Segurtasun Saila

Jokoko Izapidetzeak

Eskuliburua: Jokoko teletramitaziorako eskuliburua (Gaztelaniaz) (PDF, 821 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Eskabide baten adibidea: Makina aldatzeko eskabide telematikoa (MP4, 8 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

Tramite egiteko bide bat dago: Telematikoa

 • Joko makinen Homologazioa / Inskripzioa

  120/2016ko Erregelamenduan araututako jarduerak garatzeko beharrezko material, sistema, makina, terminal, software-material, eta tresna guztiek homologatuta eta Jokoaren Erregistro Nagusian inskribatuta egon beharko dute. Betekizun bera bete beharko da horiek guztiak fabrikatzeko, ustiatzeko, merkaturatzeko eta lokaletan jartzeko.

 • Joko makinen ez-funtsezko aldaketa

  Aldaketa ez da funtsezkotzat hartuko baldin eta ez badie eragiten –zuzenean edo zeharka– joko-programaren parametroei; esaterako, jokoaren abiadurari, irabazien planari edota jokoaren garapenak berezko dituen bestelako ezaugarriei.

 • Joko makinen funtsezko aldaketa

  Sistemaren joko-programari eragiten dion aldaketa hartuko da funtsezko aldaketatzat. Funtsezko aldaketa egiteko baimena eman ahal izateko, aldez aurretik homologatu egin beharko da, interkonexio-sistema homologatzeko ezarritako prozeduraren arabera.

 • Joko makinen proba komertziala

  Fabrikatzaileak eta interkonexio-sistemak ematen dituen enpresa batek, adostasunean, Jokoa Arautzeko Agintaritzari eskatu ahal izango diote, Jokoaren Erregistro Nagusian behin betiko erregistratu behar izanik gabe, interkonexio-sistema modelo jakin baten proba komertziala egitea, interkonexio-sistemaren fidagarritasun komertziala aztertzeko.

 • Joko makinen prototipo proba

  Fabrikatzaileak eta interkonexio-sistemak ematen dituen enpresa batek, adostasunean, Jokoa Arautzeko Agintaritzari eskatu ahal izango diote, Jokoaren Erregistro Nagusian behin betiko erregistratu behar izanik gabe, interkonexio-sistema modelo jakin baten prototipoen proba egitea, interkonexio-sistemaren fidagarritasun teknikoa aztertzeko.

 • Barruko edo kanpoko interkonexio-sistemen homologazioaren alta

  Barruko edo kanpoko interkonexio-sistema Jokoaren Erregistro Nagusian inskribatzeko eta homologatzeko eskaera. Interkonexio-sistemak kanpokoak badira, sistema horiek ematen dituen enpresak egin behar du eskaera; interkonexio-sistemak barrukoak badira, ordea, joko lokalaren enpresa titularrak egin behar du eskaera.

 • Sistema interkonektatu baten joko-programaren aldaketa baimentzeko eta inskribatzeko eskaera egiteko prozedura.

  Sistema interkonektatu batean funtsezko aldaketa bat egiteko baimena. Sistemaren joko-programari eragiten dion edozein aldaketa da funtsezko aldaketa bat.

 • Joko-lokala eraberritzeko baimena

  Baimena ematen da joko-lokalaren barne banaketa aldatzeko eta joko-lokalean obrak egiteko, hau da, joko aretoan, apustu-lokalean, bingoan edo kasinoan, betiere aldaketa horrek handitu edo txikitu egiten badu lokalaren azalera erabilgarria, halakotzat hartuta normalean bezeroak erabil dezakeen azalera osoa: joko eremua, ostalaritza zerbitzu osagarriaren aldea, komunak, sarbideen barrualdeko ate ondoak, langileentzat soilik ez diren igarobide eta eskailerak eta egoera normalean bezeroek erabiltzeko diren eremu guztiak.

