Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren zenbait laguntza-programa "in situ" ziurtatzeko baldintza atzeratzeko eskaera

["In situ" ziurtatzeko baldintza atzeratzea]

Deskribapena


Xedea

2020ko ekitaldian gauzatzeko baimendutako inbertsioen in situ ziurtagiria eskatzen da egindako inbertsioak ordaindu aurretik, eta, 4. apartatuko programetan jasotako laguntza-ildo batzuetan, ziurtagiri horren ordez, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da, alerta-egoeraren adierazpenaren ondorioz emandako neurriak indarrean dauden bitartean.

Inguruabarrek horretarako modua ematen dutenean, egiaztapena in situ egingo da, eta erantzukizunpeko adierazpenarekin alderatuko da.

Erantzukizunpeko adierazpena eta in situ egiaztapena bat ez badatoz, organo eskudunak itzulketa-espediente bati hasiera eman ahal izango dio, honako lege-xedapen hauetan xedatutakoari jarraikiz: Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikulua, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikulua. Hargatik ez da eragotziko dagozkion neurriak hartzea.

Honako hauek izango dira aurreratutako aparteko ordainketa jaso ahal izango duten programak:

A) Agindua, 2016ko apirilaren 27koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak emateko 2016. urteko deialdiaren oinarriak (Lehiatu Berria programa) (87/2016 zenbakiko EHAA).

B) Agindua, 2017ko ekainaren 28koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak emateko 2017. urteko deialdiaren oinarriak (135/2017 zenbakiko EHAA).

C) Agindua, 2017ko abenduaren 27koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak emateko 2018. urteko deialdiaren oinarriak (Lehiatu Berria programa) (247/2017 zenbakiko EHAA).

D) Agindua, ekainaren 17koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak emateko 2019. urteko deialdiaren oinarriak (Lehiatu Berria programa) (119/2019 zenbakiko EHAA).

E) Agindua, 2019ko urriaren 10ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez mahastizaintza eta ardogintzako sektorean inbertitzeko proiektuetarako laguntzen deialdia egiten da 2019rako, minimis laguntzen araubidea baliatuta (Ardoinb programa) (199/2019 zenbakiko EHAA).

F) Agindua, 2018ko urtarrilaren 24koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, hirugarren herrialdeetan mahastizaintza eta ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programak eta -ekintzak egiteko eta mahastizaintza eta ardogintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzen 2018ko deialdia egiteko dena (Ardoaren MAEren Inbertsio Programa) (22/2018 zenbakiko EHAA).

G) Agindua, 2018ko abenduaren 4koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, hirugarren herrialdeetan mahastizaintza eta ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programak eta -ekintzak egiteko eta mahastizaintza eta ardogintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzen 2019ko deialdia egiteko dena (Ardoaren MAEren Inbertsio Programa) (238/2018 zenbakiko EHAA).

H) Agindua, 2018ko urriaren 10ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta minimis-araubidean jasotako deialdia egiten baita 2018ko laguntzetarako, Gastrobikain gastronomia-kalitatearen sustapenerako programari dagokionez (2018-10-30eko EHAA, 209. zk.).

I) Agindua, 2019ko irailaren 27koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta minimis-araubidean jasotako deialdia egiten baita 2019ko laguntzetarako, Gastrobikain gastronomia-kalitatearen sustapenerako programari dagokionez (2019-10-10eko EHAA, 193. zk.).

J) Agindua, 2018ko uztailaren 26koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, 2018ko ekitaldirako partaidetzazko toki-garapenaren estrategiaren (PTGE) babespeko proiektuetarako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena. Estrategia hori arrantza-sektoreko toki-ekintzako taldeak (ATET) onetsi du, arrantza-eremuen garapen jasangarrirako, Europako 2014-2020 aldirako Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsaren (IAEF) esparruan (2018-08-07ko EHAA, 151. zk.).

K) Agindua, 2019ko uztailaren 3koa, 2019ko ekitaldirako partaidetzazko toki-garapenaren estrategiaren (PTGE) babespeko proiektuetarako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena. Estrategia hori arrantza-sektoreko toki-ekintzako taldeak (ATET) onetsi du, arrantza-eremuen garapen jasangarrirako, Europako 2014-2020 aldirako Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsaren (IAEF) esparruan (2019-08-06ko EHAA, 147. zk.).

L) Agindua, 2017ko irailaren 28koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako 2017ko dirulaguntzetarako deialdiaren oinarriak (2017-10-19ko EHAA, 200. zk.).

M) Agindua, 2018ko urriaren 10ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako 2018ko dirulaguntzetarako deialdiaren oinarriak (2018-11-02ko EHAA, 211. zk.).

N) Agindua, 2019ko urriaren 16koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako 2019ko dirulaguntzetarako deialdiaren oinarriak (2018-11-04ko EHAA, 209. zk.).

O) Agindua, 2017ko abenduaren 27koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita ekonomiaren garapenerako eta ekonomia-dibertsifikaziorako laguntzen 2018ko ekitaldirako deialdia, «Landa Eremuen Definizio Teknikoa» azterlaneko G4, G5 eta G6 landa-eremu sailkatuei dagokienez (2017ko abenduaren 29ko EHAA, 247. zk.).

P) Agindua, 2018ko urtarrilaren 2koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzetarako (2018ko urtarrilaren 18ko EHAA, 13. zk.).

Q) Agindua, 2016ko abenduaren 14koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak sustatu eta garatzeko laguntzen deialdia egiten duena 2017ko ekitaldirako (2016ko abenduaren 30eko EHAA, 248. zk.).

R) Agindua, 2018ko martxoaren 20koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez 2018ko deialdia egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak garatzeko eta bultzatzeko laguntzak emateko (Itsaspen programa), otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren II. eta III. kapituluen babesean (2018ko apirilaren 5eko EHAA, 65. zk.).

S) Agindua, 2018ko abenduaren 12koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzen 2019ko ekitaldiko deialdia, entitate pribatuei zuzendua (Erein Pribatuak).

T) Agindua, 2018ko abenduaren 12koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko 2019ko ekitaldiko laguntzak, erakunde publikoei zuzenduak (Erein Publikoak).

U) Agindua, apirilaren 24koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira, 2018ko ekitaldirako, 2015-2020ko aldirako EAEko Landa Garapeneko Programaren esparruan onartu ziren Leader eremuko landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak.

V) Agindua, 2019ko urtarrilaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez 2019ko deialdia egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak garatzeko eta bultzatzeko laguntzak emateko (Itsaspen programa), otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren II. eta III. kapituluen babesean.

W) Agindua, 2017ko maiatzaren 31koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita ekonomiaren garapenerako eta ekonomia-dibertsifikaziorako laguntzen 2017ko ekitaldirako deialdia, G4, G5 eta G6 landa-eremu sailkatuei dagokienez (2017ko ekainaren 16ko EHAA, 114. zk.).

X) Agindua, 2017ko urriaren 11koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena; horren bidez, arautu egiten dira 2015-2020. aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan onartu zen Leader zonako landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak (2017ko azaroaren 2ko EHAA, 209. zk.).

Agindu honen lehenengo ebazpen-zatian zerrendatutako laguntzetan, LGENF edo NBEF Europako funtsekin finantzatutakoetan, ez da ordainduko kofinantzatutako zatia, harik eta Europako Batzordeak onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena onartzen duen arte, ordainketa egin aurreko tokiko kontrolaren ordez.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena > Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza

Ebazten duen erakundea

  • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena > Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Eskabidea eta dokumentatzioa aurkeztea


Erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea.

– Ordainketa aurreratua eman ahal izateko, eragina duten laguntzak jasotzen dituzten pertsonek aurkeztu beharko dute erantzukizunpeko adierazpena, zeinak, aldi berean, ordaintzeko eskatuko baitu.

– Erantzukizunpeko adierazpenak ez du eredu normalizaturik izango, eta eragiten dien laguntza-programak arautzen eta deitzen dituzten xedapenetan edo egintzetan aurreikusitako moduan eta bideetatik aurkeztuko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk