Presio-ekipoak

Deskribapena


Hurrengo blokeetan, presio-ekipoen izapidetze-prozedurak deskribatzen dira. Jarraian, organo eskudunak emandako interpretazio-irizpideak eta gidak agertzen dira.

1.- Presio-ekipoen instalazio bat zerbitzuan jartzea.

Presio-ekipoen instalazio bat zerbitzuan jartzeko bi izapidetze-prozedura bereizten dira:

 • a) Proiektua behar duen instalazioa.

  Proiektu teknikoa behar duen presio-ekipoen instalazio bat instalatu aurretiko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea, 2060/2008 Errege Dekretuaren arabera, abenduaren 12koa, Presio-ekipoen Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena.

 • b) Proiektua behar ez duen instalazioa.

  Proiektu teknikoa behar ez duen presio-ekipoen instalazio bat instalatu aurretiko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea, 2060/2008 Errege Dekretuaren arabera, abenduaren 12koa, Presio-ekipoen Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena.

2.- Presio-ekipoen instalazio baten moldaketa.

Presio-ekipoen instalazio baten moldaketan bi izapidetze-prozedura bereizten dira:

 • a) Proiektua behar duen instalazioa.

  Proiektu teknikoa behar duen presio-ekipoen instalazio bat instalatu aurretiko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea, 2060/2008 Errege Dekretuaren arabera, abenduaren 12koa, Presio-ekipoen Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena.

 • b) Proiektua behar ez duen instalazioa.

  Proiektu teknikoa behar ez duen presio-ekipoen instalazio bat instalatu aurretiko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea, 2060/2008 Errege Dekretuaren arabera, abenduaren 12koa, Presio-ekipoen Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena.

3.- Plakarik gabeko presio ekipoak erregularizatzea.

Orain arte inskribatu gabeko ekipoak inskribatzea eta identifikatzea. B edo C mailako ikuskapena egitea dagokienean inskribatuko dira martxan dauden presio-ekipoak.

4.- Presio-ekipo bati dokumentazioa gehitzea.

Administrazioaren aurrean presio-ekipo baten dokumentazio ez-teknikoa eguneratzea (adibidez: datuak aldatzea, istripuak jakinaraztea)...

5.- Presio-ekipoen instalazio bati dokumentazioa gehitzea.

Administrazioaren aurrean presio-ekipoen instalazio baten dokumentazio ez-teknikoa eguneratzea (adibidez: datuak aldatzea, istripuak jakinaraztea).

6.- Presio-ekipoen aldizkako ikuskapenak.

Prozedura hau ikuskapenak egiten dituzten agenteek soilik erabili ahal izango dute (kontrol-erakundeek edo enpresa instalatzaileek, hala badagokio) presio-ekipoen aldizkako ikuskapenak egin direla jakinarazteko, bai eta horri buruzko gainerako dokumentazioa ere (akatsen zuzenketa).

7.- Presioko ekipoen salbuespen-eskaera.

Erregelamendu honetan edo bere ITCtan adierazitakoez bestelako baldintza berezi batzuen salbuespen-eskaera aurkeztea, betiere segurtasun-maila baliokidea bermatzen badute.

Eskaera hori presio-ekipoa instalatzeko lanak hasi aurretik aurkeztu beharko da, eta lan horiek ezin izango dira hasi onartu arte, hala badagokio.

Organo eskudunak gehienez ere sei hilabeteko epean ebatziko du eskaera.

8.- Presio-ekipo baten baja.

Eraisteagatik presio-ekipo bati baja eman zaiola jakinaraztea.

Nori dago zuzenduta


Titularrei, kontrol-erakundeei, teknikari tituludun eskudunari, hala badagokio, eta enpresa instalatzaile eta konpontzaileei, hala badagokio.

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza > Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena / Industria Sailburuordetza > Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

ADMINISTRAZIO INDUSTRIALEKO LURRALDE ORDEZKARITZAK

ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Samaniego, 20

1008 Vitoria-Gasteiz

Tfno. 945 01 77 70

BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA

General Concha, 23

48010 Bilbao

Tfno. 94 403 14 00

GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastian

Tfno. 943 02 25 00

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 8:30 etatik 14:00 etara.

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Aurretiko hitzordua eskatu behar da Zuzenean - Herritarrentzako arreta buegoetara joateko: Eskatu hitzordua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea(k)

Presio-ekipoen instalazio bat zerbitzuan jartzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Erantzukizunpeko adierazpenaren formularioa bete eta eskuz sinatu.
 2. Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Presio ekipoen instalazio baten moldaketa


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Erantzukizunpeko adierazpenaren formularioa bete eta eskuz sinatu.
 2. Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Plakarik gabeko presio ekipoen erregularizazioa


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Komunikazio orokorreko inprimakia bete eta eskuz sinatu
 2. Komunikazio orokorreko inprimakiari dokumentazioa erantsi, eta dokumentazio guztia adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Presio ekipoen instalazio bati dokumentazioa gehitzea


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Komunikazio orokorreko inprimakia bete eta eskuz sinatu.
 2. Komunikazio orokorreko inprimakiari dokumentazioa erantsi, eta dokumentazio guztia adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Presio ekipoen aldizkako ikuskapenak


Ekipoaren titularrak berak aukeratutako kontrol-erakunde bati kontratatu behar dio ikuskapena:

Kontrol-erakundeak (OCA zerrenda) - Industria - Euskadi.eus

Ikuskapena kontratatu ondoren, kontrol-erakundeak aplikazioaren ikuskapena egin eta izapidetuko du, eta ikuskapen-ziurtagiria titularrari igorriko dio.

Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan.
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu.
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Presioko ekipoen salbuespen-eskaera


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Eskaera-formularioa bete eta eskuz sinatu.
 2. Eskaerari eskatutako dokumentazioa erantsi eta dokumentazio guztia adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Presio ekipo instalazio baten baja


Izapideak modu elektronikoan egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Jakinarazpenarekin hasi aurretik Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzula kontuan izan
 2. Sartu zerbitzu elektronikoan eta ondoren dagokion izapidetza aukeratu
 3. Jarraitu aplikazioan adierazten diren urratsak

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.

Izapideak aurrez aurre egiteko, jarraitu urrats hauei:

 1. Erantzukizunpeko adierazpenaren formularioa bete eta eskuz sinatu.
 2. Formularioa adierazitako kokapenetan aurkeztu.

OHARRA: ezin izango dute aurrez aurre izapidetu industria-segurtasunari buruzko araudiaren mendeko jardueren titularrak diren pertsona fisikoek.

OHARRA: Titularrak “Dokumentazioa” ataleko “Jarraibideak” atalean adierazitako dokumentazioa Administrazioaren eskura eduki beharko du.