Hezkuntza Saila

Onarpena eta matrikulazioa

Ohiko epetik kanpoko eskolatzea

  • Agindua, 2022ko abenduaren 27koa (leiho berri batean irekitzen da), Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak eskolatze-prozesu arruntetik kanpo eskolatzeko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Hezkuntza Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan, eta zehazten baitira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta anto lamendu- eta funtzionamendu-arauak (EHAA, 2023-01-10)

Guraso banatuek edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteak

  • Jarraibideak (leiho berri batean irekitzen da), guraso banatuek edo dibortziatuek edo elkarbizitza eten duten izatezko bikoteek informazioa eskatzeko eta ikastetxea aldatzeko eskatzen duten kasuetarako

 

 

 

Araudi orokorra

  • 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 2018-01-12)
  • 132/2022 Dekretua, azaroaren 2koa (leiho berri batean irekitzen da), urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretua aldatzen duena (EHAA, 2022-11-14)
  • Agindua, 2022ko abenduaren 27koa (leiho berri batean irekitzen da), Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak eskolatze-prozesu arruntetik kanpo eskolatzeko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Hezkuntza Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan, eta zehazten baitira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta anto lamendu- eta funtzionamendu-arauak (EHAA, 2023-01-10)

Unibertsitatekoak ez diren titulu ofizialak