Segurtasun Saila

Jokoko Araudia

Jokoaren erregelamendu orokorra

 • HUTS-ZUZENKETA, dekretu honena: 19/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua.
 • 19/2022 DEKRETUA, otsailaren 8koa , zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua. (Otsailaren 15eko EHAA, 33. zk.)
 • 120/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena. (Irailaren 6ko EHAA, 169. zk.)

Alderdi orokorrak

 • EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 16koa, Joko eta Ikuskizunen zuzendariarena, zeinaren bidez arautzen baita onarpen-zerbitzuko langile gisa gaitzeko sistema eta onartzen baitira proba horien oinarri izango diren moduluak.
 • HUTS-ZUZENKETA, dekretu honena: 19/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua.
 • EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa   , Joko eta Ikuskizunen Zuzendariarena, zeinaren bidez 2022eko abenduaren 31ra arte luzatzen baita joko makinen ustiapen-baimenak eteteko aldia.
 • EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa  , Joko eta Ikuskizunen Zuzendariarena, joko-lokaletako sarbide-kontrolerako sistemek joko-galarazpenen erregistrora konektatzeko bete beharreko zehaztapen teknikoak ezartzen dituena.
 • 19/2022 DEKRETUA, otsailaren 8koa , zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua. (Otsailaren 15eko EHAA, 33. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko irailaren 14koa , Joko eta Ikuskizunen Zuzendariarena, zeinaren bidez 2021eko abenduaren 31ra arte luzatzen baita joko makinen ustiapen-baimenak eteteko aldia.
 • EBAZPENA, 2021eko ekainaren 23koa, Joko eta Ikuskizunen Zuzendariarena, zeinaren bidez 2021eko irailaren 30era arte luzatzen baita joko makinen ustiapen-baimenak eteteko aldia.
 • 108/2021 DEKRETUA, martxoaren 16koa, zeinaren bidez jarraipena ematen baitzaie joko-sektorean COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko ezarrita dauden neurriei. (Martxoaren 22ko EHAA, 57. zk.)
 • AGINDUA, 2021eko urtarrilaren 25ekoa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, joko-jardueretan banku-txartelen edo antzeko gailuen erabilera arautzen duena. (Otsailaren 19ko EHAA, 37. zk.)
 • AGINDUA, 2020ko abenduaren 15ekoa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, joko-operadore diren pertsona fisikoei bitarteko telematikoen bidez erlazionatzeko betebeharra ezartzen diena Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko jokoa arautzeko agintaritzarekin dituzten izapideetan. (Urtarrilaren 7ko EHAA, 27. zk.)
 • EBAZPENA, 2020ko irailaren 25ekoa, Joko eta Ikuskizunen zuzendarirena, zeinaren bidez luzatzen baita COVID-19 pandemiak eragindako joko-makinen ustiapen-baimenak aldi baterako eteteko aldia (COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko, jokoaren sektoreko presako neurriei buruzkoa den ekainaren 30eko 84/2020 Dekretuak ezarritakoa), eta ezartzen baita alderdi batek ustiapen-baimenak aldi baterako eten daitezela eskatzeko aukera. (Urriaren 5eko EHAA, 195. zk.)
 • 7/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Gobernu Kontseiluaren erabaki bat. Erabaki horren bidez ezartzen da uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuak onartutako Jokoaren Erregelamendu Orokorrean jasotako plangintza berrikusteko prozedura, eta aldi baterako eteten da joko-lokalak baimentzeko edo aldatzeko eskaera berrien izapidetzea. (Urtarrilaren 17ko EHAA, 11. zk.)
 • 84/2020 Dekretua, ekainaren 30ekoa, COVID-19aren  inpaktuari aurre egiteko, jokoaren sektoreko presako neurriei buruzkoa. (Uztailaren 8ko EHAA, 133. zk.)
 • 120/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena. (Irailaren 6ko EHAA, 169. zk.)
 • 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko zenbait lege aldatzeko dena. (apirilaren 30eko EHAA, 84. zk.).
 • 181/2010 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskadiko Jokoen Katalogoa bigarrenez aldatzen duena. (Uztailaren 23ko EHAA, 141. zk.).
 • 69/1997 Dekretua, martxoaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoa onetsi duen Dekretuaren hutsak zuzentzen dituena (apirilaren 15eko EHAA, 70. zk.)
 • 277/1996 Dekretua, azaroaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoa onesten duena (abenduaren 20ko EHAA, 245. zk.), 39/2012 Dekretuak zati batean indargabetu eta aldatu baitu.
 • 4/1991 Legea, azaroaren 8koa (testu kontsolidatua), Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan jokoa arautzekoa. (azaroaren 25eko EHAA, 237. zk.)

Joko-makinak eta joko-sistemak

 • AGINDUA, 2023ko otsailaren 2koa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, B motako makinen enpresa operadoreek beren baimenen % 20 ustiapen-itxaropeneko egoeran edukitzeko epea luzatzen duena.
 • Agindua, 2017ko martxoaren 17koa, Segurtasuneko sailburuarena, joko-makinen betekizunak eta ezaugarri teknikoak eta haien interkonexio-baldintzak arautzen dituena.
 • 2017ko martxoaren 17ko aginduak indargabetuta Agindua, 2014ko abenduaren 3koa, Segurtasuneko sailburuarena, 2009ko abenduaren 4ko Agindua bigarrenez aldatzen duena, zeinaren bidez joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 17ko 600/2009 Dekretuan aurreikusitako joko-makinen erregulazioa garatzen baita, eta; bestetik, joko-makinen arteko konexio-sistemen baldintza teknikoak eta homologazio- eta ustiaketa-erregimena zehazten dituen 2012ko urriaren 30eko Agindua aldatzen duena.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta Agindua, 2014ko urriaren 16koa, Segurtasuneko sailburuarena; honen bidez, "B" motako makinen edo sari programatua duten jolas-makinen eta "C" motako makinen edo ausazkoak direnen ikuskapen teknikoa arautzen da.
 • Agindua, 2012ko urriaren 30ekoa, Herrizaingo, Justizia eta Herri Admninistrazioko sailburuarena. Honen bidez, joko-makinen arteko konexio-sistemen baldintza teknikoak eta homologazio-eta ustiaketa-erregimena zehazten dira (azaroaren 7ko EHAA, 215 zk.)
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 25/2012 Dekretua, otsailaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.
 • 2017ko martxoaren 17ko aginduak indargabetuta Agindua, 2012ko otsailekoa Herrizaingoko sailburuarena, abenduaren 4ko Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 17ko 600/2009 Dekretuan aurreikusitako joko-makinen erregulazioa garatzen da (otsailaren 27ko EHAA, 41. zk.).
 • 2017ko martxoaren 17ko aginduak indargabetuta Agindua, 2009ko abenduaren 4koa, Herrizaingoko sailburuarena, Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 17ko 600/2009 Dekretuan aurreikusitako joko-makinen erregulazioa garatzen duena (abenduaren 18ko EHAA, 243. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 600/2009 Dekretua, azaroaren 17koa, Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duena (abenduaren 18ko EHAA, 243. zk.).
 • Indargabetuta Agindua, 2000ko abenduaren 21ekoa, Herrizaingoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko joko-makinen, makina laguntzaileen eta jokorako beste sistema eta instalazio batzuen araudia onartzen duen abenduaren 24ko 308/1996 Dekretua zati batean garatzen duena (abenduaren 29ko EHAA, 248 zk.).
 • Agindua, 1997ko abenduaren 17koa, Herrizaingoko sailburuarena, jolas-makinen eta makina osagarriak baimentzeko jardunbidearen arloan, Euskal Autonomia Erkidegoko jolas-makinen, makina osagarrien eta jokorako bestelako instalazio eta sistemen Araudia garatzen duena (abenduaren 30eko EHAA, 249. zk.).

Bingoak

 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 14/2015 Dekretua, otsailaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren araudia bosgarrenez aldatzen duena. Jarduera hasteko orduaren aldaketa..
 • Agindua, 2014ko azaroaren 5ekoa, Segurtasuneko sailburuarena, e-Plus bingoaren erregelamendua onesten duena.
 • Agindua, 2012ko azaroaren 28koa, Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua­rena, otsailaren 10eko 31/2004 Dekretuaren bidez onartutako Bingo-jokoaren Araudia garatzen duena.
 • Agindua, Herrizaingo sailburuarena, 2012ko ekainaren 28koa, bingo-joko elektronikoaren araudia onartzen duena.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 25/2012 Dekretua, otsailaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.
 • Agindua, 2011ko otsailaren 28koa, Herrizaingoko sailburuarena, 2010eko otsailaren 8ko Agindua aldatzen duena. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bingo-jokoaren modalitateei aplikatu beharreko kentze-ehunekoak zehazten dira (otsailaren 28ko EHAA).
 • Agindua, 2010eko otsailaren 8koa, Herrizaingoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudiko bingo-jokoaren modalitateei aplikatu beharreko kentze-ehunekoak zehazten dituena.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 620/2009 Dekretua, abenduaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia hirugarrenez aldatzen duena (abenduaren 24ko EHAA, 247. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorra, 120/2016 dekretuak indargabetuta 55/2008 Dekretua, apirilaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia bigarrenez aldatzen duena (apirilaren 15eko EHAA, 71. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 32/2005 Dekretua, otsailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia aldatzen duena (martxoaren 7ko EHAA, 45. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 31/2004 Dekretua, otsailaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia onesten duena (otsailaren 23ko EHAA, 36. zk.).

