Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Estatistikak

Eusko Jaurlaritzako estatistiken bilatzailea

Legerian aurreikusitakoaren eta aplikatu beharreko estatistika-araudiaren arabera, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoak (EOE) arduratu behar du Sailari dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduna gauzatzeaz. Bada, Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) ezarritako gaien sailkapenaren arabera, honako hauek dira EOEk gauzatzen dituen eragiketa estatistikoak:

 Demografia eta Gizarte-azturak


 Gizarte-babesa eta Gizarte-zerbitzuak


 Lan-merkatua eta lan-kostuak


 Gizarte-ekonomia


Informazio gehigarria

 

Azken aldaketako data: