Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Bibliografia-erakusketa: Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna politika publikoetan

Gida osoa (PDF, 1 MB)

Aurkibidea

0. Sarrera

1. Esparru juridikoa

2. Berdintasun-planak eta -politikak

2.1. Berdintasunerako planak

  • EAE
  • Bizkaiko Foru Aldundia
  • Gipuzkoako Foru Aldundia
  • Espainia
  • Valentziako Erkidegoa
  • Gaztela eta Leon

2.2. Berdintasun-planak eta politikak

3. Politika publikoen ebaluazioa EAEn

4. Berdintasuna kontratuen eta diru-laguntzetan

5. Erakundeak

6. Informazio gehiago Emakunden

0. Sarrera

Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusiak, bere dokumentu-funtsa ezagutzera emateko, erakusketa bibliografikoak antolatzen ditu aldizka. Oraingo honetan, udazkenekoa, Politika publikoetan emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa da. Horrela, Baliabide Orokorren Zuzendaritzaren Artxibo, Liburutegi eta Argitalpen Zerbitzuak Emakume eta gizonen arteko berdintasunerako 2018ko plangintzan Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailarekin hartu zuen konpromisoa betetzen da.

Gure funtsa bibliografikoetan hainbat monografia aukeratu dugu berdintasunari buruzko politika publikoetan.

Lehenik, berdintasuna arautzen duen marko juridikoari lotutako lanak jarriko dira ikusgai.

Bigarrenik, multzo handi batek berdintasun plan zehatzak jasoko ditu, EAEkoak bereziki, eta planari eta bere egiteari buruzkoak.

Hirugarrenik, politika publikoen politiken ebaluazioari dagozkion lanak erakutsiko dira, batez ere EAEkoak.

Eta, azkenik, kontratuetan eta diru-laguntzetan eman beharreko berdintasunarekin lotutakoak ere egongo dira, eta horretaz gain, interesgarri diren hainbat loturak.

Aurreko erakusketetan bezala, bibliografia-gidan irakurketa gelan ikusgai daudenak ez ezik osagarri diren Dialneteko erreferentzia bibliografikoak ere azalduko dira. Gogoratu behar da Dialneteko liburuak zein artikuluak eskuragarri daudela interesa duten eta eskaera egiten duten gobernuko erabiltzaileentzat.

Bukatzeko, esan gabe doa gure dokumentu-funtsa mugatua dela, eta horregatik, informazio gehiago nahi izanez gero, egokiena dela Emakundeko Dokumentazio Zentrora jotzea.

IGO

1. Esparru juridikoa 

4/2005 legea otsailaren 18koa emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa: EHAA, 2005eko martxoak 2ko 42 zk. = Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres : BOPV, nº 42, de 2 de marzo de 2005. -- 1. argit. = 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legeak 10 urte [Baliabide elektronikoa] : (2016ko uztaila) / Prospekzio Soziologikoen Kabinetea = 10 años de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres : (julio 2016) / Gabinete de Prospección Sociológica. -- [Vitoria-Gasteiz] : Prospekzio Soziologikoen Kabinetea = Gabinete de Prospección Sociológica, 2016

EAEko gizon eta emakumeen arteko berdintasun esparruko ordenantza gida = Guía Ordenanza marco en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV : guía. -- [Bilbao] : Eudel ; [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde, 2010

El tratamiento del género en el ordenamiento español : (una visión multidisciplinar del tratamiento de la mujer en los distintos ámbitos sociales) / coordinador, Alberto Palomar Olmeda ; [autores, Alfonso Arévalo Gutiérrez ... et al.]. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2005

La igualdad efectiva de mujeres y hombres a partir de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo / Mª Antonia Castro Argüelles, Diego Álvarez Alonso. -- 1ª ed. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson-Civitas, 2007

Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres / coordinadores, Tomas Sala Franco ... [et al.] ; [autores, Ignacio Albiol Montesinos ... et al.]. -- 1ª ed. -- Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2008

Comentarios a la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres / directores, Carmen Sánchez Trigueros, Antonio V. Sempere Navarro ; autores, María Areta Martínez ... [et al.]. -- 1ª ed. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson-Aranzadi, 2008

Estudios interdisciplinares sobre igualdad / Enrique Álvarez Conde, Ángela Figueruelo Burrieza, Laura Nuño Gómez (dirección) ; María Dolores Cancio Álvarez (coordinación); prólogo de Bibiana Aído. -- 1ª ed. -- Madrid : Iustel, 2009

El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres : una evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 3/2007 / dirección: Asunción Ventura Franch, Santiago García Campá; Autores: Mª Luisa Balaguer Callejón, Mª Ángeles (Maggy) Berrère Unzueta [et al.]; Prólogo: María Teresa Fernández de la Vega. -- 1ª ed.. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2018

IGO

2. Berdintasun-planak eta -politikak

2.1. Berdintasunerako planak

a). EAE

Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi : 1991-1994 = Euskal Autonomi Elkarteko Emakumeentzako Ekintza Positiboen Plangintza. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1991

II Plan de Acción Positiva para las mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1996

III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi : enfoque de género en las políticas públicas. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1999

EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako IV. Plana : VIII. Legealdirako jarraibideak. -- Gasteiz : Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea, 2006

IV Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV : directrices VIII Legislatura. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2006

V Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE : directrices IX Legislatura. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2010

EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VI. Plana : [X. legealdirako jarraibideak] = VI Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE : [directrices X Legislatura]. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 2014

VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE

EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Plana

b). Bizkaiko Foru Aldundia

Plan foral para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y políticas de género : (2004-2007) .-- [Bilbao] : Diputación Foral de Bizkaia, Gabinete del Diputado General, 2004

III Plan foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia. -- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 2009

c). Gipuzkoako Foru Aldundia

Plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. -- Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, [2003?]

d). Espainia

Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres : 1988-1990. -- [Madrid] : Instituto de la Mujer, D.L. 1987

e). Valentziako Erkidegoa

Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres : Comunitat Valenciana 1989-1991 / Institut Valenciá de la Dona. -- Valencia : Institut Valencià de la Dona, 1989

f). Gaztela eta Leon

Plan integral de igualdad de oportunidades para la mujer en Castilla y León : (1994-1996). -- Valladolid : Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad y Bienestar Social, 1994

IGO

2.- Berdintasun-planak eta -politikak

Estrategias para la igualdad de sexo / [este "cuaderno de debate" se ha realizado bajo la coordinación de, Dolores Renau ; han colaborado en la elaboración del mismo, Isabel Alberdi ... et al.]. -- 1ª ed.. -- Madrid : Siglo XXI de España, 1988

Igualdad de oportunidades, un reto para el 93 : mujeres en Europa. -- [Madrid] : Ministerio de Asuntos Sociales, Centro de Publicaciones, D.L. 1990

Cuaderno para la elaboración de planes municipales de acción positiva / [colaboradoras, Paloma Álvarez Álvarez, Pilar Mayo Falque y Raquel Raposo Acebedo]. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1994

Guía de desarrollo de acciones positivas / [por Claudia Vallvé y Gemma Tubert]. -- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1996

Catálogo de acciones positivas / [por Claudia Vallvé y Gemma Tubert]. -- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1996

Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres / Mª Angeles Barrère Unzueta. -- 1ª ed.. -- Madrid : Civitas, 1997

I Congreso Internacional sobre la Acción Positiva para las Mujeres. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1998

II Congreso Internacional sobre Género y Políticas de Acción Positiva. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1999

Políticas de género en la Unión Europea / Mariagrazia Rossilli (ed.). -- Madrid : Narcea, D.L. 2001

Égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes dans l'Union européenne. -- Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2002

Repensar les polítiques de gènere des de l'àmbit local : ciutats i persones / María de la Fuente Vázquez (dir.) ; Judith Astelarra ... [et al.]. -- Barcelona : Institut de Ciències Politiques i Socials, 2005

Participación y planes de igualdad en la Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres / Juan María Serrano García. -- 1ª ed. -- Albacete : Bomarzo, 2007

Acciones positivas para las mujeres en las organizaciones internacionales / Paloma Durán y Lalaguna. -- 1ª ed. -- Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2008

Tokiko berdintasun planak diseinatzeko, kudeatzeko eta balioesteko gida= Guía para el diseño, gestión y evaluación de planes locales para la igualdad. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ; [Bilbao] : EUDEL, Euskadiko Udalen Elkartea = Asociación de Municipios Vascos, 2008

Gestión práctica de planes de igualdad / Olimpia Molina Hermosilla (editora) ; Belén Blázquez Vilaplana ... [et al.]. -- 1ª ed. -- Albacete : Bomarzo, 2009

Los planes de igualdad como obligación empresarial : análisis de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres / Gemma Fabregat Monfort. -- 2ª ed. -- Albacete : Bomarzo, 2009

La administración promotora de la igualdad de género / directora, Eva María Menéndez Sebastián; autores, Ana Rosa Argüelles ... [et al.]. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2012

Desiguales por ley : las políticas públicas contra la igualdad de género / María Pazos Morán. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2013

Planes de igualdad : guía práctica / [María José Romero Rodenas]. -- 1ª ed.. -- Albacete : Bomarzo, 2017

IGO

3. Politika publikoen ebaluazioa EAEn

Nola ebaluatu politika publikoak generoaren ikuspegitik? = ¿Cómo evaluar las politicas públicas desde la perspectiva de género? / [egilea, Bizkaiko Foru Aldundia, Ahaldun Nagusiaren Kabinetea; koordinatzailea, Pilar Dosal]. -- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 2003

Berdintasunerako politiken ebaluazioa eta emakumeei gizonei buruzko zifrak EAEn / [editorea eta egilea], Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea, 2011

Evaluación de políticas de igualdad y cifras sobre mujeres y hombres en la CAE / [edita y realiza], Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2011

Evaluación de políticas para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE 2015 / [edita y realiza, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer]. -- 1ª ed.. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, 2017

EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken ebaluazioa 2015 / [editorea eta egilea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakunde]. -- Gasteiz : Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea, 2017

IGO

4. Berdintasuna kontratuetan eta diru-laguntzetan

Economía e igualdad de género : retos de la hacienda pública en el siglo XXI / dirección, María Pazos Morán ; autores, Olga Alonso-Villar ... [er al.]. -- Madrid : Instituto de Estudios Fiscales, 2008

IGO

5. Erakundeak

6. Informazio gehiago Emakunden

IGO

Azken aldaketako data: