiegitura eta Ekipamenduetako Foru Sozietatea.
 • BIDEGI: Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia.
 • EA: Autonomia-erkidegoa
 • EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa.
 • AKG: Arabako Kalkulu Gunea.
 • EGK: Ekonomia eta Gizarte Kontseilua.
 • MLBN: Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala
 • LHK: Lan Harremanen Kontseilua.
 • EKGK: Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
 • FA: Foru Aldundia.
 • ELH: Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak.
 • EITB: Euskal Irrati eta Telebista.
 • EJIE: Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea.
 • Emakunde: Emakumearen Euskal Erakundea.
 • Etorlur: Nekazaritza eta Industria Lurzoruaren Kudeaketarako Foru Sozietatea.
 • EUSTAT: Euskal Estatistika Erakundea.
 • EVE: Energiaren Euskal Erakundea.
 • Garbiker: Ingurumenaren Kudeaketarako Foru Enpresa.
 • HABE: Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea.
 • HAZI: Eusko Jaurlaritzako korporazioa, landa eta itsas ingurunearen garapenerako.
 • IHOBE: Ingurumen Jarduketarako sozietate publikoa.
 • INEM: Enpleguko Institutu Nazionala.
 • Interbiak: Bizkaiko bide-ardatzak kudeatzeko foru-sozietatea.
 • IVAP: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.
 • Izfe: Gipuzkoako foru-erakunde autonomiaduna, gizarte-zerbitzuak kudeatzeko, emateko eta betearazteko.
 • HBZ: Hauteskunde Batzorde Zentrala.
 • KABIA: Gipuzkoako Gizarte Politikako departamentuko Foru-erakunde autonomoa.
 • Lantik: Bizkaiko Foru Aldundiko Informatika.
 • ELHL: Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea.
 • Osalan: Lanerako Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.
 • ELB: Eusko Legebiltzarra.
 • RTVE: Espainiako Irrati eta Telebista.
 • SPRI: Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia.
 • KAE: Konstituzio Auzitegiaren Epaia.
 • EAEAN: EAEko Justizia Auzitegi Nagusia.
 • TB: Telebista.
 • HKEE: Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
 • Visesa: Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA.

Nabarmenduak

Twitter

 • Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeetan, 1980an, hautesbarruti bakoitzean 20 legebiltzarkide aukeratu behar ziren, hau da, Euskadin guztira 60. Hurrengo hauteskunde guztietan, aldiz, kopurua 25ekoa izan zen, aldatu gabe, hau da, Euskadin guztira 75.
 • Euskadiko Autonomia Estatutua 1979an onartu zenetik, Eusko Legebiltzarrerako 11 hauteskunde egin dira guztira, urte hauetan: 1980, 1983, 1986, 1990, 1994, 1998, 2001, 2005, 2009, 2012 eta 2016an.
 • Bozketa-egunean hauteskunde-mahaietako titular edota ordezko izendatutako kideak ez badaude, dagokion agintaritzak aginduko du mahaia dagoen lokalean dauden hautesleak hauteskunde-mahaietako kide izan daitezela.
 • Legediaren arabera, 2016ko hauteskunde autonomikoetarako indarrean egongo den hautesle-errolda 2016-ekainaren-01eko datan dagoena izango da, hau da, hauteskunde-deialdia egin baino bi hilabete lehenagokoa.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako indarrean dagoen hautesle-erroldaren arabera,  hautesle gutxien dituzten udalerriak hauek dira: Araban Añana, 138 erroldatu dituena; Bizkaian: Arakaldo, 114 erroldatu dituena eta Gipuzkoan: Orexa, 88 errodatu dituena.
 • Estatuko Gobernuak deitutako hauteskundeetan hautesbarruti probintzialetan probintziako hauteskunde-batzordeak aritzen dira eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan horien izena lurralde historikoko hauteskunde-batzordea da.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hiru lurralde historikoko hauteskunde-batzordeek probintziako hauteskunde-batzordeen eskumen berberak izaten dituzte eta osatzeko modua ere bera da, salbuespen batekin: lurralde historikoko hauteskunde-batzorde bakoitzean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak kide bat izendatzen du  hitz egiteko eskubidearekin, baina boto emateko eskubiderik gabe.
 • Hauteskunde autonomikoetan artekari izan ahal izateko, hauteslea ere izan beharra ez da legezko baldintza izan Eusko Legebiltzarrerako lau hauteskundetan (2005, 2009, 2012 eta 2016 urteetakoetan). Horien aurreko hauteskunde autonomikoetan legez ezartzen zen artekari izan ahal izateko Euskadin hauteslea ere izan behar zela.
 • Krisi ekonomikoa dela eta, 2016ko hauteskunde autonomikoetan gutxienez eserleku bat lortzen duten hautagai-zerrendei ematen zaizkien  hauteskundeetarako diru-laguntzen zenbatekoa izoztuta geratuko da, hala ezartzen duelako 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako kanpainan berrikuntza esanguratsu bat dago; izan ere, legeak agintzen duenaren arabera, EITBn gutxienez eztabaida bat eta elkarrizketa bat egin behar dira, hizkuntza ofizialetako bakoitzean (euskaraz eta gaztelaniaz) aurreko Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza lortu zuten antolakunde politiko guztietako hautagaiekin.
 • 2016ko hauteskunde autonomikoetara aurkezten diren alderdi politikoek hauteskunde-gastua gutxitu beharko dute. Zehazki, hauteskunde-gastuaren muga %15 murriztu behar da, 2015eko abenduaren 23an onartu zen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legearen azken aldaketak ezartzen duenaren arabera.
 • Estatuko hauteskundeetan eta beste Autonomia Erkidegoetako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda bateko kide guztiak emakumeak badira, hautagai-zerrenda hori ez da onartzen. Hauteskundeei buruzko euskal Legeak, ordea, 2005eko hauteskunde autonomikoez geroztik, hautagai-zerrenda horiek onartzen ditu.
 • 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hauteskunde-mahaietako titular eta ordezko izateko izendatutako kideak, 2006 eta 2016 urteen artean, mahaiko kideak gutxienez 3 aldiz izan badira, hori alega dezakete hauteskunde-mahaian ez egoteko arrazoi gisa.
 • 2009ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeez geroztik, Euskadiko egoiliarren hautesle-erroldan dauden pertsonek, bozketa-egunean aldi baterako atzerrian bizitzen badaude, posta bidez bozka dezakete. Horren aurretik, pertsona horiek bozkatu nahi bazuten, Euskadira etorri behar zuten beren hauteskunde-mahaian bozkatzera; bestela, atzerrian zeudela, ezin baitzuten bozkatu.
 • Hauteskunde-mahai batean gutxienez 500 hauteslek bozka dezakete eta gehienez 2000.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariak, bokalak eta beren ordezkoak, bozketa-egunean, hauteskunde-mahaiko kide gisa dituzten eginkizunak betetzera ez joatea  hauteskunde-delitua da eta  3 hilabetetik urtebetera arteko espetxealdi-zigorra edo 6 eta 24 hilabete bitarteko isuna jaso dezakete
 • 2012ko hauteskunde autonomikoez geroztik, bozketako gutun-azala hautestontzian ez du hauteskunde-mahaiko lehendakariak sartzen, hautesleak berak baizik.
 • Hauteskunde-mahaietako lehendakariek, bokalek eta artekariek bozkatu nahi badute, azkenak izango dira bozkatzen.
 • Estatuko hauteskundeetan hauteskunde-prozesuaren barruko epe guztiak luzaezinak dira eta egun naturaletan neurtzen dira, hau da, jaieguna izan zein ez izan, egun guztiak zenbatzen dira. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, ordea, aurreko aipamenaren gaineko salbuespen bat dago, hauteskundeetako emaitzen boto-kontaketa orokorra bozketa-egunaren ondorengo bosgarren egun baliodunean egiten baita.
 • Hauteskunde-mahai bakoitzeko emaitzen aktak biltzen dituzten gutun-azalak hauteskunde-batzordeei emateko sistema Estatuko hauteskundeetan eta Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan desberdina da. Euskadiko hauteskunde autonomikoetan gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeek izendatutako funtzionarioek jaso behar dituzte bozketa-egunaren ondorengo egunean eta horretarako, Ertzaintzaren laguntzarekin, Lehen Auzialdiko Epaitegira edo Bake Epaitegira joan behar dute, gutun-azalak hor daude eta. Estatuko hauteskundeetan, ordea, gutun-azal horiek hauteskunde-batzordeetara Lehen Auzialdiko epaileek edo Bake Epaitegiko epaileek eramaten dituzte bozketa-egunean bertan eta Correos-eko langileek hurrengo egunean.
 • Hauteskundeen legeari buruzko 2011. urteko aldaketaren ostean, atzerrian bizi diren hautesleen posta bidezko botoen kopurua murriztu da, bozkatu ahal izateko aldez aurretik eskatu behar baita. Izan ere, 2012ko azken hauteskunde autonomikoetan, atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan (AEHE) 56.640 hautesle zeuden eta  posta bidez 4.043k (%7,14) baino ez zuten bozkatu; 2009ko hauteskunde autonomikoetan, aldiz, AEHEn 43.660 hautesle zeuden eta horietatik 7.377k (%16,9) bozkatu zuten. Gehiago izan ziren, 2012ko hauteskundeen aurretik posta bidez bozkatu ahal izateko ez baitzen aldez aurretik eskatu behar.
 • Euskadin bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan 1980ko hauteskunde autonomikoetan 1.554.527 pertsona zeuden eta 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan 1.718.696, hau da, %9,55 hautesle gehiago.
 • 2011 urtearen ondoren, hauteskunde-mahaietako kide izateko izendatutako hautesleek entzuteko desgaitasunen bat badaukate, nahi izanez gero, beren eginkizunak betetzeko  Eusko Jaurlaritzak zeinu-mintzaira euskaraz zein gaztelaniaz interpretatzeko jarriko duen doako zerbitzua erabil dezakete.
 • 2009ko eta 2012ko hauteskunde autonomikoetan, Eusko Jaurlaritzak ikusteko desgaitasuna zeukaten hautesleek hauteskunde-mahaietan bertan bozkatu ahal izateko sistema martxan jarri zuen, braille botoaren bidez. 2009an eta 2012an sistema hori 60 hauteslek erabili zuten.
 • 2012ko Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeetan parte hartzerik handiena udalerri hauek izan zuten: Araban Zalduondok (%84,11),  Bizkaian Arantzazuk (%86,41) eta Gipuzkoan Orexak (%89,89). Eta parte hartzerik txikiena udalerri hauek: Araban Bernedok (%53,85), Bizkaian Sestaok (%60,64) eta Gipuzkoan Belauntzak (%55,14).
 • Zinegotziek alkatea hautatzeko orduan, boto-berdinketa badago, hori, legez, zozketaren bidez konpontzen da.
 • Azken hiru urteetan (2015, 2014 eta 2013) Euskadiko udalerrietan guztira 18 herri-galdeketa egin dira.
 • 2012, 2009 eta 2005 urteetako Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, Espainian bizi diren egoiliarrek posta bidez bozkatu ahal izateko egindako eskaera onartu gehien 2005 urtean izan ziren, guztira 49.864 eta gutxien 2009an, guztira 43.168 izan baitziren.
 • Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hautagai-zerrenda gehien 1990eko hauteskundeetan Bizkaian aldarrikatu ziren (19 hautagai-zerrenda); eta hautagai-zerrenda gutxien 2001eko hauteskundeetan Araban (7 baino ez).
 • Eusko Legebiltzarrean izan diren hamar legegintzaldietatik lehenengoan (1980tik 1984ra) onartu ziren lege-proiektu gehien, 57 guztira eta legebiltzarreko taldeek proposatutako lege-proposamen gehien ere bai, guztira 53 onartu ziren eta.

Azken aldaketako data: