Osasun Saila

Gaikako aurkibidea

Gaika sailkatutako aurkibide honetan argitaratutako edukien azalpen labur bat aurkituko duzu.

Osasunaren sustapeneko eta gaixotasunen prebentzioko ikuspegi kolektiboa, osasunaren gizarte-determinatzaileak (“kausen kausak”), osasun-ekitatea eta osasunaren gaineko sektorearteko ekintza.

 

 21 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Haur eta gazteen obesitateari amaiera emateko OMEren txostena

 20 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Bularreko eta umetoki-lepoko minbiziaren baheketak EAEn, 1992-2013 aldian: emaitza desberdinak dituzten bi eredu
 • Osasun Publikoa eta Adikzioak: 2014ko txostena
 • Adimendunagoa, berdeagoa, parte-hartzaileagoa? Europa 2020 Estrategia babesteko adierazleak

 19 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • 2013ko Osasunaren Euskal Inkestaren Atlasa eremu txikien arabera

 18 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • Hezkuntzak herritarren osasuna hobetzen du eta osasuneko ekitatea sustatzen du
 • Osasunerako eskubide unibertsala, Armando de Negriren arabera
 • Desberdintasun-egoera: ugalketa-osasuna, amaren, jaioberrien eta haurren osasuna

 17 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Garapen jasangarria eta osasuna: adierazleen joerak eta desberdintasunak Brasilen

 16 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Kuban, populazioaren osasun-ikuspegien eta gizarte determinatzaileen aplikazioa

 15 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Martxoa)

 • Osasunaren ikuspegia: Europa 2014

 13 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Urria)

 • Osasuna eta bere determinatzaileak Erakunde Sanitario Integratuetan 2013ko EAEko osasun-inkestaren arabera
 • OMEK Munduko 2014ko osasun-estatistikak aurkeztu ditu

 11 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Osasun-desberdintasunei buruzko Europar Batasuneko azken txostena: egoeraren eta erantzun politikoaren monitorizazioa

 9 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Otsaila)

 • 2013ko EAEko osasun-inkestaren datu garrantzitsuak (EAEOI13)

8 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • Eskura daude jada EAEko 2013ko Osasun Inkestaren lehenengo emaitzak

 7 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • Lehen haurtzaroan osasuna sustatzea populazioaren ikuspegitik

 5 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • EOIN 2011/2012, azken Osasun Inkesta Nazionalaren emaitzak

3 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • Pertsonak eta populazioa: prebentziorako eta osasuna sustatzeko bi maila osagarri
 • Populazioaren osasuna-Osagin mikrosite berria eskuragarri duzu.
 • Depresioa, munduko osasun publikoko arazoa

1 zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Populazio osasunaren ikuspegia eta haren faktore erabakigarriak

OSASUN-AKTIBOAK ETA SALUTOGENESIA

Artikuluetan landutako gaien artean daude salutogenesiaren kontzeptua eta pertsonen, komunitateen edo erakundeen osasuna eta ongizatea mantentzeko gaitasunak handitzen dituzten faktoreak (aktiboak).

24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • “The handbook of salutogenesis”: ikuspegi barneratzailea

22.  zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Politika publiko osasuntsuak, ikuspegi salutogenikotik

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Botila erdi beteta ikusteak herritarren osasuna sustatzen laguntzen du

12. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Abuztua)

 • Prestakuntza salutogenesian eta osasunerako aktiboetan
 • Ingalaterrako Wakefield distrituan egindako esperientzia pilotua, aktiboetan oinarritako ikuspegi bati buruzkoa

7. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • Osasun-ondare edo osasun-aktiboen mapaketa. Asturiaseko Populazio-osasunaren Behatokia

 

OSASUN-ALFABETATZEA

Hurrengo gai hauek biltzen dira: osasun ona izaten laguntzen duen informazioa jaso, ulertu eta erabiltzeko pertsonek duten motibazioa eta ahalmena zehazten duten gaitasun sozial eta kognitiboak, baita ahalduntzea eta erresilientzia indibiduala eta kolektiboa ere.

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Osasun-zerbitzuak iristeari eta erabiltzeari loturik etorkinek dituzten pertzepzioak eta esperientziak
 • Ingalaterrako eta Galesko erretzaileek eta erretzaile ohiek tabako-konpainien aurkako kanpaina bat abiatu dute

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Politika publikoetan osasunari buruzko alfabetatzea txertatzeko eskuliburua

7. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • Osasunean alfabetatzea (Health literacy)

 

ELIKADURA OSASUNGARRIA

Elikadura osasungarria, elikadura segurtasuna, nutrizioa, elikagaietara sarbidea eta elikadura sistema jasangarria jorratzen duten artikuluak biltzen dira.

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Azukredun edarien industria-tasak osasunean duen inpaktuaren ebaluazioa Erresuma Batuan

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Photovoice Villaverde. Elikadurari buruzko azterlan parte-hartzaile bat, argazkigintzaren bidez

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Elikadura-sistemak osasunaren sustapena eta garapen iraunkorra lotzen ditu

Osasuneko desberdintasun sozialak, hau da, sozialki, ekonomikoki, demografikoki eta geografikoki definitutako biztanle-taldeen arteko alde bidegabe eta saihesgarriak; baita osasun-ekitatea, gizakiek osasuntsu egoteko eskubidea eta giza segurtasuna ere.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Innov8: osasun-plangintzarako ikuspegi bat, inor atzean uzten ez duena (to leave no one behind)
 • Ura eta haurtzaroa

 

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • 2 motako diabetesarentzako arretako ekitatea
 • Klase soziala eta OMEren 25x25 ekimenean jasotako faktoreak aurrez aurre

 

26. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Otsaila)

 • Sei galdera Kataluniako osasun-planei lotuak
 • Gaixotasun kardiobaskularrari eta Espainiako Barne Produktu Gordinari buruzko lanari emandako erantzuna. Ez da sistema sanitarioarengatik, baizik eta osasunaren determinatzaile sozialengatik.
 • Bizitza laburragoa, hain eskuzabalak ez diren estatuetan: Estatu Batuetan, politika sozial eskasak daude hilkortasunaren oinarrian

 

24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • Desberdintasun sozialak osasun-arloan: epidemiologiari datxekion gai bat.
 • Osasuna eta giza segurtasuna: munduan erresilientzia handiagoa duten komunitateak sortzeko eremu bat.

