Osasun Saila

Hortz Kliniken Osasun Baimena

Deskribapena


Aho-hortzen osasunaren arloko lan sanitarioak egiten dituzten zentroak dira hortz-klinikak.

3 eratako osasun-baimen arautuak daude: instalazioari dagokion, funtzionamenduari dagokiona eta funtsezko aldaketak egiteari dagokiona.

Baimen sanitarioaren prozesuan, instalazio-baimena da aurreneko urratsa. Funtzionatzeko baimenak ematen du hortz-klinikako ateak irekitzeko aukera. Instalatzeko baimena eta funtsezko aldaketak egiteko baimena titularrari hortz-klinika sortzeko edo aldatzeko proiektua indarreko araudiarekin bat datorrela ziurtatzeko dira.

Baimen sanitarioak edukitzea ez da arrazoia indarreko legeriaren arabera egokiak diren administrazio-baimenak betetzetik salbuesteko.

Aurretik aipatutako baimen sanitarioak kasuan kasuko Osasuneko Lurralde Ordezkaritzetako Antolamendu Sanitarioko Unitateetan izapidetzen dira.

Instalatzeko baimena: hortz-klinika sortu berriei exijitzen zaie.

Funtzionatzeko baimen sanitarioa: instalatzeko baimenaren ondoren edo aldi berean izapidetzen da, honek ematen dei ahalmena establezimendu sanitarioei beren jarduera gauzatzeko; nahitaezkoa da jarduera hasi aurretik.

Aurretik baimendutako zentro batean funtsezko aldaketak egiteko ere beharrezkoa da baimena.

Funtzionatzeko baimena establezimendu bakoitzerako ematen da, eta bost urtean behin berritu behar da.

Funtzionatzeko baimena duten hortz-kliniketan, hauek dira funtsezko aldaketak:

 • a) Higiezinaren egitura aldatzea.
 • b) Titularra aldatzea.
 • c) Arretarako eskaintza zabaltzea. Horrek zentro motaren sailkapena aldatzea bitakar, aurrerantzean erabilera anitzeko zentro izango delako.

Lurralde-ordezkaritzek honako hauek ere izapidetzen dituzte:

 • Hauek ez dira funtsezko aldaketak (gehienez ere hilabeteren buruan jakinarazi behar dituzte, mamitzen direnetik):
  • Jarduera asistentzialaren arduraduna aldatzea.
  • Langile sanitarioak aldatzea.
  • Jarduera, erabat edo zati batean, aldi baterako etetea.
 • Itxiera jakinaraztea: gutxienez hiru hilabete lehenago.

Nori dago zuzenduta


Hortz-klinika irekitzeko interesa duten pertsona fisiko edo juridikoentzat. Baimendutako hortz-kliniken titularrak.

Erakundeak


Ebazten duen erakundea

 • Osasuna / Osasun Saileko Lurralde Ordezkaritzak > Arabako Lurralde-Ordezkaritza
 • Osasuna / Osasun Saileko Lurralde Ordezkaritzak > Bizkaiko Lurralde-Ordezkaritza
 • Osasuna / Osasun Saileko Lurralde Ordezkaritzak > Gipuzkoako Lurralde-Ordezkaritza

Instalatzeko baimena


Instalazio-baimena hortz-klinika funtzionatzen jarri aurretik eskatu behar da, eta arauan aurreikusitakoa betetzekotan emango da.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Eskatzen dizugun dokumentuetako bat Hortz-protokoloa izenekoa da, eta beteta erantsi beharko duzu. Hemen (DOCX, 60 KB)deskargatu dezakezu.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtzionatzeko baimena


Instalatzeko baimena duten hortz-klinikek jarduerari ekin aurretik eskuratu behar dute funtzionatzeko baimena. Instalatzeko baimena jakinarazten den egunetik bi urte igaro baino lehen eskatu behar da.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Eskatzen dizugun dokumentuetako bat Hortz-protokoloa izenekoa da, eta beteta erantsi beharko duzu. Hemen (DOCX, 60 KB)deskargatu dezakezu.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Instalatzeko eta funtzionatzeko baimena


Batera eska daitezke hortz-klinika bat instalatzeko eta jardunean jartzeko baimena, baldin eta klinika sortzeak ez badakar obra berri bat egitea edo lehendik dagoen higiezin baten egitura edo banaketa aldatzea.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Eskatzen dizugun dokumentuetako bat Hortz-protokoloa izenekoa da, eta beteta erantsi beharko duzu. Hemen (DOCX, 60 KB)deskargatu dezakezu.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtzionatzeko baimena berritzea


Funtzionatzeko baimenak bost urterako balio du.  Berritzekotan, bbaimenaren titularrak baimena berritzea eskatu behar du aimenaren indarraldia amaitu baino hiru hilabete lehenago.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Eskatzen dizugun dokumentuetako bat Hortz-protokoloa izenekoa da, eta beteta erantsi beharko duzu. Hemen (DOCX, 60 KB)deskargatu dezakezu.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezko aldaketa egiteko baimena, egitura aldatzeagatik


Hortz-kliniketan, funtsezko aldaketa burutzeko baimena -funtzionatzeko baimenaren izapidearen aurretik egin behar da-, baldin eta soilik zentroaren egituran eta banaketan aldaketa handi bat egiteko asmoa dagoenean.

Gainerako kasuetan, funtsezko aldaketarako baimen-eskaera eta aldaketa horren funtzionamendurako baimen-eskaera izapide bakar batean egingo dira

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezko aldaketarako eta horren funtzionamendurako baimen bateratua


Hortz-klinika batean honako zirkunstantzia hauetako bat edo gehiago gertatzen direnean, funtsezko aldaketarako baimena lortu beharko da:

 • Higiezinaren banaketa edo egitura aldatzea.
 • Baimenaren titularra den pertsona fisikoa edo juridikoa aldatzea
 • Odontologia/Estomatologiakoa ez den beste asistentzia-eskaintzaren bat sartzea

Badago aukerarik funtsezko aldaketarako baimena eta aldaketa horri dagokion funtzionatzeko baimena biak batera eskatzeko.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Funtsezkoa ez den aldaketaren komunikazioa


Hortz-klinika baten funtsezkoak ez diren aldaketak hilabeteko epean jakinarazi behar dira gehienez, aldaketa horiek hasi zirenetik. Honako hauek dira funtsezko ez diren aldaketak:

 • a) Jarduera asistentzialaren arduraduna aldatzea.
 • b) Langile sanitarioak aldatzea.
 • c) Haren jarduera, erabat edo zati batean, aldi baterako etetea

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk


Itxieraren jakinarazpena


Hortz-klinika itxi nahi izanez gero, titularrak Osasun Saileko dagokion Lurralde Ordezkaritzari jakinarazi beharko dio ixteko asmoa duela, hiru hilabete lehenago gutxienez.

BALDINTZA TEKNIKOAK

Baldintza teknikoak tramitazio elektronikoa egiteko:

 1. IDAZKI DESKTOP aplikazioa instalatuta izan behar duzu, Izenpeko gainerako softwarerekin batera (http://www.izenpe.eus/informazioa/ziurtagiria-abian-jartzea/s15-content/eu/).
 2. Bistaratutako elementuen blokeatzailea desaktibatuta izan behar duzu www.euskadi.eus (laguntzarik behar badudu jarraitu instrukzio hauek).
 3. Kontuan hartu identifikazio elektronikoaren bitarteko bat izan beharko duzula.

 

INSTRUKZIOAK

 1. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 2. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Beste tramite batzuk