Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Nekazarien elkarteak eta horien batasunak aitortzea

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza


Xedea

Ekoizpena elkarrekin merkaturatzen duten nekazaraien elkarteak eta horien batasunak aitortzekoprozedura ezartzea.

Nori Zuzendua

Kooperatibek, eraldaketarako nekazaritza-sozietateek eta nortasun juridiko propioa duen beste edozein entitatek jaso dezakete nekazarien elkarte edo horien batasun izateko aitorpena, bai produktu bat ekoizten dutenek, bai batzuk ekoizten dituztenek nahiz horien produktu-multzoak ekoizten dituztenek, 13/2004 Dekretuaren 2. artikuluan ezartzen diren baldintzaketa jarraianagertzen den ekoizteko eta merkaturatzeko gutxieneko bolumenak betetzen badituzte:

Nekazarien Elkarteak

 Produktua  Gutxieneko negozio-bolumena  Gutxieneko kide kopurua  Gutxieneko ekoizpena
 Behi-esnea  10.000.000 €  100  
 Untxiak  850.000 €  10  
 Jateko Patata  2.000.000 €  50  8.000 T.
 Hazitarako Patata  1.800.000 €  30  
 Zereala  10.000.000 €  400  
 Haragitarako behi-azienda  2.500.0000 €  70  560.000 kilos

 

Nekazarien Elkarteen Batasunak

 Produktua  Gutxieneko negozio-bolumena  Gutxieneko kide kopurua
 Behi-esnea  20.000.000 €  200
 Untxiak  1.700.000 €  20
 Jateko Patata  4.000.000 €  100
 Hazitarako Patata  5.000.000 €  150
 Zereala  20.000.000 €  800
 Haragitarako behi-azienda  6.000.0000 €  150

Araudia

13/2004 Dekretua, urtarrilaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien Elkarteei eta horien Batasunei buruzkoa.

Agindua, 2008ko ekainaren 30ekoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, hazitarako patata-ekoizleen elkarteak aitortzeari begira gutxieneko ekoizpen- eta negozio-kopurua eta elkartutako ekoizleen gutxieneko kopurua aldatzekoa.

Agindua, 2011ko ekainaren 10ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, gutxieneko produkzio-eta negozio-bolumenak eta gutxieneko ekoizle elkartekide kopurua ezartzen dituena, hain zuzen ere, haragitarako behi-aziendaren sektorean Ekoizpena Elkarrekin Merkaturatzen duten Nekazari Elkarte eta horien Batasunak delako izendapena jasotzeko.


Harremanak norekin

Javier Campo Ocharan
Telefonoa: 945 016 318
Faxa: 945 019 989
E-maila: j-campo@ej-gv.es

Erantsi beharreko agiriak

a) Nekazarien elkarteek estatutuen kopi bat aurkeztu beharko dute.

b) Nekazarien elkarteen batasunek estatutuen kopia eta batasuna osatzen duten elkarte guztien estatutuenak aurketztu beharko dituzte.

c) Nekazarien elkarteek elkartea osatzen duten kideen zerrenda aurkeztu beharko dute, eta ustiategiak zein udalerritan dauden eta produktu bakoitzerako zenbat nekazari dituzten adierazi beharko dute.

d) Nekazarien elkarteen batasunek batasuna osatzen duten elkarteen zerrenda aurkeztu beharko dute. Halaber, batasunaren barruan dagoen elkarte bakoitza osatzen duten nekazarien ustiategiak zein dualerritan dauden eta produktu bakoitzerako zenbat nekazari dituzten adierazi beharko dute.

e) Nola elkarteetako hala batasunetako organo eskudunaren erabakia, honako hau zehazteko: zain produktu dela-eta (bakarra, batzuk edo produktu multzoak izan daitezke) eskatzen duten nekazarien elkarte edo elkarteen batasun izateko aitorpena.

f) Nekazarien elkarteek nahiz elkarteen batasunekmemoria bat aurkeztu beharko dute, zein lan egingo duten adierazteko, dituzten instalazioak eta baliabide teknikoak azaltzeko eta kokalekua, egoera eta erabileraren ahalmen teknikoa adierazteko.

g) Jarduera-programaren kopia bat; programa Biltzar Nagusiak edo antzeko organoren batek onartuta egon beharko du, eta 2. artikuluko i) idatz-zatian zehaztutako alderdiak jaso beharko ditu.

h) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin ordainduta dituztela adierazten duen egiaztagiria.

i) Identifikazio Fiskalaren Kodearen kopia bat.


Dagokion tasa

Ez dagokio

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoaren zehar


Eskabideak aurkezteko lekua

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila
Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza
Donostia kalea, 1 - 3. solairua. Lakua I
01010 - Vitoria-Gasteiz

Tramiteen deskripzioa

- Aitorpenaren eskapena
- Aitorpena edoukapena eman ebazpen baten bidez
- Aitorpena ematen denkasuan, Nekazarien Elkarteen Erregistroan inskribapena


Egitura Atal Ebazlea

Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendaria


Ebazteko epea

Eskabidea aurkezten den egunetik sei hilabeteko epearen barruan

Isilbidearen Ondorioak

Baiespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Ez dago

Bestelako Agiriak

Ez dago


Oharrak

Dekretu hau indarrean sartu baino lehen aitortu diren nekazarien elkarteak eta horien batasunak dekretu honetan ezarritakoari egokitu beharko zaizkio. Horretaz gain, aitorpena eskatu beharko dute, Dekretua indarrean sartzen den egunetik kontatzen hasi, eta sei hileko epearen barruan. Erregistroan urtebeteko epean inskribatzen ez ba dira, galdu egingo dute nekazarien elkartearen izaera edo elkarteen batasunaren izaera.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

13/01/2014