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Zahartzeari eta osasunari buruzko munduko txostena

 

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Osasun-sistemen XXI. mendeko erronka: nola sartu osasunaren gizarte-determinatzaileen ikuspegia?

 

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Bularreko eta umetoki-lepoko minbiziaren baheketak EAEn, 1992-2013 aldian: emaitza desberdinak dituzten bi eredu
 • Osasunaren arloko desberdintasunen egitura-determinatzaileak. SOPHIE proiektuan erabilitako metodologia

 

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Osasunean ekitatearen alde aurrera eginez
 • Zer dira osasuneko desberdintasunak eta zer egin dezakegu horiek murrizteko?

 

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria) (PDF)

 • Osasun-desberdintasunak: definizioak, kontzeptuak eta teoriak
 • Desberdintasun-egoera: ugalketa-osasuna, amaren, jaioberrien eta haurren osasuna
 • Hezkuntzak herritarren osasuna hobetzen du eta osasuneko ekitatea sustatzen du
 • Osasunerako eskubide unibertsala, Armando de Negriren arabera

 

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Garapen jasangarria eta osasuna: adierazleen joerak eta desberdintasunak Brasilen

 

15. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Martxoa)

 • Hiri-inguruetako osasunaren determinatzaileak eta osasuneko desberdintasunak
 • Zer nolako eragina izan du krisiak osasunean dauden desberdintasunetan?
 • Eskoziako Osasun Publikoaren Behatokiak berritu egin du osasunean dauden desberdintasunak neurtzeko daukan tresna

 

13. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Urria)

 • Ekitatearen espektroa osasunean: ikuspuntu berri eta integratzailea
 • Osasunerako giza eskubidea ulertzea
 • Ongizate-estatuaren erreformek osasun-arloko desberdintasunetan izaten duten eragina minimizatzeko Eskoziako neurriak

 

12. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Abuztua)

 • Bidegabekeria. Zergatik daude desberdintasunak gizartean?
 • Malmö, etorkizun jasangarrirako bidea. Osasuna, ongizatea eta justizia
 • Ekiteko ordua iritsi da. Osasunaren arloko desberdintasun sozialak: politika publikoentzako erronka

 

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Osasun-desberdintasunei buruzko Europar Batasuneko azken txostena: egoeraren eta erantzun politikoaren monitorizazioa

 

10. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Apirila)

 • Revista Panamericana de Salud Pública-ren ale berezia, osasunaren determinatzaile sozialei buruz

 

9. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Otsaila)

 • Desberdintasun sozioekonomikoak 2 motako diabetes mellitus gaixotasunak Europan dituen eragin eta prebalentzian
 • Zerk edo nork eragiten ditu osasuneko desberdintasunak?: Teoriak, frogak eta inplikazioak
 • «Europako krisi ekonomikoa eta osasuneko ekitatea» gaitzat duten artikuluen eskaera

 

8. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • Europa Eskualdean osasun-arloko desberdintasunak gutxitzeko ekintzarako deia egin du OMEk
 • Osasun-arloko Desberdintasunen Behatokiaren ataria
 • “Desigualdades sociales en salud : conceptos, estudios e intervenciones (1980-2010)” Javier Segura del Pozoren argitalpen osoa eskura "on-line"

 

7. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • OMEk, bere webgunean, “Osasun-arloko determinatzaile sozialei" buruzko eduki berriak jasotzeko eremu bat egokitu du
 • Osasuna sustatzeko Munduko 8. Biltzarra: Helsinkiko adierazpena

 

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Osasun-arloko langileen eginkizuna osasun-arloko ekitatea hobetzeko

 

4. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Apirila)

 • Osasun-desberdintasunetan eragiten duten gizarte-faktoreen gainean ez eragiteak duen kostua

 

3. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • AEBko biztanleriaren osasun-arloko desabantaila
 • Nola hel dakieke osasun publikoko zerbitzuek osasunaren eta osasun-ekitatearen gizarte-faktoreei?
 • Tokian tokiko osasunean gizarte-desberdintasunak murrizteko, osasun publikoko programetan kontuan hartu beharreko 10 elementuri buruzko 10 fitxa tekniko
 • Osasun-arloko ekitatearen esparruan ebidentzia ekintza bihurtzeko gida praktikoa

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Ekitatea hiru etapatan integratzea osasun-arloko estrategia, programa eta jardueretan. Gida metodologikoa
 • Osasun-arloko gizarte-desberdintasunak murrizteko politikak diseinatu, ezarri, eta ebaluatzeko tresna berria (The Gradient Evaluation Framework)

 

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Populazio osasunaren ikuspegia eta haren faktore erabakigarriak
 • Espainian Osasun arloko Desberdintasunak Murrizteko Batzordea

GOBERNANTZA MUNDUAN

Pertsona guztien, bai errenta altuko herrialdeetako bai errenta baxukoetako pertsonen, osasunari eta osasun-ekitateari eragiten dieten nazioarteko akordio, negoziazio eta legediekin lotutako informazioa bildu da.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Innov8: osasun-plangintzarako ikuspegi bat, inor atzean uzten ez duena (to leave no one behind)

 

 27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Klase soziala eta OMEren 25x25 ekimenean jasotako faktoreak aurrez aurre.

 

 24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • Osasuna monitorizatzea, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren Helburuak lortzeko.
 • Osasuna eta giza segurtasuna: munduan erresilientzia handiagoa duten komunitateak sortzeko eremu bat.

 

 21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Elikadura-sistemak osasunaren sustapena eta garapen iraunkorra lotzen ditu

 

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Adimendunagoa, berdeagoa, parte-hartzaileagoa? Europa 2020 Estrategia babesteko adierazleak

 

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Osasuna politika guztietan (OPG). Ekintza-plana Ameriketako eskualdeetarako, 2014-2019

 

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Helsinkiko deklarazioa: Osasuna Politika Guztietan (OPG) maila nazionalean eta azpinazionalean aplikatzeko esparrua

 

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Osasuneko ekitate ezaren jatorri politikoak. Ikuspegi orokorra

 

8. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • Europa Eskualdean osasun-arloko desberdintasunak gutxitzeko ekintzarako deia egin du OMEk

 

7. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • Osasuna sustatzeko Munduko 8. Biltzarra: Helsinkiko adierazpena

 

POLITIKA MAKROEKONOMIKOAK

Politika makroekonomikoek osasun arloko desberdintasun sozialak murriztu edo areagotzeko duten paperaren inguruko informazioa hemen eskura daiteke.

 

26. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Otsaila)

 • Gaixotasun kardiobaskularrari eta Espainiako Barne Produktu Gordinari buruzko lanari emandako erantzuna. Ez da sistema sanitarioarengatik, baizik eta osasunaren determinatzaile sozialengatik

 

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Ingalaterran, Osasun Zerbitzu Nazionalaren baliabideak esleitzeko politikek osasun-desberdintasunetan duten eragina, 2001-2011.

 

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Osasun Sistema Nazionala: Diagnostikoa eta aurrera egiteko proposamenak
 • Pribatizazioa areagotu da Kataluniako osasun sisteman

 

13. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Urria)

 • Ongizate-estatuaren erreformek osasun-arloko desberdintasunetan izaten duten eragina minimizatzeko Eskoziako neurriak

 

10. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Apirila)

 • Errentaren desberdintasuna Euskadin (1986-2012)

 

8. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • Hiltzen dute austeritate-politikek?

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Amaieraren hasiera Espainiako Osasun Sistema Nazionalerako

 

GENEROA

Gizonen egoerarekin alderatuta, emakumeen desabantaila-egoera eragiten duen gizarte-egiturari buruzkoa. Emakumeei eta gizonei eragiten dien osasun-arloko genero-desberdintasunari buruzko datuak eskura daitezke atal honetan, baita politika publikoen eta osasun-sistemen genero- eta ekitate-ikuspegiaren gaineko informazioa ere.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Big Data eta emakumeen eta neskatoen ongizatea
 • Emakumeak eta zientzia
 • Ura eta haurtzaroa

 

 27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Euskadiko egoitza-bazterketa larriari buruzko txostena, genero-ikuspegia txertatuta
 • Europako Parlamentuak aurre egingo dio saiakuntza klinikoetako genero-desberdintasunari

 

24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • Mota askotako diskriminazioa emakume atzerritarren kontra

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Zientzia akademietan emakume gutxiegi egotea

 

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Zergatik ditu medikuntzak sarritan albo ondorioak emakumeetan?

 

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Genero-desberdintasunak osasun-arreta jasotzean, Columbia Britainiarrean

 

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Genero-desberdintasunak eta desberdintasun sozioekonomikoak gaixotasun koronarioa duten gaixoek Gaixotasuna Kudeatzeko Programa bat eskuratzean

 

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • Ameriketako emakumeen osasunari buruzko monografikoa

 

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Alderdi metodologikoak lanari, generoari eta osasunari buruzko ikerketan
 • Gaceta sanitaria aldizkariaren editoriala: urrats bat gehiago egin da genero-desberdintasunari dagokionez zientziaren arloan
 • Andaluziako osasuneko genero-desberdintasunaren atlasa
 • Osasun Publikoko Andaluziako Eskolaren osasuneko genero-desberdintasunei buruzko ataria

 

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Genero-berdintasunari eta osasunari buruzko bideo bat
 • Genero-desberdintasunak arriskuko alkohol-kontsumoan heldu adinduetan, Europan.

 

15. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Martxoa)

 • Genero-diskriminazioa zientzian ere gertatzen da

 

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Genero-desberdintasunak eta zientzia: azterketa bibliometrikoa

 

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Genero-desberdintasunak euskal herritarren artean
 • Europako indarkeria matxistari buruzko azterketa
 • Bitarteko zer faktorek azaltzen dute osasuneko genero-desberdintasunak?

 

8. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • Praktika Klinikoko Gidak (PKG) lantzean genero-alborapenak identifikatzeko eta saihesteko galdetegia

 

7. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • Emakumeen kontrako indarkeria, neurri epidemikoa duen osasun-arazo

 

6. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abuztua)

 • Genero-ikuspegia: ezinbesteko begiratua osasuna hobetzeko
 • Osasuneko genero-desberdintasuna
 • Maskulinotasuna: osasunarekin loturiko jokabideak eta haien ekarpena generoko eta botereko gizarte-egituraketan
 • Europar Batasuneko genero-berdintasunari buruzko txostena: oraindik erdibidean…
 • Amen osasunari buruzko munduko txostena
 • 2006ko Osasunari buruzko Inkesta Nazionalaren genero-arloko lorpen eta erronkak: helduei eta etxekoen unitateei buruzko galdesorten azterketa.
 • Emakumeen Osasun Behatokia
 • Liburua: Mujeres, salud y poder. Carmen Valls-Llobet. (Cátedra, 2010)
 • "Genero analisia osasun ikerketan" jardunaldia

 

4. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Apirila)

 • Genero Medikuntzari buruzko erreportaia, ELHUYAR zientzia eta teknologia euskal aldizkarian

 

3. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • EUROHEALTHek (Osasun Sistemen eta Politiken Europako Behatokiaren argitalpena) Generoa eta Osasuna gaiari buruzko ale bat egin du Concha Colomerren oroimenez

 

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Miokardioko infartuaren eraginean/intzidentzian eta biziraupen-tasan dauden desberdintasunak

 

KLASE SOZIALA

Klase sozialaren eta eskala sozial osoan agertzen den gradiente sozialaren araberako osasun-arloko desberdintasunen gaineko informazioa.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Desberdintasun sozialak, adinekoen arrisku kardiobaskularraren faktoreetan
 • Bost heriotzatik bat desberdintasun sozioekonomikoei egotz dakieke

 

13. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Urria)

 • Euskadin, tabakoaren, alkoholaren eta legez kanpoko drogen kontsumoan dauden desberdintasun sozioekonomikoak

 

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Zergatik dago minbiziak eragindako gehiegizko heriotza-tasa Campo de Gibraltarren?

 

10. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Apirila)

 • Oxfam-ek desberdintasunei buruz argitaratutako txostena
 • Errentaren desberdintasuna Euskadin (1986-2012)

 

9. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Otsaila)

 • EAEan bizi itxaropenaren bretxa, ikasketa-mailaren arabera, handitu egin da milurte-aldaketan
 • Ikasketa mailaren eta gizarte maila okupazionalaren eragin erlatiboak kutsatzaile organiko iraunkorren (KOI) barneko kontzentrazioetan

 

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Gizarte-klasea neurtzeko proposamen berria, 2011ko LESean oinarrituta
 • Richard Wilkinson: “Desberdintasun ekonomikoak osasunari egiten dio kalte"

 

3. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • AEBko biztanleriaren osasun-arloko desabantaila

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • EAEn, talderik ahuelenek kontsumitzen dute tabakorik gehien

 

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Miokardioko infartuaren eraginean/intzidentzian eta biziraupen-tasan dauden desberdintasunak

 

BIZILEKUA

Bizilekuak (auzoa edo ingurua) eta bertako ezaugarriek (gabeziak, errentaren eta baliabideen banaketa...) osasunaren gainean duten eraginaren inguruko informazioa.

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Aldaka-hausturen kasuetan artroplastia osoa egitean berdintasunik eza

 

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Desberdintasun geografikoak biziraupenean, Europako eremuetan

 

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Genero-desberdintasunak eta desberdintasun sozioekonomikoak gaixotasun koronarioa duten gaixoek Gaixotasuna Kudeatzeko Programa bat eskuratzean

 

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • 2013ko Osasunaren Euskal Inkestaren Atlasa eremu txikien arabera

 

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Bizi-itxaropena handitu egin da EAEn, baina baita Oinarrizko Osasun-eremuen arteko tartea ere
 • Andaluziako osasuneko genero-desberdintasunaren atlasa

 

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Desberdintasun sozioekonomikoak Europako 15 hiritan heriotza-kausa nagusien arabera.

 

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Desberdintasun sozialak ezintasunik gabeko bizi-itxaropenean (EGBI) dituen eraginak: Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) kasua.
 • Minbiziak eragindako heriotza-tasaren udal-banaketaren ereduak Espainian

 

13. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Urria)

 • Euskadin, tabakoaren, alkoholaren eta legez kanpoko drogen kontsumoan dauden desberdintasun sozioekonomikoak

 

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hilkortasunaren Atlas Interaktiboa Interneten

 

4. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Apirila)

 • Bizi-itxaropenaren estimazioa eremu txikietan. Metodo tradizionalaren eta Bayesen ikuspegiaren arteko konparazioa

 

3. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • EAEko minbiziaren udal-atlasa argitaratu da, 2003-2008

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Gabezia sozioekonomikoa, industria kutsatzaileen hurbiltasuna eta heriotza-tasa

 

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • 1996-2003ko Euskal Autonomia Erkidegoko Eremu Txikietako Hilkortasun-Atlasa Open Data Euskadin

 

ETNIA ETA JAIOTZA-LEKUA

Etniaren eta jaiotza-lekuaren inguruko azterketak bildu dira, herrialdearen testuinguru historikoaren arabera diskriminazio- eta segregazio-prozesuekin lotutako osasun-desberdintasunak eragin ditzaketen faktoreak baitira.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Hilkortasun goiztiarra AEBn, sexu, arraza eta talde etnikoaren arabera, 1999 eta 2014 bitartean: hilkortasun-datu ofizialen analisia

 

24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • Mota askotako diskriminazioa emakume atzerritarren kontra

 

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Ikuspegi: Immigrazioak EAEn duen eragin sozioekonomikoari buruzko txostena
 • Zergatik kezkatu behar du zure medikuak gizarte-justiziaz?

 

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Osasun-zerbitzuak iristeari eta erabiltzeari loturik etorkinek dituzten pertzepzioak eta esperientziak
 • Etorkinei prebentzio-zerbitzuak emateak osasun-emaitza hobeak dakartza, eta dirua aurrezten du

 

4. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Apirila)

 • Etorkinek okerrago kontrolatzen dute diabetesa bertakoek baino

 

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Estatu espainiarreko XX. mendeko barne immigrazioak eragina izan zuen osasun arloko desberdintasunetan

 

DIRU-SARRERAK, POBREZIA ETA GIZARTE-BAZTERKETA

Atal honetan, zaurgarritasuna, marjinazioa eta gizarte bizitzan parte hartzeko ezintasuna eragiten duten diru-sarrera urritasuna, gabeziak eta baliabide materialen falta aztergai izan dira; bereziki, osasunean eta hilkortasun goiztiarrean dituzten ondorioak.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Pobreziari eta Desberdintasun Sozialei buruzko Inkesta (PDSI-2016)

 

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Euskadiko egoitza-bazterketa larriari buruzko txostena, genero-ikuspegia txertatuta

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Diru-sarrerak handitzeak osasuna hobetzen al du?

 

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Pobrezia energetikoak Gipuzkoan izan duen eraginari buruzko analisi kuantitatiboa, 2014

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Desberdintasunaren, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren adierazleak interpretatzeko oinarrizko eskuliburua

 

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Desberdintasun ikusezina. ADSIS fundazioaren txostena

 

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Desberdintasunak diru-sarreretan eta osasunean: berrikuspen kausal bat

 

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Bitarteko zer faktorek azaltzen dute osasuneko genero-desberdintasunak?

 

10. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Apirila)

 • Errentaren desberdintasuna Euskadin (1986-2012)
 • Oxfam-ek desberdintasunei buruz argitaratutako txostena

 

7. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • Osasun-profesionalek presioa egin behar lukete pertsona guztiek “bizitza osasungarria izateko gutxieneko errenta bat” izan dezagun

 

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Richard Wilkinson: “Desberdintasun ekonomikoak osasunari egiten dio kalte"

 

ENPLEGU- ETA LAN-BALDINTZAK

Laneko segurtasun-ezarekin, langabeziarekin eta prekarietatearekin lotutako azterketak. Gaixotasun profesionalekin eta lan-istripuekin lotutako arrisku handieni buruzko artikuluak ere bildu dira, genero- eta gizarte-desberdintasunak kontuan hartuz.

 

24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • Mota askotako diskriminazioa emakume atzerritarren kontra
 • “Langabeziarik gabeko astea” kanpaina.

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Diru-sarrerak handitzeak osasuna hobetzen al du?

 

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Krisiak euskal herritarren osasun mentala okertu du
 • Krisi ekonomikoak lan-merkatuan izandako eraginaren ondoriozko ekonomia- eta gizarte-arazo nagusiak

 

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Enplegu-ezegonkortasunak osasunean duen eragina langabeziak duenaren parekoa da

 

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Alderdi metodologikoak lanari, generoari eta osasunari buruzko ikerketan

 

15. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Martxoa) (PDF)

 • Lan-baldintzak eta osasuna

 

12. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Abuztua)

 • Langabezia-babesaren bidez, murriztu egiten da krisiak osasunean duen eragina

 

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Bitarteko zer faktorek azaltzen dute osasuneko genero-desberdintasunak?

 

INGURUMENA ETA KLIMA

Airearen, uraren eta lurzoruaren kalitateak osasunean duen eragina, klima-aldaketaren inpaktuak eta fenomeno horri aurre egiteko konpromisoak eta jarduerak aztertu dituzten ikerketak bildu dira.

 

26. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Otsaila)

 • Biodibertsitatea eta giza osasuna: ko-dependentzia eta ekitatea
 • 600.000 mediku britainiarrez osaturiko aliantza batek ikatza eliminatzeko eskatzen du
 • Kutsadura atmosferikoak eta berdeguneak: zer eragin duten bizi-itxaropenean eta hilkortasunean

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Osasunari eta klimari buruzko profilak– 2015

 

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Mundu osoan osasunerako arriskua murriztea iraupen laburreko klima-kutsatzaileak arinduz

 

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • Berdeguneek garapen kognitiboa hobetzen dute haurtzaroan
 • Osasunean ondorio positiboak al ditu hiriko berdeguneetan bizitzeak?

 

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • INMA proiektua (Haurra eta Ingurumena)

 

9. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Otsaila)

 • Ikasketa mailaren eta gizarte maila okupazionalaren eragin erlatiboak kutsatzaile organiko iraunkorren (KOI) barneko kontzentrazioetan

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Gabezia sozioekonomikoa, industria kutsatzaileen hurbiltasuna eta heriotza-tasa

 

ETXEBIZITZA ETA OSASUNA

Osasuna etxebizitzarekin, etxebizitzako baldintzekin (segurtasuna eta erosotasuna), etxebizitzarekin lotutako larrialdi egoerekin (etxegabetzeak), energia-pobreziarekin, etxebizitzaren ingurunearekin eta etxebizitza politikekin lotzen duten azterketak.

 

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Euskadiko egoitza-bazterketa larriari buruzko txostena, genero-ikuspegia txertatuta

 

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Etxebizitza-politikek osasuneko desberdintasunak murritz ditzakete
 • Pobrezia energetikoak Gipuzkoan izan duen eraginari buruzko analisi kuantitatiboa, 2014

 

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Haurrak eta haien eskubideak Gipuzkoako etxegabetzeetan

 

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • Hipoteka-krisiaren eragina osasunerako eskubidean eta adingabeen eskubideetan

 

OSASUNAREKIN LOTUTAKO JOKABIDEAK

Osasunean eragina izan dezaketen jokabide-ereduen gaineko azterketak aurki daitezke.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Desberdintasun sozialak, adinekoen arrisku kardiobaskularraren faktoreetan

 

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Ingalaterrako eta Galesko erretzaileek eta erretzaile ohiek tabako-konpainien aurkako kanpaina bat abiatu dute

 

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Genero-desberdintasunak arriskuko alkohol-kontsumoan heldu adinduetan, Europan.

 

13. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Urria)

 • Euskadin, tabakoaren, alkoholaren eta legez kanpoko drogen kontsumoan dauden desberdintasun sozioekonomikoak
 • Alkohol-kontsumoari buruzko monografikoa, epidemiologiaren eta osasun publikoaren ikuspuntutik

 

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Irakurketa-ohitura narriadura kognitibotik babesteko faktorea

 

3. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • Aktibili, ariketa fisikoa eta osasuna sustatzeko plana

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • EAEn, talderik ahuelenek kontsumitzen dute tabakorik gehien

 

 

Osasun-zerbitzu publiko eta pribatuen gaineko artikuluak bildu dira (osasuna sustatzeko, gaixotasunak prebenitzeko, diagnostikoko, tratamenduko eta zaintzako zerbitzuak barne).

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • 2 motako diabetesarentzako arretako ekitatea
 • Ospitaletako garbiketa-zerbitzuak kanporatzeak infekzio nosokomialen intzidentzia handitzen du
 • Zerk eragin zuen heriotza-tasa handitzea Ingalaterran eta Galesen 2015eko urtarrilean?

24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • Laguntza-jarraitutasuna: erronka bat osasun-sistema integratuak lortzeko bidean
 • Lehen mailako Arreta berritzeko estrategiak

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Hutsegite medikoak: hirugarren heriotza-kausa Estatu Batuetan
 • Aldaka-hausturen kasuetan artroplastia osoa egitean berdintasunik eza

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Zergatik ditu medikuntzak sarritan albo ondorioak emakumeetan?

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Osasun-sistemen XXI. mendeko erronka: nola sartu osasunaren gizarte-determinatzaileen ikuspegia?
 • Genero-desberdintasunak osasun-arreta jasotzean, Columbia Britainiarrean

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Bularreko eta umetoki-lepoko minbiziaren baheketak EAEn, 1992-2013 aldian: emaitza desberdinak dituzten bi eredu
 • Genero-desberdintasunak eta desberdintasun sozioekonomikoak gaixotasun koronarioa duten gaixoek Gaixotasuna Kudeatzeko Programa bat eskuratzean
 • Helduen lehen mailako arretan osasuna sustatzeko esku-hartze komunitarioen berrikuspen sistematikoa

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Etorkinei prebentzio-zerbitzuak emateak osasun-emaitza hobeak dakartza, eta dirua aurrezten du
 • Osasun-zerbitzuak iristeari eta erabiltzeari loturik etorkinek dituzten pertzepzioak eta esperientziak

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • 2013an ospitale publikoen jarduera igo egin zen; gastua, ordea, jaitsi

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • "Laginaren datuak. LADBKren lehenengo azterketa". Lehen Mailako Arretako Datu Base Klinikotik aztertutako laginaren emaitzen lehenengo txostena.
 • Kuban, populazioaren osasun-ikuspegien eta gizarte determinatzaileen aplikazioa.

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Pribatizazioa areagotu da Kataluniako osasun sisteman

9. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Otsaila)

 • Desberdintasunak informazioaren teknologien (IKT) erabilpenean

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Osasun-arloko langileen eginkizuna osasun-arloko ekitatea hobetzeko

3. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • Osasun-arloko ekitatearen esparruan ebidentzia ekintza bihurtzeko gida praktikoa

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Osasun Publikoaren arloko ekintzak kronikotasunaren erronkari aurre egiteko

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Ospitaletako garbiketa-zerbitzuak kanporatzeak infekzio nosokomialen intzidentzia handitzen du
 • Europako Parlamentuak aurre egingo dio saiakuntza klinikoetako genero-desberdintasunari

 

26. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Otsaila)

 • Osasun publikoa eta osasun-politikak: ezagutzatik praktikara.2016ko SESPAS txostena
 • Sei galdera Kataluniako osasun-planei lotuak

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Iraunkortasunaren ikuspegia autonomia-erkidegoetako osasun planetan

 

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Krisi ekonomikoa, osasun-sistemak eta osasuna, Europan

 

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Osasun Sistema Nazionala: Diagnostikoa eta aurrera egiteko proposamenak

 

10. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Apirila)

 • Aurkeztu dute EAEko 2013-2020 eperako Osasun Plana
 • Pla Interdepartamental de Salut Pública de Catalunya: osasunaren plangintza integralaren aurrerapauso handia

 

3. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • Aktibili, ariketa fisikoa eta osasuna sustatzeko plana

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Amaieraren hasiera Espainiako Osasun Sistema Nazionalerako
 • Osasun Publikoari buruzko Lege Orokorra, Espainiakoa, 2011ko urrikoa

 

OSASUNA POLITIKA GUZTIETAN (OPG)

Osasuna Politika Guztietan estrategiarekin lotutako artikuluak bildu ditugu, estrategia hori ongizateko gizarte politiken parte baita. Epe luzean, osasuna, ongizatea, aberastasuna eta oparotasuna sortzen duten egitura eta prozesu jasangarriak sortzeko ahalegin antolatua da.

 

26. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Otsaila)

 • Osasuna politika guztietan ikuspegia tokian-tokian ezartzeko eskuliburua

 

24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • Osasuna monitorizatzea, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren Helburuak lortzeko.

 

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Politika publiko osasuntsuak, ikuspegi salutogenikotik

 

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Helsinkiko deklarazioa: Osasuna Politika Guztietan (OPG) maila nazionalean eta azpinazionalean aplikatzeko esparrua

 

8. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • Osasuna Politika Guztietan (OPG) ekimenetarako gomendio eta aholku baliagarriak

 

7. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • Osasuna sustatzeko Munduko 8. Biltzarra: Helsinkiko adierazpena
 • Finlandiako Gobernuaren txostena: “Osasuna politika guztietan; aukerak aprobetxatzen eta politikak inplementatzen”

 

4. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Apirila)

 • Osasuna politika guztietan: kontzeptu-markoa estrategia hori abiarazteko
 • Osasuna Politika Guztietan estrategia abiarazteko aukerak eta oztopoak

 

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Osasunaren ikuspegia Euskal Autonomia Erkidegoko Garapen Iraunkorraren Estrategian
 • Osasun Publikoaren arloko ekintzak kronikotasunaren erronkari aurre egiteko

 

OSASUN ERAGINAREN EBALUAZIOA

Osasuna Politika Guztietan estrategiak osasun publiko osasungarrien ezarpena sustatzeko duen lanabesetako bat da osasun-eraginaren ebaluazioa. Politikek osasunaren gainean eta osasun-determinatzaileen gainean dituzten eraginei buruz landu dituzten azterketak bildu dira.

 

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Azukredun edarien industria-tasak osasunean duen inpaktuaren ebaluazioa Erresuma Batuan

 

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Osasuna politika guztietan (OPG). Ekintza-plana Ameriketako eskualdeetarako, 2014-2019

 

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Pasaiako badia (Gipuzkoa) berroneratzeko bi esku-hartzek Osasunean duten Eraginaren Ebaluazioa (OEE)
 • Pasaiako badia (Gipuzkoa) berroneratzeak Osasunean duen Eraginaren Ebaluazioa (OEE): azterketa kualitatiboaren emaitzak

 

12. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Abuztua)

 • Autonomia-erkidegoetako politikek osasunean duten eragina ebaluatzeko bahetze-tresna

 

8. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • OMEk Osasunaren gaineko Eraginaren Ebaluazioa (OEE) instituzionalizatzeari buruzko herrialdeen arteko konparazio-analisia argitaratu du

 

4. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Apirila)

 • Kanadan Osasun Inpaktuaren Ebaluazioa abiaraztea: proiektu pilotu bat Montérégien, Quebecen

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Osasun-inpaktua ebaluatzeko (OIE) gida praktiko berria
 • OIEBZ (CREIS)

 

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Gobernuaren politikek osasunean daukaten eraginaren ebaluazioa: hasieratik hasita
 • Osasun Publikoaren arloko ekintzak kronikotasunaren erronkari aurre egiteko

 

OSASUNAREN ARLOKO TOKIKO EKINTZAK

Osasuna tokian-tokian babestu eta sustatzearekin lotutako edukiak.

 

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Hiri-plangintza eta herritarren osasuna: erronka mundiala

 

26. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Otsaila)

 • Osasuna politika guztietan ikuspegia tokian-tokian ezartzeko eskuliburua

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Osasuna eta hiri-garapen jasangarria: osasuna udal politiketan ezartzeko gida praktikoa 

 

10. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Apirila) (PDF)

 • Osasuneko desberdintasunak murrizteko 9 toki-ekintza, hiri eta herrietarako

 

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Ebidentzian oinarritutako ekintzak jasotzen dituen dibulgaziozko argitalpena, Eskozian osasun-arloko gizarte-desberdintasunak gutxitzeko.

 

3. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Otsaila)

 • Tokian tokiko osasunean gizarte-desberdintasunak murrizteko, osasun publikoko programetan kontuan hartu beharreko 10 elementuri buruzko 10 fitxa tekniko

 

OSASUN KOMUNITARIOA

Komunitateek osasun-determinatzaileak kontrolatu eta, ondorioz, euren osasuna hobetzeko egiten dituzten ahalegin kolektiboei dagokie.

 

24. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Urria)

 • “Langabeziarik gabeko astea” kanpaina.

 

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Photovoice Villaverde. Elikadurari buruzko azterlan parte-hartzaile bat, argazkigintzaren bidez

 

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Helduen lehen mailako arretan osasuna sustatzeko esku-hartze komunitarioen berrikuspen sistematikoa

 

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Etorkinei prebentzio-zerbitzuak emateak osasun-emaitza hobeak dakartza, eta dirua aurrezten du

 

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Kuban, populazioaren osasun-ikuspegien eta gizarte determinatzaileen aplikazioa.

 

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Osasun-arloko langileen eginkizuna osasun-arloko ekitatea hobetzeko

 

Krisi ekonomikoak osasunean, osasun-arloko desberdintasunetan eta osasun-sistemetan izandako eraginaren gaineko informazioa bildu da.

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Krisiak euskal herritarren osasun mentala okertu du
 • Austeritatea eta osasunaren pribatizazioa krisi-garaian: badago alderik autonomia-erkidegoen artean?
 • Krisi ekonomikoak lan-merkatuan izandako eraginaren ondoriozko ekonomia- eta gizarte-arazo nagusiak

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Krisi ekonomikoa, osasun-sistemak eta osasuna, Europan

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • Hipoteka-krisiaren eragina osasunerako eskubidean eta adingabeen eskubideetan

15. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Martxoa)

 • Zer nolako eragina izan du krisiak osasunean dauden desberdintasunetan?

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Osasun Sistema Nazionala: Diagnostikoa eta aurrera egiteko proposamenak
 • Pribatizazioa areagotu da Kataluniako osasun sisteman

13. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Urria)

 • Krisia eta osasuna: 2014ko SESPAS txostena

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Osasuneko ekitate ezaren jatorri politikoak. Ikuspegi orokorra

10. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Apirila)

 • Espainiako krisiak handitu egin ditu haurtxo jaioberrien osasuneko desberdintasunak
 • Osasun mentalaren bilakaera Espainian, krisi ekonomikoaren garaian

9. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Otsaila)

 • ELGAren txostena, krisiaren giza kostuei buruzkoa: osasun eta ongizatean inbertitzea
 • «Europako krisi ekonomikoa eta osasuneko ekitatea» gaitzat duten artikuluen eskaera

8. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • Hiltzen dute austeritate-politikek?

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Egungo krisiak osasunean eta osasun-sistemetan duen eraginari buruzko datu-biltegia

 

Osasunaren ekitatearen eta garapen iraunkorraren artean dagoen elkarrekintzaren garrantzia jorratzen duten artikuluak bildu dira.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Innov8: osasun-plangintzarako ikuspegi bat, inor atzean uzten ez duena (to leave no one behind)

 

26. Zbk.-OSAGIN/SALUDando ( 2017ko Otsaila)

 • biodibertsitatea eta giza osasuna: ko-dependentzia eta ekitatea

 

24. Zbk.- OSAGIN/SALUDando; 24 (2016ko Urria)

 • Osasuna monitorizatzea, Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren Helburuak lortzeko.

 

23. Zbk.- OSAGIN/SALUDando; 23 (2016ko Abuztua)

 • Osasuna eta hiri-garapen jasangarria: osasuna udal politiketan ezartzeko gida praktikoa.
 • Iraunkortasunaren ikuspegia autonomia-erkidegoetako osasun planetan.

 

22. Zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Ikuspegi: Immigrazioak EAEn duen eragin sozioekonomikoari buruzko txostena.

 

21. Zbk.- OSAGIN/SALUDando ( 2016ko Apirila)

 • Elikadura-sistemak osasunaren sustapena eta garapen iraunkorra lotzen ditu.

 

19. Zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Krisi ekonomikoa, osasun-sistemak eta osasuna, Europan

 

17. Zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Garapen jasangarria eta osasuna: adierazleen joerak eta desberdintasunak Brasilen.

 

12. Zbk.- OSAGIN/SALUDando ( 2014ko Abuztua)

 • Malmö, etorkizun jasangarrirako bidea. Osasuna, ongizatea eta justizia

 

1. Zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Osasunaren ikuspegia Euskal Autonomia Erkidegoko Garapen Iraunkorraren Estrategian

 

Osasunaren eta hiriguneen arteko erlazioa aztertzen duten agiriak bildu dira, eraikitako eremuak, berdeguneak, mugikortasuna, azpiegiturak eta ingurune soziala bezalako aldagaiak lantzen dituztenak.

 

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Hiri-plangintza eta herritarren osasuna: erronka mundiala

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Osasuna eta hiri-garapen jasangarria: osasuna udal politiketan ezartzeko gida praktikoa

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Eraikitako ingurumenaren eraginak osasun mentalean, Turinen 

20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Osasunaren arloko desberdintasunen egitura-determinatzaileak. SOPHIE proiektuan erabilitako metodologia

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Auzoen bizitasuna eta ariketa fisikoaren praktika Bartzelonako adintsuen artean

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • Berdeguneek garapen kognitiboa hobetzen dute haurtzaroan
 • Osasunean ondorio positiboak al ditu hiriko berdeguneetan bizitzeak?

15. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Martxoa)

 • Hiri-inguruetako osasunaren determinatzaileak eta osasuneko desberdintasunak

12. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Abuztua)

 • Hiri-birsorkuntzarako politikekin, murriztu egin daitezke osasunaren arloko desberdintasunak

4. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Apirila)

 • Nolako auzoa, halako osasuna

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Urban Heart: Urban Health Equity assessment and Respnse Tool. Hirietan osasun-arloko desberdintasunen arteko aldeak murrizteko gida

Osasuna eta osasun-determinatzaileak haurtzaroan eta gaztaroan, eta haurtzaroaren babeserako esku-hartzeak (osasuna, hezkuntza, baliabideen eskuragarritasuna, integrazioa, genero-desberdintasunak).

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Ura eta haurtzaroa

21. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Apirila)

 • Haurrak eta haien eskubideak Gipuzkoako etxegabetzeetan
 • Haur eta gazteen obesitateari amaiera emateko OMEren txostena

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Desberdintasun ikusezina. ADSIS fundazioaren txostena

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • Hipoteka-krisiaren eragina osasunerako eskubidean eta adingabeen eskubideetan
 • Berdeguneek garapen kognitiboa hobetzen dute haurtzaroan

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Eskola Osasunari buruzko Mundu Inkesta. Emaitzak: El Salvador, 2013

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • INMA proiektua (Haurra eta Ingurumena)

10. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Apirila)

 • Espainiako krisiak handitu egin ditu haurtxo jaioberrien osasuneko desberdintasunak

7. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Urria)

 • Lehen haurtzaroan osasuna sustatzea populazioaren ikuspegitik

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Osasun-arloko gizarte-desberdintasunak murrizteko politikak diseinatu, ezarri, eta ebaluatzeko tresna berria (The Gradient Evaluation Framework)

Atal honetan landu dira zahartze osasungarria, adineko pertsonen gaitasunak, adineko pertsonen autonomia gordetzeko esku-hartzeak eta aldaketa demografikora egokitzeko osasun- eta gizarte-sistemak hartutako neurriak.

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Zahartzeari eta osasunari buruzko munduko txostena

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • Auzoen bizitasuna eta ariketa fisikoaren praktika Bartzelonako adintsuen artean

Osasun-inkestek osasunaren egoera eta bilakaeraren, osasunaren determinatzaileen eta osasun-zerbitzuen erabileraren gaineko informazioa ematen dute, betiere komunitatearen ikuspuntutik. EAEko Osasun Inkestaren (EAEOI), Espainiako Osasun Inkesta Nazionalaren (ENSE) eta beste marko geografiko batzuetan edo arlo zehatzetan (eskola, eta abar) egindako inkesten emaitzak bildu ditugu.

 

19. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Abendua)

 • 2013ko Osasunaren Euskal Inkestaren Atlasa eremu txikien arabera

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Eskola Osasunari buruzko Mundu Inkesta. Emaitzak: El Salvador, 2013

13. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Urria)

 • Osasuna eta bere determinatzaileak Erakunde Sanitario Integratuetan 2013ko EAEko osasun-inkestaren arabera
 • OMEK Munduko 2014ko osasun-estatistikak aurkeztu ditu

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Osasunari buruzko inkesta Espainiako estatuan: gaur egungo egoera

9. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Otsaila)

 • 2013ko EAEko osasun-inkestaren datu garrantzitsuak (EAEOI13)

8. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abendua)

 • Eskura daude jada EAEko 2013ko Osasun Inkestaren lehenengo emaitzak

6. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abuztua)

 • 2006ko Osasunari buruzko Inkesta Nazionalaren genero-arloko lorpen eta erronkak: helduei eta etxekoen unitateei buruzko galdesorten azterketa.

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • EOIN 2011/2012, azken Osasun Inkesta Nazionalaren emaitzak

Gabezien, klase sozialen, generoaren eta bizilekuaren arabera hilkortasunean eta bizi-itxaropenean izaten diren desberdintasunak erakusten dituzten azterketak.

 

28. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Ekaina)

 • Bost heriotzatik bat desberdintasun sozioekonomikoei egotz dakieke
 • Hilkortasun goiztiarra AEBn, sexu, arraza eta talde etnikoaren arabera, 1999 eta 2014 bitartean: hilkortasun-datu ofizialen analisia

 

27. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Apirila)

 • Zerk eragin zuen heriotza-tasa handitzea Ingalaterran eta Galesen 2015eko urtarrilean?

 

26. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2017ko Otsaila)

 • Bizitza laburragoa, hain eskuzabalak ez diren estatuetan: Estatu Batuetan, politika sozial eskasak daude hilkortasunaren oinarrian
 • Kutsadura atmosferikoak eta berdeguneak: zer eragin duten bizi-itxaropenean eta hilkortasunean

 

23. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Abuztua)

 • Hutsegite medikoak: hirugarren heriotza-kausa Estatu Batuetan

 

22. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016ko Ekaina)

 • Desberdintasun geografikoak biziraupenean, Europako eremuetan

 

17. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Iraila)

 • Bizi-itxaropena handitu egin da EAEn, baina baita Oinarrizko Osasun-eremuen arteko tartea ere

 

16. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Ekaina)

 • Desberdintasun sozioekonomikoak Europako 15 hiritan heriotza-kausa nagusien arabera.

 

14. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urtarrila)

 • Desberdintasun sozialak ezintasunik gabeko bizi-itxaropenean (EGBI) dituen eraginak: Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) kasua.
 • Minbiziak eragindako heriotza-tasaren udal-banaketaren ereduak Espainian

 

11. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Ekaina)

 • Zergatik dago minbiziak eragindako gehiegizko heriotza-tasa Campo de Gibraltarren?

 

9. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2014ko Otsaila)

 • EAEan bizi itxaropenaren bretxa, ikasketa-mailaren arabera, handitu egin da milurte-aldaketan

 

6. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Abuztua)

 • Maskulinotasuna: osasunarekin loturiko jokabideak eta haien ekarpena generoko eta botereko gizarte-egituraketan
 • Amen osasunari buruzko munduko txostena

 

5. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Ekaina)

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hilkortasunaren Atlas Interaktiboa Interneten

 

4. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2013ko Apirila)

 • Bizi-itxaropenaren estimazioa eremu txikietan. Metodo tradizionalaren eta Bayesen ikuspegiaren arteko konparazioa

 

2. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • Gabezia sozioekonomikoa, industria kutsatzaileen hurbiltasuna eta heriotza-tasa

 

1. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2012 urtea)

 • 1996-2003ko Euskal Autonomia Erkidegoko Eremu Txikietako Hilkortasun-Atlasa Open Data Euskadin

 20. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2016eko Otsaila)

 • Desberdintasunaren, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren adierazleak interpretatzeko oinarrizko eskuliburua

18. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Urria)

 • Osasun-desberdintasunak: definizioak, kontzeptuak eta teoriak

15. zbk.- OSAGIN/SALUDando (2015eko Martxoa)

 • Airean zenbakiak eta istorioak marraztearen artea: epidemiologia, informazioa, emozioa eta ekintza
 • Entzun, behatu eta ulertu: medikuntza sendotzeko argitalpen bat, narrazioan oinarritua
Azken aldaketako data: 2017/07/11