 • Joko-lokaletako langileen zerrenda jakinaraztea

  Jokoaren enpresa operadoreak zerbitzura dituen langileen zerrenda jakinarazten dio Jokoa Arautzeko Agintaritzari. Zerrenda horretan, langileen identifikazioa eta kategoria edo zereginak zehaztuko ditu. Enpresaren langile-zerrendan aldaketarik egonez gero, horren berri ere ematen dio Jokoa Arautzeko Agintaritzari.

 • Joko-aretoa apustu lokal bezala gaitzea edo desgaitzea

  Apustuen enpresa operadoreak, joko-aretoaren titularraren adostasunarekin, joko-areto bat apustu-lokal bezala gaitzeko edo desgaitzeko baimena eskatzen du.

 • Eskualdatzaileak joko-lokalaren baimena eskualdatzea

  Joko lokalaren titularrak baimena eskatzen du Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari joko lokala eskualdatzeko.

 • Eskuratzaileak joko-lokalaren baimena eskualdatzea

  Joko enpresa eskuratzaileak onartzen du eskualdaketa.

 • Joko lokalei, eta jendaurreko ikuskizun edo /ta jolas jarduerako lokalei buruzko dokumentazioa aurkeztea

  Joko lokalen ,eta Ikuskizun publiko edo/ta jolas jarduerako lokalen titularrek joko eta Ikuskizun zuzendaritzari aurkezten diote , lokalei dagozkion dokumentazioa (Lizentziak, txostenak, instalazioen berrikuspena, autobabesa, asegurua edo beste batzuei dagokiona hain zuzen), beti ere Joko eta Ikuskizun Zuzendaritazk lokal horien ikuskapena egiteko eskumena badu.

 • Zozketa baimentzeko eskaera. Ausazko konbinazio bat egiteko erantzukizunpeko adierazpena

  Zozketen baimenak

  Zozketa joko-modalitatean, ondasun edo zerbitzu bat edo batzuk (aldez aurretik zehaztuta daude, eta ez dira eskudirutan) zozketatzen dira hainbat pertsonaren artean. Pertsona horiek, aurretiaz, txartela edo billetea eskuratu dute, zenbateko bakar eta jakinekoa, korrelatiboki zenbakituta edo beste sistemaren baten bidez bata bestetik bereizita. Jaulkitako txartelen guztizkoak, gutxienez, zozketatutako gauza, ondasun edo zerbitzuen balioa estali behar du.

  Ausazko konbinazio bat egiteko erantzukizunpeko adierazpena

  Zozketa-mota hauek dira: edozein baliabide eta euskarri erabil daiteke, baita telematikoa eta elektronika ere; produktu edo zerbitzu baten publizitatea edo sustapena egiteko da, ez beste ezertarako; dena delako ondasun edo zerbitzu hori kontsumituz ordaintzen da; saria izan daiteke dirutan, espezietan edo zerbitzutan; jendeak doan parte hartzen du, eta ez dago gainpreziorik edo inolako prezio gehigarririk, erabiltzen den prozedura edo sistema edozein dela ere.

Enpresa bati Jokoaren Erregistro Orokorrean operadore gisa (A, B, C edo P), joko-enpresa gisa (kasinoa, bingoa, aisialdikoa, joko-aretoa, lokala) inskripzioa kudeatzeko prozedura.

Jokoaren Erregistro Orokorreko inskripzioak, aldaketak eta ezeztapenak

Akziodunen osaera aldatzen duen enpresa fabrikatzaile, inportatzaile edo merkaturatzaileak osaera berria jakinarazten dio Administrazioari.

 • Kasinoetako txapelketak

  Kasino batean txapelketa bat egiteko baimena eskatzeko prozedura, 120/2016 Dekretuaren 127. artikuluaren arabera.

 • Prozedura orokorra

  Prozedura hau bakarrik erabili eskatzeko berariazko prozedurarik ez dagoenean 

Arazoren bat edo intzidentziaren bat izanez gero, deitu Zuzeneaneko 012 telefonora

012 telefonoari buruzko informazio gehiago

Azken aldaketako data: