Osasun Saila

Laborategi Klinikoen Osasun Baimena

Deskribapena


Funtzionamendurako baimena lortzeak Zentro, Zerbitzu eta Establezimendu Sanitarioen Erregistroan inskribatzea dakar. Erregistro horretako hasierako inskripzioa ofizioz erabakiko da zentroaren funtzionamendua baimentzeko ebazpenean.

Euskal Autonomia Erkidegoan instalatuko diren laborategi kliniko guztiek, publikoek zein pribatuek, instalatzeko aurretiko baimen sanitarioa eta ondorengo funtzionamendu-baimena lortu behar dituzte.

Instalazio-baimena lortzeko, funtzionamendu-baimena lortu aurretik, honako hauek aurkeztu behar dira: dagokion eskabidea, baimen horren pertsona fisiko edo juridiko titularra identifikatzeko dokumentazioarekin batera; laborategiaren deskripzio-memoria bat, non zehaztuko baitira haren kokapena, ezaugarriak, instalazioak, barne-antolamendua, asistentzia‑eskaintza eta jarduerak; lokalaren multzo- eta xehetasun-planoa, sarbideak, espazioen eta azaleren banaketa adierazita; arau erregulatzaileak eskatzen dituen dokumentuak; eta dagokion tasaren ordainagiria.

Baimen hori jakinarazpena jaso eta urtebetera iraungitzen da, baldin eta zentro mota horren funtzionamendua eskatu ez bada, hori sortzeak ez badakar obra berri bat egitea edo lehendik zegoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatzea, eta jakinarazi eta bi urtera gainerako kasuetan, obrak hasi edo gelditu ez badira.

Ondoren, eta jarduera hasi aurretik, laborategiak jarduteko baimena lortu behar dute, bost urteko indarraldia izango duena, eta epe hori igarotakoan berritu egin beharko da.

Funtzionamendu-baimena indarrean dagoen bitartean funtsezko aldaketaren bat egin nahi bada, hala nola higiezinaren egitura edo banaketa aldatzea, asistentzia-eskaintza aldatzea edo titularra aldatzea, dagokion aldaketa-baimena lortu beharko da aldez aurretik. Funtsezko aldaketatzat hartuko da, halaber, laginak hartzeko zentro berri bat irekitzea. Gero, baimendutako funtsezko aldaketa egin ondoren eta dagozkion jarduerak hasi aurretik, funtzionatzeko baimena lortuko da.

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoan titulartasun publiko zein pribatuko laborategi kliniko bat abian jarri nahi duten pertsona fisiko zein juridikoei. Laborategi klinikotzat hartzen dira giza gorputzetik datozen aleetan analisi biokimikoak, hematologikoak, immunologikoak, mikrobiologikoak edo bestelakoak helburu klinikoekin egiten dituzten eta dagozkien txostenak ematen dituzten zentroak.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Osasuna / Osasun Saileko Lurralde Ordezkaritzak > Arabako Lurralde-Ordezkaritza
 • Osasuna / Osasun Saileko Lurralde Ordezkaritzak > Bizkaiko Lurralde-Ordezkaritza
 • Osasuna / Osasun Saileko Lurralde Ordezkaritzak > Gipuzkoako Lurralde-Ordezkaritza
 • Osasuna / Osasun Sailburuordetza > Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Arabako Lurralde Ordezkaritza 

 • Olagibel, 38 - 01004 Vitoria-Gasteiz

 • Telefonoa: 945 017180 / 945 017144

 • Posta elektronikoa: ordenazioaaraba@euskadi.eus

Delegación Territorial de Salud de Bizkaia

 • Recalde zumarkalea, 39 A - 48008 Bilbao

 • Telefonoa: 944 031558

 • Posta elektronikoa: ordenazioabizkaia@euskadi.eus

Delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa

 • Nafarroa hiribidea, 4, behea  - 0013 Donostia- San Sebastián 
 • Telefonoa: 943 022740

 • Posta elektronikoa: ordenazioagipuzkoa@euskadi.eus

Kodea(k)

 • Instalatzeko baimena: 0103101
 • Funtzionatzeko baimena: 0103102
 • Instalatzeko eta funtzionatzeko baimena: 0103102
 • Funtzionatzeko baimena berritzea: 0103102
 • Funtsezko aldaketarako baimena: 0103105
 • Funtsezko aldaketarako eta funtzionamendurako baimen bateratua: 0103102
 • Funtsezkoa ez den aldaketaren komunikazioa: 0103106
 • Itxieraren jakinarazpena: 0103108

Instalatzeko baimena


Instalatzeko baimena laborategi bat eraikitzen edo egokitzen hasi aurretik egin beharreko izapidea da.

Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko otsailaren 21eko 31/2006 Dekretuaren arabera, zentro guztiek eskuratu behar dituzte instalazio- eta funtzionamendu-baimen sanitarioak. Biak batera eska daitezke, sortzeak obra berri bat egitea edo lehendik dagoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatzea ez dakarrenean.

Fase honetan tasa ordaintzen da, proiektua aurkezten da eta zerbitzuak ebaluatzen du, osasun‑estandarretara egokitzeko alderdiei dagokienez.

Instalatzeko baimena iraungitzen da:

 • a) Jakinarazpena egiten denetik urtebetera, funtzionamendu-eskabideari dagokion laborategia sortzeak ez badakar obra berri bat edo lehendik bazegoen higiezin baten banaketaren edo egituraren aldaketa.
 • b) Jakinarazpena egiten denetik bi urtera, gainontzeko kasuetan obrak hasi ez edo gelditu badira.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtzionatzeko baimena


Instalazio-baimena duen laborategi kliniko sortu berri baten funtzionamendu-baimena jarduerari ekin aurretik lortu behar da, eta epe hauetan eskatu behar da:

 • a) Instalazio-baimena jakinarazten denetik urte bat bete aurretik, hura sortzeak obra berria edo lehendik zegoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatzea ez badakar.
 • b) Instalazio-baimena jakinarazten denetik bi urte bete aurretik, gainontzeko kasuetan obrak hasi ez badira edo haiek gelditu badira.

Era berean, laborategian funtsezko aldaketak egin eta gero eta dagozkien jarduerak hasi baino lehen lortu behar da.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Instalatzeko eta funtzionatzeko baimena


Laborategi kliniko baten instalazio eta funtzionamendu-baimenak batera eskatu daitezke, betiere haren sorrerak obra berri bat edo lehendik bazegoen higiezin baten banaketa edo egitura aldatzea ez badakar.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtzionatzeko baimena berritzea


Funtzionamendurako baimenak bost urterako balio du, eta, baimenaren indarraldia amaitu baino hiru hilabete lehenago, baimenaren titularrak baimena berritzea eskatu behar du.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezko aldaketarako baimena


Laborategi klinikoen funtsezko aldaketatzat jotzen dira lokalaren egitura fisikoa aldatzea, bai eta laginak hartzeko zentro berriak irekitzea, zentroaren titularra aldatzea eta zerbitzu-zorroa aldatzea ere, betiere baimenduta ez dauden beste analisi-eremu batzuetan probak egitea eta titularra aldatzea badakarte.

Jardunean dagoen laborategi kliniko baten funtsezko aldaketa motei dagozkien baimenak batera eska daitezke, betiere funtsezko aldaketa horiek batera egitekoak badira. Kasu horretan, haiei guztiei dagozkien agiriak erantsi behar dira.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezko aldaketarako eta funtzionamendurako baimen bateratua


Laborategi baten eskaintza asistentzialaren aldaketa edo titularraren aldaketa eta aldaketa horiei dagokien jardunean jartzeko baimena batera eska daitezke. Kasu horretan, bi eskaerei dagozkien agiriak erantsi behar dira.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezkoa ez den aldaketaren komunikazioa


Laborategi kliniko baten funtsezkoak ez diren aldaketak hilabeteko epean jakinarazi behar dira gehienez, aldaketa horiek egiten dituztenetik hasita, eta halakotzat honako hauek hartzen dira:

 • a) Laborategiko zuzendari teknikoa edo burua aldatzea. (Asistentzia-jardueraren arduraduna):
 • b) Pertsonal sanitarioa edo haren dedikazio-araubidea aldatzea
 • c) Haren jarduera, erabat edo zati batean, aldi baterako etetea

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Itxieraren jakinarazpena


Laborategi bat edo laginak hartzeko zentro bat itxi nahi bada, titularrak Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariari edo Osasun Sailaren dagokion lurralde-ordezkaritzari jakinarazi beharko dio, gutxienez hiru hilabete lehenago, eta idazkiarekin batera, paziente edo erabiltzaileen osasun-arreta bermatzeko hartuko diren neurrien zerrenda aurkeztu.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk