Plan estrategikoak

 

Enplegu Planak

Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailak laneratzea sustatzeko, enplegagarritasun-maila igotzeko eta enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea sustatzeko abian jarritako enplegu-politika aktiboen programa estrategikoak dira  Enplegu Planak.

Gizarteratzeko Planak

Bazterkeria jasaten duten pertsonen gizarteratzea lortzeko eskumena duten administrazioen jarduera eta eskuartzea bideratu behar duten ildo eta gidalerroak jasotzen dituen tresna da Gizarteratzeko Euskal Plana.

Europako Gizarte Funtsaren Programak