Hezkuntza Saila

LHko Tituluak Eskuratzeko Proba Libreak

Lanbide-Heziketako antolamendu orokorrak ezartzen ditu bizitza osoan zehar Lanbide-Heziketako Tituluetarako sarbideko baliabideak eta, haien artean, proben baldintzak (oro har libreak izenaz ezagutzen direnak), 2008/06/19ko AGINDUAn araututak. Proba libreek interesdunei, baldintzak bete ditzatela, Teknikariaren edo Goi MailakoTeknikariaren Tituluak lortzeko aukera ematen diete.

Aipatutako tituluak lortzeko proba libreak zuzenduta daude::

 • 2019ko urtarrilaren 8ko Ebazpeneko I.Eranskinean (leiho berri batean irekitzen da) edo II. Eranskinean (leiho berri batean irekitzen da) agertutako LOGSE zikloen batean matrikulatuta egon diren ikasleei edo aldez aurretik titulua lortzeko probetara aurkezten direnei.
 • 2019ko urtarrilaren 8ko Ebazpeneko III. Eranskinean (leiho berri batean irekitzen da) agertutako LOE zikloen batean matrikulatuta egon diren ikasleei .
 • Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritako gaitasunak aitortutako sistemaren bidez 2019ko urtarrilaren 8ko Ebazpeneko IV. Eranskinean (leiho berri batean irekitzen da)agertutako LOE zikloen batean gutxienez lanbide-kualifikazio bat egiaztatu dutenei eta heziketa-zikloan sartzeko baldintzak betetzen dituztenei.

Ebazpen honen bidez deitutako probek ez dakarte deialdiak kontsumitzea.

Teknikari eta Goi-Teknikari Tituluak eskuratzeko proba libreak Hezkuntza-Administrazioaren menpeko Lanbide-Heziketako Ikastetxe Publikoetan egingo da matrikula, heziketa-ziklo osoa ematen dutenetako batean. Salbuespen modura, Plangintza eta Antolaketako Zuzendaritzak hezkuntza-administrazioaren menpeko ikastetxe batzuk berariaz gaitu ahal izango ditu proba libreak egiteko.

2018-19ko ikasturterako proben deialdia, 2019/01/08ko EBAZPENA, argitaratu zen EHAAn.

Heziketa-Zikloek dituzten modulu profesional bakoitzerako proba bat egingo da, Proiektuko eta Lantokiko Prestakuntzako moduluetarako izan ezik. Azken hori presentziazkoa izango da beti.

Proben edukiak Heziketa-Zikloetako curriculumekoak eta kasuan kasuko Gaitasun-Unitateetakoak izango dira.

Matrikula 2019ko martxoaren 6tik 20ra bitartean egin beharko da, bi egun horiek barne.

Azterketa-eskubideak ordaintzeko azken eguna 2019ko apirilaren 8a izango da.

2019ko apirilaren 22an, ikastetxeko iragarki-taulan jarriko da ikusgai prezio publikoa ordaindu duten pertsonen zerrenda. Zerrenda horretan egon litezkeen akatsak zuzentzeko, epe bat irekiko da kaltetuek erreklamazioak jar ditzaten, eta epe hori maiatzaren 10ean amaituko da. Maiatzaren 28an jarriko da ikusgai matrikulatu eta azterketa egiteko eskubidea ordaindu duten eta probetara aurkez daitezkeen pertsonen behin betiko zerrenda

Probak 2019ko maiatzaren 28tik ekainaren 28ra bitartean egin ahal izango dira, ikastetxe bakoitzak ezartzen duen egutegira egokituz.

Izena ematen dutenei aplikagarri izango zaie indarreko legedian modulu profesionalen baliozkotzeari buruz ezarritakoa eta Lantokiko Prestakuntzako modulutik salbuesteari buruz ezarritakoa.

Baliozkotzeko eta/edo salbuesteko eskabideak egiteko, aldez aurretik matrikulatu beharko da kasu guztietan, eta eskabide hori matrikula formalizatzean egingo da eta honekin batera dokumentazioa aurkeztu beharko da.

 1. Adineko betekizunak

  • Teknikari Titulua lortzeko: 18 urte aurten beteak
  • Goi-Teknikari Titulua lortzeko: 20 urte
 2. Ikasketa betekizunak

  • Teknikari Titulua lortzeko (hauetako baten bat)
   • Bigarren Hezkuntza edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu Titulua izatea.
   • Lanbide Heziketako Teknikari edo Teknikari Laguntzaile Titulua izatea.
   • Oinarrizko Lanbide Heziketaren Titulua izatea.
   • Lanbide Heziketako Teknikari Espezialistaren edo Goi-Mailako Teknikariaren Titulua izatea.
   • Batxilergoko Titulua izatea.
   • Unibertsitate Titulu bat izatea.
   • Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izanaren egiaztagiria izatea.
   • BBBko (gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez) edo IEEko 2.maila gainditu izana.
   • Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoko 1963ko planeko ikasketen hirugarren maila gainditu izana, edo komunetako bigarren maila esperimentala.
   • Ikasketa-ondorioetarako goikoen baliokidetzat jo den beste ikasketaren bat gainditu izana.
   • Erdi- edo Goi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko probak gainditu izana.
   • Hogeita bost urtetik gorakoek unibertsitatean sartzeko duten proba gainditu izana.
  • Goi-Teknikari Titulua lortzeko (hauetako baten bat)
   • Batxilergoko Titulua izatea.
   • Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izanaren egiaztagiria izatea.
   • Lanbide Heziketako Teknikari Espezialistaren edo Goi-Mailako Teknikariaren Titulua izatea.
   • Unibertsitate Titulu bat izatea.
   • Batxilergo Esperimentaleko bigarren maila gainditu izana.
   • UBI gainditu izana.
   • Goi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko probak gainditu izana.
   • Hogeita bost urtetik gorakoek unibertsitatean sartzeko duten proba gainditu izana.
   • Lanbide Heziketako Teknikari Titulua izatea.
 3. Besteak

  • LOGSE Titulu batean matrikulatzeko: Aldez aurretik matrikulatuta izatea edo, bestela, aldez aurretik titulu hori lortzeko proba libreetara aurkeztea.
  • LOE Titulu batean matrikulatzeko (hauetako baten bat):
   • Aldez aurretik matrikulatuta izatea.
   • Egin ahal izateko eskakizunak betez, uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritako proben bidez gutxienez lanbide-kualifikazio bat egiaztatzea (errege-dekretu horren bitartez, laneko esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzen dira).

Egun gure Erkidegoan Lanbide Heziketako hainbat Titulu Hezkuntzako Lege Organikoan (LOE) dute babes; beste Titulu batzuek, berriz, LOGSEk babesten ditu, azken hauek iraungitzeko bidean daudenak.

Aurtengo proba libreak arautzen dituen ebazpenean proba hauek zuzenduta dauden bi talde handi daude, alde batetik, deitutako zikloetako batean matrikulatuta egon diren pertsonak eta, beste batetik, gaitasunak aitortutako sistemaren bidez deitutako LOE zikloen batean, gutxienez, lanbide-kualifikazio bat egiaztatu dutenak:

Aldez aurretik matrikulatuta egon diren ikasleak eta baldintza akademikoak eta adinekoak betetzen dituztenak:

 

Gaitasunak aitortutako sistemaren bidez, gutxienez, lanbide-kualifikazio bat egiaztatu dutenak:

 

Lantokiko Prestakuntzako modulurako presentziazkoa izango da.

Lantokiko Prestakuntzako modulua Heziketa-Zikloko gainerako modulu profesionalak bukatu ondoren egin beharko da -hala dagokionean, proiektuarena izan ezik-, eta kasuan kasuko curriculumean adierazitako iraupena izango du.

Modulu honetan izena emateko matrikularen epea eta presentziazko ikasleentzakoa berbera izango dira. Hala ere, horretarako behar den dokumentazioa erakutsiz salbuespena eskatzen duten ikasleak, proba libreetarako deialdiak, urtero ezartzen duen aldian matrikulatu ahal izango dira lanbide-modulu honetan.

Presentziazko ikasleentzat aurreikusitako aldi berean egingo dute matrikulatutako ikasleek Lantokiko Prestakuntzako modulua, eta ikasle horiek jasotzen duten tratamendu bera jasoko dute jarraipenean, ebaluazioan eta kalifikazioan. Hala ere, Lantokiko Prestakuntzako modulua egiteko nahiko ikaslek eman badute izena, beste talde bat antolatu ahalko da prestakuntza beste aldi batean egiteko.

Deialdian adierazitako probak bukatzean Heziketa-Ziklo jakin bateko modulu profesional guztiak gainditu dituztenek kasuan kasuko titulua eskatu ahalko dute.

Dena den, 32/2008 DEKRETUko 11. artikuluan zehazten den eskaintzan ikasi dutenak proba hauetan matrikulatu eta aurkeztu badira, titulua eskatu baino lehen, egiaztatu egin beharko dute 2008/06/19ko AGINDUko 3. artikuluan ezarritako ikasketa-betekizunak betetzen dituztela.

Azken aldaketako data: