Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Bilbao Bilbao, Luis Maria

Euskal irakaslea. Madrilgo Unibertsitate Autonomoan ekonomiaren historiako katedraduna da analisi ekonomikoaren sailean. Bere doktorego tesia egin zuenetik (Vascongadas, 1450-1720. Un crecimiento económico desigual, 1976), Euskal Herriko ekonomiaren XVI eta XVIII mende bitarteko historia aztertzen jardun du. Hainbat artikulu eta monografia idatzi ditu: La producción agrícola en el País Vasco peninsular, 1537-1850. Tendencia general y contrastes comarcales (1984), La industria siderometalúrgica tradicional en el País Vasco, 1450-1720 (1987), Haciendas forales y Hacienda de la Monarquía. El caso vasco: siglos XV-XVIII (1991).