Joko-aretoak

 • Agindua, 2017ko azaroaren 21ekoa, Segurtasuneko sailburuarena, joko-aretoetarako eta jolas-aretoetarako lokalen betekizunak eta ezaugarriak arautzen dituena (EHAA, 2017ko azaroaren 30a, 229. zk.).
 • 2017ko azaroaren 21eko Aginduak indargabetua Agindua, 2015eko ekainaren 16koa, Segurtasuneko sailburuarena, urriaren 4ko 380/1994 Dekretua garatzen duena. Dekretu horren bitartez, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia onartu zen (EHAA, 2015eko ekainaren 25ekoa, 118. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 25/2012 Dekretua, otsailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta. 277/2000 Dekretua, abenduaren 26koaJoko Areto eta Jolas Aretoen Araudia aldarazi duena. (EHAA, 2000ko abenduaren 29koa, 248. zk.).
 • Indargabetuta. Agindua, 2000ko abenuaren 21ekoa, Herrizaingo sailburuarena, urriaren 4ko 380/1994 Dekretua garatzen duena. Dekretu horren bitartez, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia onartu zen (abenduaren 29ko EHAA, 248. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta. 380/1994 Dekretua, urriaren 4koa, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia onartzen duena (urriaren 20ko EHAA, 200. zk.).

Kasinoak

 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 39/2012 Dekretua, martxoaren 20koa, Joko-kasinoen Araudia onartzen duena (maiatzaren 9ko EHAA, 90. zk.)

Joko-txartelak

 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 314/1994 Dekretua, uztailaren 19koa, txartelen bidezko jokoa arautzen duena. (abuztuaren 10eko EHAA, 151. zk.).

Zozketak, tonbolak eta ausazko konbinazioak

Zaldi-lasterketetako apustuak

 • Agindua, 2008ko uztailaren 21koa, Herrizaingo sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko zaldi-lasterketetako apustuei buruzko apirilaren 5eko 68/2005 Dekretuaren eranskinaren zati bat aldatzen duena.(abuztuaren 14ko EHAA, 154. zk.)(Jokoaren erregelamendu orokorra) 120/2016 dekretuak indargabetuta.
 • 68/2005 Dekretua, apirilaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko zaldi-lasterketetako apustuei buruzkoa. (apirilaren 15eko EHAA, 71. zk.).(Jokoaren erregelamendu orokorra) 120/2016 dekretuak indargabetuta.

Apustu orokorrak

 • Agindua, 2013ko uztailaren 17koa, Segurtasuneko sailburuarena; honen bidez, lehiaketa publiko­rako deialdia egin da Euskal Autonomia Erkidegoan apustuak ustiatzeko baimen bat esleitzeko. (uztailaren 30eko EHAA. 144. zk.) (Pdf 475 Kb)
 • Agindua, 2011ko uztailaren 7koa, apustuak euskarri telematiko bidez ustiatzeko joko-sistema eta -elementuak homologatzeari buruzkoa.
 • Agindua, 2007ko martxoaren 30ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Herrizaingo sailburuarena; honen bidez lehiaketa publikorako deialdia egin da Euskal Autonomia Erkidegoan apustuak ustiatzeko hiru baimen esleitzeko.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 95/2005 Dekretua, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Apustuen Araudia onartzen duena. (maiatzaren 17ko EHAA, 91. zk.).

Izapidetza telematikoa

 • Agindua, 2006ko martxoaren 22koa, Herrizaingoko sailburuarena, joko-makinetako prozeduren izapidetze telematikoa arautzen duena (apirilaren 21eko EHAA, 78. zk.).
 • Agindua, 2004ko urtarrilaren 23koa, Herrizaingoko sailburuarena, joko-arloko prozeduren izapidetza telematikoa arautzen duena (otsailaren 9ko EHAA, 26. zk.).
 • Ebazpena, 2004ko urtarrilaren 23koa, Joko eta Ikuskizun zuzendariarena. Horren bidez, ziurtagirien izapidetzearen eta eskakizunen ezaugarriak zehazten dira; hain zuzen, joko-arloko prozeduren izapidetze telematikoa arautzen duen Herrizaingoko sailburuaren 2004ko urtarrilaren 23ko Aginduak aipatzen baititu.
 • Agindua, 2002ko ekainaren 27koa, Herrizaingoko sailburuarena, B motako makinetako prozeduren izapidetze telematikoa arautzen duena (uztailaren 3ko EHAA, 125. zk.).