Ekonomia eta Ogasun Saila

BGAEen Aurreikuspen Planen Errentagarritasunen eta Administrazio Gastuen koadroak (banakako modalitatea) 2018

BGAEk emandako informaziotik ateratako datuak. Urte naturalaren aldi osoan indarrean egon diren Aurreikuspen Planen datuak bakarrik argitaratzen dira.

Adierazitako administrazio-gastuen ehunekoa bat dator Planaren Prestazioen Araudian 12-31n jasotako administrazio-gastuen ehunekoarekin.

Etekin finkoarekin bermatutako planetan, berme-aldiaren amaieran bermatutako errentagarritasuna argitaratzen da (UTB).