Hezkuntza Saila

Unibertsitatez kanpoko tituluen eta ikasketen baliokidetzak. Araudia

LOE ezarri aurreko tituluak eta ikasketak nola baliokidetu arautzeko lege xedapenak

  • ECD/1417/2012 Agindua, ekainaren 20koa, Eskola Ziurtagiriaren eta beste ikasketa batzuen baliokidetza ezartzen duena, lan-ondorioetarako, 14/1970 Legeak, abuztuaren 4koak, Hezkuntzaren Orokorra eta Hezkuntza-Erreformaren Finantzamendurako denak, arautzen duen Eskola-Graduatuaren tituluarekin. (BOE, 2012ko ekainaren 30ekoa)
  • EDU/520/2011 Agindua, martxoaren 7koa, ekainaren 10eko EDU/1603/2009 Agindua aldatzen duena; agindu horren bidez ezartzen da zein baliokidetasun dituzten Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, ezartzen dituen Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduko eta Batxilerreko tituluak (BOE, 2011ko martxoaren 14koa)
  • EDU/1603/2009 Agindua, ekainaren 10ekoa, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak -maiatzaren 3koak- arautzen dituen Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatuko eta Batxilerreko tituluen baliokidetasunak ezartzen dituena (BOE, 2009ko ekainaren 17koa)
  • 2/2006 Lege organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa (BOE, 2006ko maiatzaren 4koa)
  • 806/2006 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, hezkuntza-sistemako antolamendu berria - Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak ezarritakoa- aplikatzeko egutegia ezartzen duena (BOE, 2006ko uztailaren 14koa)
  • 986/1991 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 14koa, hezkuntza-sistemako antolamendu berria aplikatzeko egutegia onartzen duena (BOE, 1991ko ekainaren 25ekoa)