Hezkuntza Saila

Onarpena eta matrikulazioa

Ohiko epetik kanpoko eskolatzea

  • Ebazpena, 2018ko maiatzaren 25ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Hezkuntza Sailburuordearena, zeinaren bidez zehazten baita zein izango diren Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Eskolatze Batzordeen osaera, funtzioak eta antolaketa- eta funtzionamendu-arauak

Guraso banatuek edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteak

  • Jarraibideak (leiho berri batean irekitzen da), guraso banatuek edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteek informazioa eskatzeko eta ikastetxea aldatzeko eskatzen duten kasuetarako

 

 

 

Araudi orokorra

  • 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 2018-01-12)

Unibertsitatekoak ez diren titulu ofizialak