Internet bidezko tramiteak

Ingurumena

Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Industria

Industria, Energia ta Meategiak eta Lehiakortasunaren Eraldaketa

 2023

 2022

 2021

 2020

 2019

 EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

 2014 - 2020: Eskualde Garapenerako Europako Funtsarekin batera (EGEF) finantzatzen diren diru-laguntzak

 

 

Definizioa

Autolikidazioak adierazpenak dira eta zergak nahitaezkoak dituzten pertsonek Administrazioari zerga likidatzeko beharrezkoak diren datuak jakinarazteko ez ezik, zerga-zorraren zenbatekoa zehaztu eta ingresatzeko beharrezkoak diren kalifikazioko eta kuantifikazioko eragiketak beren kabuz egiteko ere balio izaten dute, edo, kasuan kasu, itzuli edo konpentsatu beharreko zenbatekoa zehazteko.

Autolikidazioetan, dagokion zerbitzuaren edo jardueraren eskabidearekin batera, tasaren ordainketaren egiaztagiria erantsiko da

Bizi-zikloa

Autolikidazioa herritarrak eskatuta sortzen da, eta, beraz, ez dago ordaintzeko betebeharrik, eskubidea hura kobratzean sortzen baita.

Sortzapen-ezaugarri hori duen likidazio bat automatikoki baliogabetuko da ordaintzeko mugako data (edo mugaeguna) betetzean kobratu ez bada.

Edozein likidazioren ordainketa egiteko epea likidazioa jaulkitzen denean hasi, eta ordaintzeko muga gisa adierazitako datan amaitzen da.

Autolikidazio bat egiten duena ordaintzeaz 'salbuetsitzat' hartu ahal izango da, eta ezaugarri horrekin egingo da geroago eskaerarekin batera aurkeztu beharreko likidazioa. Salbuespena eta, azken batean, eskaera administrazioak onartu edo ezetsiko du

Likidazioak on-line ordaindu ahal izango dira, Euskal Administrazioaren ordainketa-pasabidearen bidez, edota off-line. Azken aukera horren bidez, ordainketa-dokumentuaren inprimakia lor daiteke barra-kodearekin, baita edozein finantza-erakunde laguntzaileren kutxazainetan edo leihatilan ordaindu ere.

Azken aldaketako data: